2n ESO. Modalitats oracionals

Àlex Lluch
Quiz by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch over 6 years ago
1961
0

Description

Activitats per analitzar un enunciat a partir de la intenció del parlant

Resource summary

Question 1

Question
Assenyala la classe de cadascuna de les oracions següents segons l’actitud del parlant: "Pots ajudar-me en el trasllat?"
Answer
 • Interrogativa
 • Enunciativa
 • Desiderativa
 • Exhortativa
 • Dubitativa
 • Exclamativa

Question 2

Question
Me’n vaig al gimnàs
Answer
 • Interrogativa
 • Enunciativa
 • Desiderativa
 • Exhortativa
 • Dubitativa
 • Exclamativa

Question 3

Question
Desitjaria que fóra dissabte!
Answer
 • Interrogativa
 • Enunciativa
 • Desiderativa
 • Exhortativa
 • Dubitativa
 • Exclamativa

Question 4

Question
No crideu, per favor!
Answer
 • Interrogativa
 • Enunciativa
 • Desiderativa
 • Exhortativa
 • Dubitativa
 • Exclamativa

Question 5

Question
Potser els accepten en la feina
Answer
 • Interrogativa
 • Enunciativa
 • Desiderativa
 • Exhortativa
 • Dubitativa
 • Exclamativa

Question 6

Question
Quina calor fa hui!
Answer
 • Interrogativa
 • Enunciativa
 • Desiderativa
 • Exhortativa
 • Dubitativa
 • Exclamativa

Question 7

Question
"Mireia juga a bàsquet?" és una modalitat dubitativa
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
"Potser Mireia jugue a bàsquet" és dubitativa
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
"Tant de bo Mireia jugara a bàsquet!" és desiderativa
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
Maria, guarda les tisores! és una modalitat exclamativa
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

3r i 2n ESO. La essa sorda i la essa sonora (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Classes oracions
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Álex Lluch
Poesia: còmput sil·làbic i rima (Àlex Lluch)
Álex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases
Àlex Lluch
2n ESO. Anàlisi de frases (Àlex Lluch)
Fran Requena
Poesia: còmput sil·làbic i rima (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
Poesia: còmput sil·làbic i rima (Àlex Lluch)
Àlex Lluch
2n ESO. Poesia: còmput sil·làbic i rima_1
Àlex Lluch
Carbohydrates
Jubby
The Skeleton and Muscles
james liew