Mundo - Thema 10 - Blok 1 en 2

Description

Oefentoets voor 2VMBO - Mundo - Thema 10 - Blok 1 en 2
Maaike Zijm
Quiz by Maaike Zijm, updated more than 1 year ago
Maaike Zijm
Created by Maaike Zijm over 7 years ago
3462
0

Resource summary

Question 1

Question
In welk jaar begon de Eerste Wereldoorlog?
Answer
 • 1912
 • 1914
 • 1915
 • 1916

Question 2

Question
Welke van onderstaande woorden passen het best bij de Eerste Wereldoorlog? (Kies 2 antwoorden)
Answer
 • Loopgraven
 • Gifgas
 • Concentratiekampen
 • Hitler

Question 3

Question
In welk jaar eindigde de Eerste Wereldoorlog?
Answer
 • 1914
 • 1916
 • 1918
 • 1919

Question 4

Question
Om welk gebied hadden Duitsland en Frankrijk ruzie voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog?
Answer
 • Luxemburg
 • De Alpen
 • Elzas - Lotharingen
 • Italië

Question 5

Question
Noem 2 punten uit de Vrede van Versailles uit 1918.
Answer
 • Duitsland moest grondgebied afstaan
 • Duitsland moest schuld betalen
 • Frankrijk moest zijn leger verkleinen
 • Rusland moest grondgebied aan Duitsland afstaan.

Question 6

Question
Welke landen hoorden bij de geallieerden tijdens de Eerste Wereldoorlog?
Answer
 • Duitsland
 • Engeland
 • Frankrijk
 • Oostenrijk - Hongarije

Question 7

Question
Hoe noemen we een afspraak tussen landen om elkaar te helpen als er oorlog uitbreekt?
Answer
 • Bondgenootschap
 • Niet - aanvalsverdag
 • Propaganda
 • Dictatuur

Question 8

Question
In welk jaar brak er een Economische Crisis uit?
Answer
 • 1918
 • 1929
 • 1933
 • 1939

Question 9

Question
Vul het juiste land in op de stippellijn: De mensen waren niet tevreden in ........................., na de Eerste Wereldoorlog. Er waren veel werklozen en er was armoede
Answer
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Engeland
 • Nederland

Question 10

Question
Hoe kwam het dat de economische crisis in Duitsland extra hard aankwam?
Answer
 • Door de Vrede van Versailles, Duitsland had grondgebied verloren en moest veel geld betalen.
 • Omdat Hitler aan de macht kwam, veel mensen raakten hun baan kwijt.
 • Omdat ze niet meer gesteund werden door Oostenrijk - Hongarije
 • Omdat Rusland, Duitsland binnenviel en probeerde te veroveren

Question 11

Question
Vul het juiste woord in op de stippellijn: Hitler beloofde een einde te maken aan de ................. en honger. Hij wilde van Duitsland een machtig land maken
Answer
 • Oorlog
 • Werkloosheid
 • Concentratiekampen
 • Dictatuur

Question 12

Question
In welk jaar kwam Hitler aan de macht?
Answer
 • 1929
 • 1933
 • 1939
 • 1940

Question 13

Question
Hoe heet de partij van Hitler?
Answer
 • NDSDAP
 • NSB
 • PVV
 • NSP

Question 14

Question
In tijden dat het slecht gaat met iets of iemand wordt er vaak iemand gezocht die de schuld krijgt. Hoe noemen we dat?
Answer
 • Zondebok
 • Antisemitisme
 • Dictatuur
 • Bondgenootschap

Question 15

Question
Hoe kwam het dat er weinig verzet in Duitsland was tegen Hitler in het begin?
Answer
 • Omdat er meer werk was en minder armoede, het ging op dat moment beter met Duitsland
 • Omdat er concentratiekampen gebouwd werden, dat maakte de mensen bang
 • Omdat niemand dat durfde
 • Door de Vrede van Versailles

Question 16

Question
Hoe noemen we een politiek systeem waarin 1 persoon of 1 partij alle macht heeft?
Answer
 • Dictatuur
 • Democratie
 • Aristocratie
 • Antisemitisme

Question 17

Question
Hoe noemen we een verdrag waarin landen afspreken dat ze elkaar niet zullen aanvallen?
Answer
 • Niet - aanvalsverdag
 • Verdrag van Versailles
 • Bondgenootschap
 • Propaganda

Question 18

Question
In welk jaar begon de Tweede Wereldoorlog?
Answer
 • 1939
 • 1941
 • 1933
 • 1940

Question 19

Question
Welk land viel Hitler als eerste aan?
Answer
 • Polen
 • Rusland
 • Nederland
 • Italie

Question 20

Question
Wat gebeurde er op 10 mei 1940?
Answer
 • Bombardement Rotterdam
 • Bombardement Dresden
 • Aanval Pearl Harbor
 • Hitler valt Rusland binnen

Question 21

Question
Vul het juiste woord in op de stippellijn: De ........................ raakten in 1941 betrokken bij de Tweede Wereldoorlog door de aanval van Japan op de marinebasis Pearl Harbor
Answer
 • Amerikanen
 • Fransen
 • Duitsers
 • Russen

Question 22

Question
Hoe noemen we de massamoord op de Joodse bevolking?
Answer
 • Holocaust
 • Antisemitisme
 • Dictatuur
 • Totalitair systeem

Question 23

Question
Waar begonnen de eerste verliezen voor de Duitsers in de oorlog?
Answer
 • Bij Stalingrad
 • Bij de aanval op Pearl Harbor
 • Bij het bombardement op Rotterdam
 • Bij de Russenoorlog op Texel

Question 24

Question
Noem een reden waarom de Duitsers bij Stalingrad verloren.
Answer
 • Duitsland had een niet - aanvalsverdrag met Rusland
 • Het Duitse leger had last van de strenge winter
 • Het Duitse leger had geen wapens meer omdat ze Polen al aangevallen hadden
 • Er werden veel concentratiekampen gebouwd

Question 25

Question
Waar staan de letters NSB voor?
Answer
 • Nationaal Socialistische Beweging
 • Nederlandse Samenwerkende Bond
 • Nederlandse Socialistische Bond
 • Nationale Samenwerkende Beweging

Question 26

Question
Wat gebeurde er in de winter van 1944?
Answer
 • Hongerwinter
 • Hitler pleegde zelfmoord
 • De NSB werd steeds groter en kreeg daardoor meer macht
 • Russenoorlog op Texel

Question 27

Question
Op welke dag begon D-day?
Answer
 • 6 juni 1944
 • 5 mei 1945
 • 6 juni 1943
 • 5 mei 1942

Question 28

Question
Wanneer vieren wij Bevrijdingsdag in Nederland?
Answer
 • 4 mei
 • 5 mei
 • 6 april
 • 5 april

Question 29

Question
Deze meneer was Rijkscommissaris van Nederland in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Wie was hij?
Answer
 • Arthur Seyss - Inquart
 • Anton Mussert
 • Mussolini
 • Stalin

Question 30

Question
Dit was de leider van de NSB, wie is hij?
Answer
 • Anton Mussert
 • Arthur Seyss - Inquart
 • Adolf Hitler
 • Mussolini
Show full summary Hide full summary

Similar

Geschiedeniswerkplaats 1KGT - H2 - paragraaf 1
Maaike Zijm
vmbo economie 2015
kick.hommes
Mundo - Thema 7 - Blok 4
Maaike Zijm
vmbo examen geschiedenis voor Trouw
kick.hommes
Spelling: verkleinwoorden
Maaike Zijm
Geschiedeniswerkplaats - 2h/v - 1.1
Maaike Zijm
Desarrollo sustentable
Ana Espinoza Guardiola
Introducción a la economía y conceptos básicos.
Alejandra G
INTERNET DE LAS COSAS
Francisco Santos Jimenez
NUEVAS MARAVILLAS DEL MUNDO RETO 9
Rob C
Overheid
Paul ten Have