151-180

Description

Quiz on 151-180, created by M2024 G on 05/27/2022.
M2024 G
Quiz by M2024 G, updated more than 1 year ago
M2024 G
Created by M2024 G almost 2 years ago
243
0

Resource summary

Question 1

Question
Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară curentă a spitalelor.
Answer
 • Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;
 • Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical;
 • Va lua parte la expertiza proiectului de spital;
 • Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului;
 • Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului;

Question 2

Question
Criteriile de determinare a volumului necesar de ventilaţie pentru un bolnav în salon.
Answer
 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul atmosferic;
 • Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul încăperilor de locuit;
 • CMA a amoniacului în aerul locului de muncă;
 • CMA a benzenului în aerul locului de muncă;
 • CMA a diferitor poluanţi ai aerului pentru aerul atmosferic ;

Question 3

Question
Criteriile de normare a microclimatului din încăperile spitaliceşti.
Answer
 • Particularităţile procesului de termoreglare la patologia dată;
 • Patologie;
 • Destinaţia încăperii;
 • Căile de termoliză;
 • Sistemul de încălzire în saloane;

Question 4

Question
Particularităţile serviciului de internare în maternităţi.
Answer
 • Prezenţa filtrului;
 • Prezenţa a 2 încăperi de examinare;
 • Prezenţa a unei încăperi de examinare;
 • Internare centralizată pentru toate unităţile de obstetrică;
 • Internare centralizată pentru unităţile de obstetrică şi ginecologie;

Question 5

Question
Unităţile maternităţii.
Answer
 • Fiziologie postnatală;
 • Patologie a gravidităţii;
 • De observare;
 • Blocul de naştere;
 • Fiziologie prenatală;

Question 6

Question
Sistemele de construcţie ale spitalelor.
Answer
 • Decentralizate;
 • Centralizate;
 • Mixte;
 • Bloc-centralizate;
 • Centre de diagnostic;

Question 7

Question
Necesitatea asigurării condiţiilor igienice în spitale.
Answer
 • Pentru crearea regimului curativ-protectoriu;
 • Pentru crearea unui regim stimulator, de călire;
 • Pentru profilaxia infecţiilor nozocomiale;
 • Pentru educaţia igienică a populaţiei;
 • Pentru grăbirea procesului de tratament;

Question 8

Question
Factorii de microclimat care sunt normaţi pentru încăperile instituţiilor curative.
Answer
 • Temperatura aerului;
 • Radiaţiile calorice;
 • Umiditatea relativă a aerului;
 • Umiditatea absolută a aerului;
 • Viteza de mişcare a aerului;

Question 9

Question
Indicatori de poluare a aerului din instituţiile curative.
Answer
 • Proprietăţile fizice ale aerului;
 • Cantitatea de CO2;
 • Cantitatea de N2 ;
 • Numărul total de germeni;
 • Numărul de aeroioni uşori;

Question 10

Question
Sistematizarea secţiei de internare.
Answer
 • Excludă posibilitatea apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti;
 • Asigure principiul de flux în funcţionare;
 • Să fie numai centralizată;
 • Să fie numai decentralizată;
 • Să corespundă specificului spitalului;

Question 11

Question
Tipurile de construcţie a coridoarelor încăperilor spitaliceşti.
Answer
 • cu un coridor construit unilateral;
 • cu un coridor construit bilateral;
 • cu două coridoare;
 • sub formă de pătrat;
 • parțial bilaterale;

Question 12

Question
Noţiune de infecţii nosocomiale.
Answer
 • Toate maladiile contractate în cadrul spitalului, cauzate de microorganisme, clinic sau microbiologic recunoscute;
 • Toate maladiile infecţioase suportate de bolnav în spital;
 • Toate maladiile neinfecţioase suportate de bolnav în spital;
 • Toate maladiile cauzate de microorganisme suportate de bolnav în copilărie;
 • Toate maladiile somatice cronice suportate de bolnav;

Question 13

Question
Factorii ce duc la apariţia infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Scăderii reactivităţii;
 • Acumulării şi circulaţiei germenilor patogeni;
 • Selecţiei germenilor foarte virulenţi şi rezistenţi la antibiotice;
 • Eventualităţii sporite de contractare şi infectare;
 • Acţiunii factorilor microclimatici;

Question 14

Question
Cauzele apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Creşterea contingentul de risc;
 • Alergizarea populaţiei;
 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;
 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;
 • Profilaxia specifică;

Question 15

Question
Deficienţele combaterii infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Circulaţia vastă a germenilor în mediul spitalicesc;
 • Multitudinea căilor de transmitere;
 • Receptivitatea sporită a bolnavilor;
 • Persistenţa crescută a germenilor la factorii de mediu;
 • Profilaxia specifică efectivă;

Question 16

Question
Surse ale infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Bolnavii infectaţi, care au fost internaţi în perioada de incubare;
 • Bolnavii cu infecţii mixte;
 • Purtători de germeni patogeni;
 • Vizitatorii bolnavilor;
 • Bolnavii, care au respectat termenul de carantină;

Question 17

Question
După locul apariţiei infecţiile intraspitaliceşti pot fi:
Answer
 • În ambulator;
 • Infecţii care apar în rezultatul intervenţiilor cu scop de profilaxie;
 • Infecţii spitaliceşti propriu-zise;
 • Infecţii extraspitaliceşti;
 • Infecţii în condiţii de casă;

Question 18

Question
După etiologie infecţiile intraspitaliceşti se împart:
Answer
 • Boli transmisibile contractate în spital, determinate de obicei de germeni patogeni;
 • Infecţii cauzate de „germeni condiţionat patogeni”;
 • Infecţii cauzate de „oportunişti”;
 • Infecţii cauzate de macroorganisme;
 • Maladii somatice;

Question 19

Question
După infecţiile nozocomiale, infectiile intraspitalicesti se împart în:
Answer
 • Monoinfecţie;
 • Poliinnfecţie;
 • Superinfecţie;
 • Autoinfecţie;
 • Exoinfecţie;

Question 20

Question
Calea de transmitere a infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Aeroportată;
 • Manuportată;
 • Prin implantare;
 • Colaterală;
 • Unilaterală;

Question 21

Question
Particularităţile „microflorei contemporane”.
Answer
 • Instabilitate;
 • Invazivitate;
 • Acţiune toxică;
 • Acţiune alergică;
 • Acţiune mutagenă;

Question 22

Question
Direcţiile de efectuare a măsurilor de profilaxie a infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Crearea unui regim antimicrobian;
 • Sporirea rezistenţei organismului;
 • Optimizarea factorilor de mediu;
 • Aprovizionarea cu utilaje medicale;
 • Dirijarea răspândirii infecţiei;

Question 23

Question
Factorii de care depinde eficacitatea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Planificarea şi utilizarea unităţilor de îngrijire medicală;
 • Organizarea lucrului;
 • Comportamentul personalului, cunoştinţele şi deprinderile lor igienice;
 • Regimul de muncă al personalului;
 • Numărul unităţilor de îngrijire medicală;

Question 24

Question
Clasificarea pe categorii a deşeurilor medicale solide.
Answer
 • Periculoase;
 • Nepericuloase;
 • Lichide;
 • Semilichide;
 • Comune;

Question 25

Question
Etapele gestionării deşeurilor solide periculoase.
Answer
 • Colectarea şi trierea;
 • Ambalarea;
 • Depozitarea temporară;
 • Transportarea şi neutralizarea;
 • Reciclarea;

Question 26

Question
Îndepărtarea apelor reziduale din unităţile de îngrijire medicală.
Answer
 • Prin reţeaua de canalizare generală;
 • Prin instalaţii locale;
 • Manual;
 • Selectiv;
 • Nu se îndepărtează;

Question 27

Question
Procedeele la care sunt supuse apele reziduale din secţiile contagioase.
Answer
 • Reţeaua de canalizare generală;
 • Instalaţii locale;
 • Dezinfecţia locală;
 • Dezinfectarea şi înlăturarea apelor reziduale;
 • Nu se îndepărtează;

Question 28

Question
Importanţa infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • Au tendinţă de micşorare în lume;
 • Îngreunează decurgerea bolii;
 • Măresc perioada de tratament;
 • Măresc mortalitatea;
 • Măresc costul legat de îngrijiri, alimentare, preparate medicamentoase;

Question 29

Question
Scopul studierii problemei infecţiilor nozocomiale.
Answer
 • diminuarea morbidității și mortalității pacienților spitalizați;
 • prevenirea și controlul situațiilor epidemice;
 • prelungirea duratei de sejur, îngrijirilor și tratamentului;
 • regresul calității îngrijirilor medicale;
 • facilitarea procesului de acreditare a instituțiilor de îngrijire medicală;

Question 30

Question
Cauzele apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti.
Answer
 • Creşterea contingentul de risc;
 • Alergizarea populaţiei;
 • Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;
 • Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;
 • Profilaxia specifică;

Question 31

Question
Principala măsură a regimului antimicrobian în cadrul infecţiilor nosocomiale.
Answer
 • administrarea antibioticelor;
 • epurarea apelor;
 • separarea albnegru;
 • reutilizarea materialului;
 • separarea deșeurilor;

Question 32

Question
Protecţia faţă de infecţiile aerogene în încăperile spitaliceşti.
Answer
 • aplicarea măsurilor de ventilație naturală;
 • aplicarea măsurilor de ventilație artificială;
 • crearea confortului termic;
 • crearea unui schimb suficient de aer
 • crearea iluminatului artificial;
Show full summary Hide full summary

Similar

Volcanoes
1jdjdjd1
Key Biology Definitions/Terms
mia.rigby
Biological Definitions
Yamminnnn
Biology (B2)
Sian Griffiths
Repaso de Revalida Enfermeria 2015
Francisco Rivera
Frankenstein - Mary Shelley
Johnny Hammer
What You Can Do Using GoConqr
Micheal Heffernan
Types of Learning Environment
Brandon Tuyuc
Salesforce Admin 201 Test Chunk 4 (91-125)
Brianne Wright
1PR101 2.test - Část 5.
Nikola Truong