Test

Jānis Brakovskis
Quiz by Jānis Brakovskis, updated more than 1 year ago
Jānis Brakovskis
Created by Jānis Brakovskis almost 6 years ago
161
0

Description

Tests mācībām

Resource summary

Question 1

Question
1. Pastāvīgās izmaksas ir
Answer
 • a) vienādas uz vienu produkta vienību pie dažādiem ražošanas apjomiem
 • b) izmaksas, kuras neietekmē inflācija
 • c) nemainīgas pie dažādiem ražošanas apjomiem
 • d) administrācijas un pārdošanas izmaksas

Question 2

Question
2. Lēmuma pieņemšanai svarīgās (būtiskās) izmaksas ir
Answer
 • a) izmaksas ar lielāko īpatsvaru kopējā izmaksu struktūrā
 • b) mainīgās izmaksas
 • c) izmaksas, kuras mainās atkarībā no pieņemtā lēmuma
 • d) visas atbildes ir pareizas

Question 3

Question
3. Mainīgās izmaksas ir
Answer
 • a) tiešās izmaksas
 • b) lielākas uz viena produkta vienību, ja ražošanas apjoms ir neliels
 • c) palielinoties ražošanas apjomam pieaug ar samazinošu tempu
 • d) vienādas pie dažādiem ražošanas apjomiem, rēķinot uz vienu produkta vienību

Question 4

Question
4. Tiešās izmaksas ir
Answer
 • a) izmaksas, kuras var kontrolēt
 • b) izmaksas, kuras var ekonomiski identificēt ar konkrētu produktu vai pakalpojumu
 • c) visas mainīgās izmaksas
 • d) izmaksas, kuras nevar ekonomiski identificēt ar konkrētu produktu vai pakalpojumi

Question 5

Question
5. Kuras no zemāk minētajām izmaksām var tikt klasificētas kā netiešās darba izmaksas?
Answer
 • a) iekārtu operatora - galdnieka darba samaksa mēbeļu ražošanas uzņēmumā
 • b) jurista darba samaksa advokātu firmā
 • c) auditora darba samaksa uzņēmumā, kas sniedz grāmatvedības un audita pakalpojumus
 • d) izejmateriālu noliktavas strādnieka darba samaksa

Question 6

Question
6. Uzņēmums regulāri izmanto materiālu A un šobrīd tā daudzums noliktavā ir 600 kg. Par to pirms divām nedēļām samaksāti 1500 EUR. Nepieciešamības gadījumā to uzņēmums varētu realizēt par 2.00 EUR/kg. Tāpat ir zināms, ka šodien tirgū materiāls A ir nopērkams par 3.25 EUR/kg, ja minimālais iepirkuma daudzums ir 1000 kg. Jūsu uzdevums noteikt pasūtījuma būtiskās materiāla izmaksas, ja zināms ka pasūtījuma izpildei nepieciešami 600 kg materiāla A
Answer
 • a) 1200 EUR
 • b) 1325 EUR
 • c) 1825 EUR
 • d) 1950 EUR

Question 7

Question
7. Uzņēmums pagājušajā gadā samala 200 tonnas miltus. Uzņēmuma peļņa bija 4 EUR par tonnu. Uzņēmuma pastāvīgās (fiksētās) izmaksas bija 1500 EUR, bet kopējās mainīgās bija 8100 EUR. Kāda būtu uzņēmuma pelņa par tonnu, ja uzņēmuma ražošanas apjoms būtu 150 tonnas un pārdošanas cena par tonnu paliktu nemainīga?
Answer
 • a) 4.00 EUR par tonnu
 • b) peļņa nebūtu, jo uzņēmums ciestu zaudējumus 12 EUR par tonnu
 • c) 1.50 EUR par tonnu

Question 8

Question
8. Kuras no zemāk minētajām izmaksām nevar tikt klasificētas kā ražošanas pieskaitāmās izmaksas piena pārstrādes uzņēmumā?
Answer
 • a) uzņēmuma ražošanas telpu nomas maksa
 • b) saldējuma ceha maiņas meistara darba samaksa
 • c) gatavās produkcijas noliktavas iekārtu nolietojums
 • d) piena iepirkuma cena

Question 9

Question
9. Uzņēmums, kura ražošanas process ir pilnībā automatizēts, pieskaitāmās izmaksas uz produktiem sadala proporcionāli patērētajām mašīnstundām izmantojot iepriekš noteiktas plānotās likmes. Pārskata periodam plānotā likme noteikta pieņemot, ka pieskaitāmās izmaksas būs 258750 EUR un produkcijas ražošanai patērēs 11250 mašīnstundas. Faktiski periodā pieskaitāmās izmaksas bija 254692 EUR un faktiskais mašīnstundu patēriņš 10980. Sastādītajā Peļņas- zaudējumu pārskatā uzņēmumam jāveic korekcijas, jo tajā :
Answer
 • a) Ir iekļautas pārsniegtās izmaksas 2152 EUR apmērā
 • b) Nav parādītas nesegtās izmaksas 4058 EUR apmērā
 • c) Nav parādītas nesegtās izmaksas 2152 EUR apmērā
 • d) Ir iekļautas pārsniegtās izmaksas 4058 EUR apmērā
Show full summary Hide full summary

Similar

How well do you know GoConqr?
Sarah Egan
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
Revision Timetable
katy.lay
OCR Gateway GCSE P3 Revision Quiz
xhallyx
Ancient Roman Quiz
Rev32
How to revise
KimberleyC
Core Spring 4.2 Certification Mock Exam
antoine.rey
Prueba de Funciones
José William Montes Ocampo
Revision Timetable
stacey.henwood19
Sleep well for SAT success
Brad Hegarty
CCNP TShoot Final
palciny