Nilai Alam Sekitar

Cik Naz
Quiz by Cik Naz, updated more than 1 year ago
Cik Naz
Created by Cik Naz over 6 years ago
317
0

Description

Mengandungi 9 soalan objektif dan betul salah.

Resource summary

Question 1

Question
1. Kita perlu saling bekerjasama dalam memelihara hutan kerana
Answer
 • A. hutan merupakan sumber bekalan oksigen dan makanan
 • B. hutan adalah terhad
 • C. hutan merupakan anugerah Tuhan
 • D. hutan adalah ciptaan Tuhan yang istimewa

Question 2

Question
Kegiatan atau proses pengurusan hutan dengan memelihara dan memulihara hutan seperti menanam semula pokok yang telah ditebang dan mengawal kegiatan penerokaan hutan secara haram merupakan satu aktiviti
Answer
 • A. penghutanan semula
 • B. penguatkuasaan undang-undang
 • C. pelancongan
 • D. pembinaan taman herba

Question 3

Question
1. Berikut merupakan cara seorang pelajar untuk menjaga alam sekitar kecuali
Answer
 • A. menyokong kempen menjaga kebersihan sekolah
 • B. bergantung kepada tukang kebun mahupun pekerja pembersihan untuk membersihkan kawasan sekolah
 • C. mengitar semula bahan buangan
 • D. mengadakan gotong royong untuk membersihkan kawasan sekolah

Question 4

Question
2. Antara barangan yang boleh dikitar semula ialah I. kerusi kayu II. surat khabar III. botol plastik IV. kaca
Answer
 • A. I dan II sahaja
 • B. I, II dan III sahaja
 • C. II, III dan IV sahaja
 • D. Semua di atas

Question 5

Question
Berikut merupakan kesan pengurusan alam yang tidak bijaksana KECUALI
Answer
 • A. Berlaku kejadian tanah runtuh.
 • B. Hakisan tanah dan pantai.
 • C. Kawasan tadahan air semakin berkurangan.
 • D. Bekalan air bersih bertambah

Question 6

Question
Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. Pernyataan diatas merupakan definisi bagi nilai
Answer
 • A. Kemapanan alam sekitar
 • B. Peka terhadap isu-isu alam sekitar
 • C. Menyayangi dan menghargai alam sekitar
 • D. Keharmonian antara manusia dan alam sekitar

Question 7

Question
Peranan pihak Jabatan Alam Sekitar dalam menjaga kuaiti alam sekitar adalah melaporkan kes-kes salah laku yang mencemarkan alam sekitar kepada pihak berkuasa. Pernyataan diatas betul atau salah
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Berikut merupakan kebaikan menjaga kualiti alam sekitar KECUALI
Answer
 • A) Dapat menjamin kualiti alam sekitar yang bersih.
 • B) Dapat memusnahkan hutan simpan
 • C) Dapat menjamin kesejahteraan dan keselesaan hidup rakyat.
 • D) Dapat memelihara keseimbangan ekosistem dan alam sekitar
Show full summary Hide full summary

Similar

A Christmas Carol - Charles Dickens
chloeprincess10
Geometry Formulas (Perimeters)
PatrickNoonan
Women in Nazi Germany - Flashcards
Louisa Wania
Biology Unit 2 - DNA, meiosis, mitosis, cell cycle
DauntlessAlpha
GCSE Biology 4 OCR - The Processes of Life
blairzy123
Realidad De Nuestra Identidad Cultural
53831
An Inspector Calls: Mrs Sybil Birling
Rattan Bhorjee
Strength and Limitations of research methods
Isobel Wagner
Chemistry (C3)
Amy Lashkari
Physics 2
Peter Hoskins
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch