Paul ten Have
Mind Map by , created over 4 years ago

Mindmap leerstof 4VMBO TL Overheid

43
0
0
Tags
Paul ten Have
Created by Paul ten Have over 4 years ago
Module 1- 1.1.3 Le mécanisme de la fixation des prix (texte troué)
Cynthia Lizotte
ECO+ENT-Module 2: Vocabulaire et formules
Cynthia Lizotte
Chômage : définition et explications
Wes Spitz
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
naomisargent
Using GoConqr to study Art
Sarah Egan
vmbo economie 2015
kick.hommes
vmbo examen geschiedenis voor Trouw
kick.hommes
Arbeid & Productie
Paul ten Have
Internationale ontwikkeling
Paul ten Have
Quiz SMART-doelstellingen
rozwiers
Overheid
1 Particuliere sector
1.1 levert individuele goederen
1.2 winstbelang
2 Collectieve sector
2.1 algemeen belang, voor iedereen
2.2 collectieve goederen
2.3 semi- collectieve goederen
2.4 geen winstbelang
2.5 Overheid
2.6 gesubsidieerde sector
3 Rijksoverheid
4 lagere overheid
4.1 Provincies
4.2 gemeentes
4.2.1 Inkomsten
4.2.1.1 OZB belasting ( ontroerende zaak belasting )
4.2.1.2 Parkeerbelasting
4.2.1.3 Hondenbelasting
4.2.1.4 Leges
4.2.1.4.1 Paspoort
4.2.1.4.2 bouwvergunning
4.2.1.4.3 Uittreksels bevolkingsregister
4.2.1.5 Rechten
4.2.1.5.1 Rioolrecht
4.2.1.5.2 Afvalstoffenheffing
4.2.1.6 Opbrengsten uit verhuren en verpachten
4.3 politie / defensie / openbaar onderwijs
5 Taken
5.1 Voorwaarden scheppende activiteiten
5.1.1 onmisbare zaken voor samenleving ( dijken / politie / defensie / onderwijs / wegen )
5.2 Corrigerende activiteiten
5.2.1 Wetten / voorlichting / subsidies / accijnzen
5.2.1.1 Privaatrecht
5.2.1.2 Publiek recht
5.2.1.3 Denivelleren/ Nivelleren van inkomensverschilen
5.2.1.3.1 Belasing
5.2.1.3.2 Secundair inkomen
5.2.1.3.3 Uitkeringen
5.3 Aanvullende activiteiten
5.3.1 uitkeringen , ontwikkelingshulp buitenland, instellingen die zonder overheidsgeld niet kunnen bestaan
5.4 Sociale zekerheid
5.4.1 Sociale verzekeringen
5.4.1.1 Volksverzekeringen ( voor iedereen )
5.4.1.1.1 AOW
5.4.1.1.2 AWBZ
5.4.1.1.3 AKW
5.4.1.1.4 Anw
5.4.1.2 Werknemersverzekeringen ( voor iedereen in loondienst )
5.4.1.2.1 WW
5.4.1.2.2 WIA
5.4.1.2.3 ZW
5.4.2 Sociale voorzieningen
5.4.2.1 Bijstand
5.4.2.2 Wajong
5.4.2.3 studiebeurs
5.4.2.4 zorg-/huurtoeslag
6 Bezuinigen
6.1 overheid
6.1.1 Afslanken ( minder mensen in dienst bij de overheid )
6.1.2 Privatiseren van overheidsbedrijven
6.1.3 lonen bevriezen in de collectieve sector
6.1.4 efficienter werken
6.2 sociale zekerheid
6.2.1 Minder uitkeringen en subsidies
6.2.2 tegengaan van fraude ( onterecht uitkering aan vragen
6.2.3 meer mensen aan het werk krijgen ( minder uitkeringen
7 Inkomsten
7.1 Belastingen
7.1.1 Indirecte belastingen
7.1.1.1 Kostprijsverhogend
7.1.1.1.1 BTW
7.1.1.1.2 Accijns
7.1.1.1.3 Ecotax
7.1.1.1.4 BPM / Motorrijtuigbelasting
7.1.2 Directe belastingen
7.1.2.1 Loonbelasting
7.1.2.1.1 Brutosalaris
7.1.2.1.1.1 Loonheffing ( belasting + premies volksverzekeringen
7.1.2.1.1.1.1 Pensioenpremie
7.1.2.1.1.1.1.1 Reiskostenvergoeding
7.1.2.1.1.1.1.1.1 Nettoloon
7.1.2.2 Vennootschapsbelasting
7.1.3 Profijtbeginsel
7.1.4 Draagkrachtbeginsel
7.2 Retributies
7.3 Boetes
7.4 Opbrengsten uit bedrijven

Media attachments