Histologia sem 4 tot 2 1-30

Description

Quiz on Histologia sem 4 tot 2 1-30, created by Andrei USMF on 03/13/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 4 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
2376
0

Resource summary

Question 1

Question
Fibrele lui Tomes din dentină reprezintă:
Answer
 • fibre de colagen cu direcţie tangenţială
 • fibre de colagen cu direcţie radială
 • prelungirile odontoblastelor
 • fascicule de fibre elastice
 • fibre de reticulină

Question 2

Question
Glandele proprii ale esofagului sunt situate оn:
Answer
 • lama proprie a tunicii mucoase
 • lama musculară a tunicii mucoase
 • lama submucoasă
 • tunica musculară
 • epiteliu

Question 3

Question
Mucoasa linguală:
Answer
 • este tapetată de epiteliu anizomorf
 • mucoasa de pe suprafaţa superioară este înzestrată cu papile
 • papilele linguale sunt de forme şi mărimi diferite
 • se disting 4 tipuri de papile: filiforme, foliate, fungiforme şi caliciforme
 • în stroma acestor papile sunt situaţi mugurii gustativi

Question 4

Question
Glanda parotidă:
Answer
 • este glandă salivară cu secreţie apocrină
 • structural este alcătuită din acini glandulari de tip seros
 • la canalele excretorii intralobulare se referă canalele intercalare şi canalele striate
 • este o glandă simplă ramificată
 • porţiunile secretoare conţin serocite şi celule mioepiteliale

Question 5

Question
În componenţa glandei proprii a stomacului intră celulele:
Answer
 • exocrinocitele principale
 • exocrinocitele parietale
 • mucocitele, endocrinocitele
 • epiteliocitele nediferenţiate
 • epiteliocitele ciliate

Question 6

Question
Criptele intestinului subţire conţin celulele:
Answer
 • columnare
 • caliciforme
 • nediferenţiate
 • cu granule acidofile
 • principale

Question 7

Question
Unitatea morfofuncţională a pancreasului exocrin este:
Answer
 • pancreocitul
 • cordonul epitelial
 • lobulul pancreatic
 • foliculul
 • acinul

Question 8

Question
Selectaţi primordiile dentare, care derivă din mezenchim:
Answer
 • lama dentară
 • mugurile dentar
 • papila dentară
 • sacul dentar
 • organul smalţului

Question 9

Question
Conform structurii glandele proprii ale esofagului sunt:
Answer
 • simple tubulare ramificate
 • simple alveolare ramificate
 • compuse tubulo-alveolare ramificate
 • simple tubulare neramificate
 • simple alveolare neramificate

Question 10

Question
Tunica mucoasă a esofagului la organizmul adult este tapetată de:
Answer
 • epiteliul simplu anizomorf ciliat
 • epiteliul stratificat pavimentos necornificat
 • epiteliul de tranziţie
 • epiteliul stratificat pavimentos cornificat
 • epiteliul simplu izomorf prismatic

Question 11

Question
Stomacul:
Answer
 • peretele este format din tunica mucoasă, lama submucoasă, tunica musculară şi tunica seroasă
 • epiteliul mucoasei este pluristratificat pavimentos necornificat
 • tunica musculară este formată din miocite netede
 • tunica seroasa este formată din ţesut conjunctiv lax acoperit de mezoteliu
 • în lama proprie a mucoasei sunt situate glandele gastrice

Question 12

Question
Selectaţi rolul insulinei:
Answer
 • scade tensiunea arterială
 • stimulează eliminarea sucului şi hormonilor de către pancreas
 • măreşte conţinutul glucozei în sânge
 • inhibă sinteza enzimelor din sucul gastric
 • micşorează conţinutul glucozei în sânge

Question 13

Question
Smalţul dentar:
Answer
 • este prezent numai la rădăcina dintelui
 • este sintetizat de enameloblaste
 • prezintă sinonimul cimentului celular
 • îl formează odontoblastele
 • include fibrele Corf

Question 14

Question
Glanda parotidă este:
Answer
 • glandă alveolară neramificată
 • glandă tubulară ramificată
 • seroasă
 • mucoasă
 • sero-mucoasă

Question 15

Question
Straturile tunicii mucoase a esofagului sunt:
Answer
 • epiteliu unistratificat cubic
 • lama proprie a tunicii mucoase
 • lama musculară a tunicii mucoase
 • epiteliu pluristratificat pavimentos necornificat
 • lama submucoasă

Question 16

Question
Glandele pilorice ale stomacului conţin următoarele tipuri de celule:
Answer
 • numeroase parietale
 • principale
 • mucocite
 • Paneth
 • endocrinocite

Question 17

Question
Epiteliul vilozităţii intestinale este constituit din:
Answer
 • endocrinocite
 • celule caliciforme
 • celule Paneth
 • celule nediferenţiate
 • celule columnare

Question 18

Question
Care din vasele intrahepatice enumerate nu posedă elemente musculare:
Answer
 • artera interlobulară
 • vena interlobulară
 • capilarul sinusoid
 • vena centrală
 • vena sublobulară

Question 19

Question
Ordinea eliminării secreţiei din acinul pancreatic:
Answer
 • canal intercalar-interlobular-ductul principal
 • canal interlobular-ductul principal
 • canal intercalar-interacinar-interlobular-ductul principal
 • canal interacinar-intercalar-interlobular-ductul principal
 • canal interlobular-interacinar-intercalar-ductul principal

Question 20

Question
În cadrul organului smalţian deosebim:
Answer
 • epiteliul extern
 • epiteliul intern
 • pulpa dintelui
 • epiteliul reticular
 • papila dentară

Question 21

Question
În cadrul căror glande sunt întâlnite semilunile seroase:
Answer
 • sublinguale
 • parotide
 • mamare
 • sebacee
 • submaxilare

Question 22

Question
Glandele proprii ale esofagului:
Answer
 • sоnt localizate оn lama proprie a tunicii mucoase
 • sînt localizate în lama submucoasă
 • sоnt prezente doar la nivelul cartilajului cricoid
 • sunt seroase după tipul secreţiei
 • sunt mucoase după tipul secreţiei

Question 23

Question
Care exocrinocite ale glandelor fundice ale stomacului posedă canalicule intracelulare?
Answer
 • parietale
 • principale
 • mucocite
 • celulele G
 • celulele D

Question 24

Question
Selectaţi celulele epiteliului vilozităţii intestinale:
Answer
 • columnare
 • nediferenţiate
 • celule Paneth
 • caliciforme
 • endocrinocite

Question 25

Question
Unitatea morfofuncţională a pancreasului exocrin este:
Answer
 • acinocitul
 • celula centroacinoasă
 • acinul pancreatic
 • grupul de insulocite B
 • grupul de insulocite A

Question 26

Question
Canaliculul biliar este format de:
Answer
 • endoteliocite
 • endoteliocite + membrana bazală fenestrată
 • două hepatocite învecinate
 • spaţiul dintre hepatocit şi endoteliocit
 • spaţiul dintre hepatocit şi membrana bazală a capilarului

Question 27

Question
Semilunele seroase sunt prezente оn glandele:
Answer
 • parotidă
 • submaxilară
 • Brunner din duoden
 • sublinguală
 • pancreas

Question 28

Question
Tunica mucoasă a esofagului:
Answer
 • este tapetată de epiteliul prismatic cu "margine în perie"
 • este tapetată de epiteliul pluristratificat pavimentos necornificat
 • conţine glande cardiale în lama proprie a mucoasei
 • formează plici circulare
 • formează plici longitudinale

Question 29

Question
Epiteliul mucoasei intestinului subţire:
Answer
 • este unistratificat prismatic cu striaţie bazală
 • este simplu prismatic cu „bordura de absorţie"
 • conţine celule caliciforme şi celule endocrine
 • conţine celule bazale, columnare şi celule ciliate
 • are provenienţă entodermală

Question 30

Question
Capilarele sinusoide ale lobulului hepatic clasic:
Answer
 • sunt o continuare a canaliculelor biliare
 • servesc ca pasaje pentru bilă
 • au membrană bazală discontinue
 • sunt tapetate de epiteliul cubic
 • conduc sângele spre vena centrală
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Chemistry C1 - Carbon Chemistry ATOMS, MOLECULES AND COMPOUNDS (Easy)
T W
CHEMISTRY C1 1
x_clairey_x
A Level: English language and literature techniques = Lexis
Jessica 'JessieB
AS AQA Accounting Unit 1 - FLASH CARDS
Harshad Karia
Chemistry Regents - Bonding Theories and Polar Bonds Notes
Ali Kane
Physics
Holly Bamford
GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
John O'Driscoll
I wish I..
Cristina Cabal
Salesforce Admin 201 Exam Chunk 6 (156-179)
Brianne Wright