Please wait - loading…

PM MCQ 1

Description

Mostly covered Bab 6
Marilyn May
Quiz by Marilyn May, updated more than 1 year ago
Marilyn May
Created by Marilyn May almost 7 years ago
38
0

Resource summary

Question 1

Question
Berikut merupakan konsep pembangunan di Malaysia kecuali:
Answer
 • Pembangunan politik
 • Pembanguan sikap
 • Pembangunan sosial
 • Pembangunan ekonomi

Question 2

Question
Matlamt Pembangunan Di Malaysia ialah:
Answer
 • Membasmi kemiskinan
 • Meningkatkan kualiti hidup rakyat
 • Memberi kesejahteraan hidup kepada rakyat
 • Menyatupadukan semua kaum

Question 3

Question
Kepercayaan yang telah bertapak di Alam Melayu sebelum kedatangan agama-agama lain ialah:
Answer
 • agama Hindu
 • agama Buddha
 • kepercayaan Animisme
 • agama Islam

Question 4

Question
Agama Kristian dibawa oleh penjajahan apa?
Answer
 • Belanda dan Sepanyol
 • Arab
 • Amerika Syarikat
 • Portugis dan British

Question 5

Question
Apakah bukti yang telah membuktikan kedatangan Islam sejak 600 tahun dahulu?
Answer
 • Batu Bersurat Sungai Bujang di Kedah
 • Batu Bersurat Islam di Terengganu
 • Istana Kesultanan Melaka

Question 6

Question
Bagaimanakah sikap toleransi mampu menyatupadukan rakyat Malaysia dan mengelakkan persengketaan?
Answer
 • Mencari satu titik persamaan dan perkongsian nilai murni
 • Pinjam-meminjam budaya kaum lain
 • Melibatkan diri dalam upacara ritual kepercayaan
 • Mengamalkan rumah terbuka

Question 7

Question
Yang berikut merupakan peranan agama kecuali
Answer
 • Asas dan pelengkap bermasyarakat
 • Peraturan dalam perhubungan sesama manusia
 • Agama turut mempengaruhi asas pembentukan tamadun seperti Tamadun Mesopotamia, Mesir dan Indus.
 • Agama merupakan kewajipan setiap individu

Question 8

Question
________ berindak sebagai institusi kepercayaan, menjaga kebajikan dan kesejahteraan masyarakat.
Answer
 • Ilmu
 • Raja / Sultan
 • Agama
 • Kerajaan

Question 9

Question
Perkataan Islam berasal dari perkataan 'salama' yang bermaksud
Answer
 • kemakmuran, kejayaan, kemajuan
 • aman, sejahtera, tunduk
 • kebijaksanaan, ketabahan, ketekunan
 • ikhlas, jujur, mesra

Question 10

Question
Al-Quran merupakan _________ kecuali
Answer
 • sumber rujukan yang paling utama untuk umat Islam
 • Ajaran tentang Islam telah dikumpul dan dibukukan dalam al-Quran
 • Isi kandungan dalam al-Quran merupakan seratus peratus kata-kata Allah
 • Rekod segala aktiviti dan kata-kata Nabi Muhammad S.A.W.

Question 11

Question
Orang-orang Islam wajib percaya kepada Rukun Islam dan ____
Answer
 • Rukun Negara
 • Rukun Iman
 • Rukun Quran
 • Rukun Hadis

Question 12

Question
_____ bermaksud ketenangan roh atau kebahagian yang abadi
Answer
 • Nirwana
 • Karma
 • Moksha
 • Dharma

Question 13

Question
Trimuthi merupakan tiga dewa utama Hindu iaitu ______ kecuali
Answer
 • Sama
 • Dharma
 • Vishnu
 • Siva

Question 14

Question
Samsara merupakan ______
Answer
 • tugas dan tanggungjawab setiap insan
 • putaran berulang kelahiran, kehidupan, kematian dan kelahiran semula
 • perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidup akan menentukan kehidupannya di akhirat
 • kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian

Question 15

Question
Bible merupakan kitab suci penganut agama Kristian yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu _____
Answer
 • Perjanjian Pertama dan Perjanjian Kedua
 • Perjanjian Dahulu dan Perjanjian Sekarang
 • Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
 • Perjanjian Sebelum dan Perjanjian Setelah

Question 16

Question
Ajaran Kristian berpegang kepada empat prinsip utama, antaranya adalah berpegang kepada konsep trinity iaitu ____ , kecuali
Answer
 • Tuhan Bapa
 • Tuhan Ibu
 • Tuhan Anak
 • Tuhan Roh Kudus

Question 17

Question
Perkara yang manakah membincangkan bahawa Islam sebagai agama rasmi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan?
Answer
 • Perkara 3 (1)
 • Perkara 3 (3)
 • Perkara 3 (4)
 • Perkara 3 (2)

Question 18

Question
YDPA bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri _____ , kecuali
Answer
 • Melaka
 • Sabah
 • Perlis
 • Pulau Pinang

Question 19

Question
"Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang" Pernyataan tersebut merupakan isu yang dibincangkan dalam :
Answer
 • Perkara 8
 • Perkara 12
 • Perkara 3
 • Perkara 11

Question 20

Question
"______ dan ______ bokeh menyekat penyebaran apa-apa kepercayaan agama kepada orang Islam" Pernyataan tersebut merupakan isu yang dibincangkan dalam Perkara 11 (4) , apakah yang patut diisikan dalam tempat kosong tersebut?
Answer
 • Ulama dan Sultan
 • Rakyat dan YDPA
 • Undang-undang Negeri dan Undang-Undang persekutuan
 • Undang-undang sivil dan Undang-undang syariah

Question 21

Question
Dalam Perkara 12, telah membincangkan bahawa agama individu yang berumur kurang daripada 18 tahun ditentukan oleh ______
Answer
 • Abang dan kakak
 • Ibu dan bapa
 • Kawan dan saudara
 • diri sendiri

Question 22

Question
Mahkamah Tinggi Sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa ________
Answer
 • Mahkamah Rendah
 • Mahkamah Syariah
 • Mahkamah Komuniti
 • Mahkamah Kampung

Question 23

Question
Perkara manakah menyatakan bahawa Islam diberi status yang tinggi dalam perlembagaan?
Answer
 • Perkara 121 (1A)
 • Perkara 3
 • Perkara 8
 • Perkara 150 (6A)

Question 24

Question
_____ merupakan satu kanun atau peraturan tindakan amalan yang mesti dilakukan dan hak-hak yang perlu dipatuhi bagi menjamin perpaduan masyarakat Islam dan bukan Islam.
Answer
 • Piagam PBB
 • Piagam Madinah
 • Kanun Laut Melaka
 • Perlembagaan Malaysia

Question 25

Question
Berikut merupakan saluran toleransi agama, kecuali:
Answer
 • Dialog, perbincangan dan interaksi agama
 • Pendidikan
 • Penerangan
 • IKIM dan JAKIM
Show full summary Hide full summary

Similar

PM Bab 4 Quiz
Marilyn May
Biochemistry MCQ Exam 1- PMU 2nd Year
Med Student
PMU - 2nd Semester Anatomy - CNS (Skull)
Sole C
Brain & Mind quiz
Ben Armstrong
Arthrology, myology - Part 2 (a)
Sole C
CNS Skull Part 1
Med Student
Arthrology, Myology - Part 1 (b)
Sole C
Arthrology, myology - Part 2(a)- PMU
Med Student
S Exame Preparation
Abdulkarim Baba
Quizz Gestion du stress
jo vey
RUBIN PATHOLOGY CELL INJURY
Jean-Michel Telhomme