Osteologie (Scheletul membrului inferior)

Description

Quiz on Osteologie (Scheletul membrului inferior), created by Marius Semionov on 10/13/2021.
Marius Semionov
Quiz by Marius Semionov, updated more than 1 year ago
Marius Semionov
Created by Marius Semionov over 1 year ago
401
0

Resource summary

Question 1

Question
152. CM. Care sunt componentele scheletului membrului inferior?
Answer
 • A. Femurul
 • B. Brachium
 • C. Cingulum membri inferioris
 • D. Skeleton membri inferioris liberi
 • E. Humerus

Question 2

Question
153. CM. La coxal:
Answer
 • A. Ilionul se află superior, pubisul anteroinferior, ischionul – posteroinferior
 • B. Tuberculul pubian şi spina iliacă anterioară superioară se află în plan frontal
 • C. Orificiul obturat este delimitat anterosuperior de osul pubian, posteroinferior – de ischion
 • D. Pe cele 3 linii gluteale se inseră mușchii fesieri
 • E. Punctul cel mai superior de pe creasta ilionului se află la nivelul discului intervertebral dintre vertebrele lombare 4 şi 5

Question 3

Question
154. CM. Coxalul este alcătuit din:
Answer
 • A. Pubis
 • B. Orificiul obturat
 • C. Ilion
 • D. Creasta ilionului
 • E. Ischion

Question 4

Question
155. CM. Care oase intră în componenţa os coxae?
Answer
 • A. Os pubis
 • B. Os sacrum
 • C. Os ischii
 • D. Os ilium
 • E. Os coccygis

Question 5

Question
156. CM. Formaţiuni anatomice ale os ilium:
Answer
 • A. Sulcus obturatorius
 • B. Facies auricularis
 • C. Facies symphysialis
 • D. Ala major
 • E. Linia glutea anterior

Question 6

Question
157. CM. Formaţiuni anatomice situate pe creasta iliacă:
Answer
 • A. Tuberositas iliaca
 • B. Spina iliaca anterior superior
 • C. Spina iliaca posterior inferior
 • D. Linea arcuata
 • E. Linia intermedia

Question 7

Question
158. CM. Formaţiuni anatomice ale acetabulului:
Answer
 • A. Facies lunata.
 • B. Fossa acetabuli
 • C. Incisura acetabuli
 • D. Fovea capitis femoris
 • E. Tuberculum pubicum

Question 8

Question
159. CM. Formaţiuni anatomice ale os pubis:
Answer
 • A. Tuberculum pubicum
 • B. Sulcus obturatorius
 • C. Eminentia iliopubica
 • D. Crista pubica
 • E. Facies auricularis

Question 9

Question
160. CM. Formaţiunile coxalului palpabile pe viu sunt:
Answer
 • A. Creasta iliacă
 • B. Acetabulul
 • C. Spinul iliac superior anterior
 • D. Tuberul ischionului
 • E. Spinul ischionului

Question 10

Question
161. CM. Bazinul în ansamblu:
Answer
 • A. Apertura superioară a bazinului mic este înclinată anteroinferior
 • B. Unghiul înclinării faţă de planul orizontal la femeie este mai mic, decât la bărbat
 • C. În poziţie anatomică spinele iliace anterioare şi tuberele sciatice se află în același plan
 • D. Apertura pelviană inferioară la femeie este mai largă ca la bărbat
 • E. Conjugata adevărată reprezintă distanţa dintre promontoriu şi punctul cel mai proeminent în

Question 11

Question
162. CS. Care formaţiune anatomică separă incizurile ischionului?
Answer
 • A. Tuber ischiadicum
 • B. Tuberculum pubicum
 • C. Spina iliaca posterior inferior
 • D. Spina ischiadica
 • E. Tuberositas glutea

Question 12

Question
163. CM. Scheletul membrului inferior liber:
Answer
 • A. Trohanterul mic este localizat în unghiul format de colul şi corpul femurului
 • B. Corpul femurului este incurbat în sens anterior
 • C. Femurul poate fi palpat numai în porţiunea sa distală
 • D. Apexul patelar este îndreptat în jos
 • E. Rotula are funcţie de suport

Question 13

Question
164. CM. Formaţiunile epifizei distale a femurului:
Answer
 • A. Colul femurului
 • B. Faţa poplitee
 • C. Tuberozitatea glutee
 • D. Condilul medial
 • E. Epicondilul lateral

Question 14

Question
165. CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii proximale a femurului:
Answer
 • A. Trochanter major
 • B. Condylus medialis
 • C. Linea aspera
 • D. Linea intertrochanterica
 • E. Acetabulum

Question 15

Question
166. CS. Linia Lange se referă la:
Answer
 • A. Cutia toracică
 • B. Craniu
 • C. Bazin
 • D. Coloana vertebrală
 • E. Membrul inferior

Question 16

Question
167. CM. Formaţiunile anatomice situate la nivelul extremităţii distale a femurului:
Answer
 • A. Epicondylus lateralis
 • B. Condylus medialis
 • C. Facies poplitea
 • D. Facies patellaris
 • E. Facies lunata

Question 17

Question
168. CM. Formaţiunile femurului ce pot fi palpate pe viu:
Answer
 • A. Capul femurului
 • B. Epicondilul medial
 • C. Trohanterul mic
 • D. Trohanterul mare
 • E. Epicondilul lateral

Question 18

Question
169. CM. Formaţiunile epifizei proximale a tibiei:
Answer
 • A. Eminenţa intercondilară
 • B. Faţa articulară fibulară
 • C. Tuberculul intercondilar medial
 • D. Maleola medială
 • E. Tuberculul intercondilar lateral

Question 19

Question
170. CM. Care dintre oasele membrului inferior comportă maleole?
Answer
 • A. Tibia
 • B. Talus
 • C. Fibula
 • D. Calcaneus
 • E. Patella

Question 20

Question
171. CM. Formaţiuni anatomice situate la nivelul extremităţii proximale a tibiei:
Answer
 • A. Area intercondylaris anterior
 • B. Facies articularis fibularis
 • C. Incisura fibularis
 • D. Eminentia intercondylaris
 • E. Epicondylus medialis

Question 21

Question
172. CM. Formaţiunile epifizei distale a tibiei:
Answer
 • A. Linia muşchiului solear
 • B. Şanţul maleolar
 • C. Maleola medială
 • D. Maleola laterală
 • E. Incizura fibulară

Question 22

Question
173. CM. Formaţiunile oaselor gambei ce pot fi palpate pe viu:
Answer
 • A. Eminenţa intercondilară
 • B. Maleola laterală
 • C. Maleola medială
 • D. Tuberozitatea tibiei
 • E. Capul fibulei

Question 23

Question
174. CM. Scheletul piciorului este subdivizat în:
Answer
 • A. Oasele carpului
 • B. Oasele tarsului
 • C. Oasele metacarpului
 • D. Oasele metatarsului
 • E. Oasele degetelor piciorului

Question 24

Question
175. CS. Care dintre oasele membrului inferior sunt sesamoide?
Answer
 • A. Astragalul
 • B. Rotula
 • C. Cuboidul
 • D. Cuneiformul medial
 • E. Navicularul

Question 25

Question
176. CS. Elemente descriptive ale femurului:
Answer
 • A. Tuberositas glutea
 • B. Labium mediale
 • C. Linea pectinea
 • D. Labium laterale
 • E. Toate corecte

Question 26

Question
177. CM. Care oase formează rândul proximal al tarsului?
Answer
 • A. Os cuneiforme mediale
 • B. Os naviculare
 • C. Calcaneus
 • D. Talus
 • E. Os lunatum

Question 27

Question
178. CS. Formaţiuni anatomice situate la nivelul astragalului:
Answer
 • A. Trochlea tali
 • B. Facies malleolaris medialis
 • C. Caput tali
 • D. Facies articularis calcanea posterior
 • E. Toate corecte

Question 28

Question
179. CM. Formaţiuni anatomice situate la nivelul calcaneului:
Answer
 • A. Facies malleolaris lateralis
 • B. Sustentaculum tali
 • C. Facies articularis talaris media
 • D. Facies articularis navicularis
 • E. Facies articularis cuboidea

Question 29

Question
180. CM. Oasele rândului distal al tarsului:
Answer
 • A. Astragalul
 • B. Cuboidul
 • C. Cuneiformul medial
 • D. Navicularul
 • E. Cuneiformul lateral

Question 30

Question
181. CM. Oasele ce constituie complexul solidar al piciorului:
Answer
 • A. Calcaneul
 • B. Navicularul
 • C. Astragalul
 • D. Oasele cuneiforme
 • E. Osul cuboid

Question 31

Question
182. CM. Bolta plantară:
Answer
 • A. Există la om şi unele vertebrate superioare
 • B. Convexitatea arcului transversal la marginea medială a plantei este mai pronunţată
 • C. Degetele nu au rol de sprijin
 • D. Arcurile bolţii piciorului sunt susţinute de forma oaselor, ligamente, muşchi, aponeuroze
 • E. Cel mai lung şi mai înalt arc longitudinal este al treilea

Question 32

Question
183. CS. Linia lui Schoemacker se referă la:
Answer
 • A. Cutia toracică
 • B. Craniu
 • C. Bazin
 • D. Coloana vertebrală
 • E. Membrul inferior
Show full summary Hide full summary

Similar

Organic Chemistry
Ella Wolf
Tectonic Hazards flashcards
katiehumphrey
GRE Verbal Reasoning Text Completion Example
philip.ellis
A2 Geography-Biodiversity under threat
sophielee0909
Chemistry Edexcel C2 topic 1+topic 2 notes
isabellaoliver
GCSE Biology 4 OCR - The Processes of Life
blairzy123
BYU English 11 B Speedback
Becky Kopplin
Science Unit 1 (UK GCSE EDEXCEL)
themarkkiley
The main reason knowledge is produced is to solve problems.
Darrel Hong
exothermic and endothermic reactions
janey.efen
GCSE Maths Symbols, Equations & Formulae
Elaine Lockwood