Histologie tot 2 sem 4 61-90

Description

Quiz on Histologie tot 2 sem 4 61-90, created by Andrei USMF on 03/15/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 4 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
1344
0

Resource summary

Question 1

Question
Unitatea morfofuncţională a ficatului conform conceptiei clasice este:
Answer
 • alveola hepatică
 • lobulul hepatic
 • acinul hepatic
 • cordonul hepatic
 • hepatocitul

Question 2

Question
Epiteliocitele centroacinoase ale pancreasului exocrin aparţin canalului excretor:
Answer
 • intralobular
 • interlobular
 • intercalar
 • principal
 • interacinos

Question 3

Question
Indicaţi papilele linguale care conţin muguri gustativi:
Answer
 • filiforme, fungiforme, foliate
 • filiforme, fungiforme, circumvalate
 • filiforme, foliate, circumvalate
 • circumvalate, filiforme, fungiforme
 • circumvalate, foliate, fungiforme

Question 4

Question
Porţiunile secretorii ale glandelor cardiale ale esofagului sunt situate în:
Answer
 • epiteliu
 • lama proprie a tunicii mucoase
 • lama musculară a tunicii mucoase
 • lama submucoasă
 • tunica musculară

Question 5

Question
Glandele proprii ale stomacului conţin:
Answer
 • exocrinocite principale
 • exocrinocite parietale
 • mucocite cervicale
 • endocrinocite
 • epiteliocite bazale

Question 6

Question
Relieful tunicii mucoase a intestinului subţire este reprezentat de:
Answer
 • plici circulare
 • plici longitudinale
 • vilozităţi
 • cripte
 • arii

Question 7

Question
În ficat se sintetizează următorii produşi:
Answer
 • glicogenul
 • fibrinogenul
 • albuminele
 • imunoglobulinele
 • protrombina

Question 8

Question
Somatostatina este sintetizată de insulocitele pancreasului:
Answer
 • A
 • B
 • D
 • D1
 • PP

Question 9

Question
Exocrinocitele principale ale glandelor fundice ale stomacului se caracterizează prin:
Answer
 • multiple prelungiri ale corpului celular
 • citoplasma pronunţat oxifilă
 • sisteme de canalicule intracelulare
 • prezenţa unor granule de secreţie la polul apical
 • prezenţa unui bogat reticul endoplasmatic rugos la polul bazal

Question 10

Question
Epiteliul vilozităţilor intestinale conţine:
Answer
 • celule columnare
 • celule cu granulaţie acidofilă
 • endocrinocite
 • celule caliciforme
 • celule slab diferenţiate

Question 11

Question
Relieful tunicii mucoase a intestinului gros este reprezentat de:
Answer
 • cripte
 • numeroase vilozităţi
 • arii
 • foveole
 • papile

Question 12

Question
Pentru pancreocitele exocrine este caracteristic:
Answer
 • forma conică
 • bordura de absorbţie
 • prezenţa la polul apical a granulelor de zimogen
 • prezenţa unui bogat reticul endoplasmatic rugos
 • nucleu voluminos, amplasat la polul bazal al celulei

Question 13

Question
Insulocitele A ale pancreasului endocrin:
Answer
 • constituie circa 70-75%
 • sоnt situate preponderent оn centrul insulei
 • au citoplasma bazofilă
 • conţin granule ce nu se dezolvă în alcool, dar care se dezolvă în apă
 • secreţă hormonul glucagon

Question 14

Question
Sistemul de circulaţie a sângelui în lobulul hepatic (reprezentarea clasică) include:
Answer
 • arterele centrale
 • capilarele sinusoide
 • venele centrale
 • venule colectoare
 • arterele arcuate

Question 15

Question
Canaliculele biliare оn lobulul hepatic clasic au peretele format de:
Answer
 • endoteliu
 • epiteliu unistratificat cubic
 • hepatocite
 • epiteliu unistratificat cilindric izomorf
 • epiteliu bistratificat cu celule caliciforme şi ciliate

Question 16

Question
Secreţia glandei parotide este de tip:
Answer
 • mucos
 • seros
 • muco-seros
 • sero-mucos
 • mixt

Question 17

Question
Tunica musculară a esofagului are următorea/următoarele componenţă tisulară:
Answer
 • ţesut muscular striat scheletal
 • ţesut muscular scheletal cardiac
 • ţesut muscular neted de provenienţă neurală
 • ţesut muscular neted de provenienţă mezenchimală
 • ţesut muscular neted de provenienţă ectodermală

Question 18

Question
Relieful tunicii mucoase a stomacului este reprezentat de:
Answer
 • plicile circulare gastrice
 • plicile longitudinale gastrice
 • foveolele gastrice
 • papilele gastrice
 • ariile gastrice

Question 19

Question
Secreţia glandelor duodenale (Brunner) îndeplineşte următoarele funcţii:
Answer
 • digestivă
 • imunologică
 • endocrină
 • neutralizează aciditatea chimului
 • de excreţie

Question 20

Question
Ţesutul limfoid al apendicelui vermicular formează aglomerări în:
Answer
 • epiteliu
 • lama proprie a tunicii mucoase
 • lama submucoasă
 • în tunica musculară
 • tunica seroasă

Question 21

Question
Sistemul de reflux al sângelui din lobulul hepatic începe cu:
Answer
 • artera interlobulară
 • vena interlobulară
 • ductul biliar interlobular
 • vena sublobulară
 • vena centrală

Question 22

Question
Polipeptidul vasoactiv intestinal este sintetizat de insulocitele:
Answer
 • A
 • B
 • D
 • D1
 • PP

Question 23

Question
Selectati canalele excretorii ale glandelor salivare majore
Answer
 • striate
 • intercalare
 • interlobulare
 • colectoare
 • contorte

Question 24

Question
Glandele salivare mari sunt:
Answer
 • parotide
 • paratiroidă
 • submaxilare
 • sublinguală
 • pancreasul

Question 25

Question
Selectaţi papilele linguale ce conţin muguri gustativi.
Answer
 • filiforme
 • fungiforme
 • foliate
 • caliciforme
 • digitiforme

Question 26

Question
La microscopia optică în glandele salivare mari pot fi vizualizate structurile:
Answer
 • capsula
 • substanţa corticală
 • stroma
 • lobulul
 • substanţa medulară

Question 27

Question
Cementul. Selectaţi afirmaţiile corecte
Answer
 • este abundent vascularizat
 • conţine numeroase terminaţiuni nervoase
 • este localizat în zona coroanei dentare
 • este localizat în zona rădăcinii dentare
 • duritatea cementuliu este mai mică decăt cea a dentinei

Question 28

Question
Pulpa dentară. Alegeţi afirmaţiile corecte.
Answer
 • derivă din papila dentară
 • reprezintă componenta centrală a dintelui
 • este constituită dintr-un ţesut conjunctiv lax, nemineralizat
 • este constituită dintr-un ţesut conjunctiv dur, mineralizat
 • cu varsta se reduce pulpa dentara

Question 29

Question
Epiteliul, ce tapetează tunica mucoasă a stomacului este:
Answer
 • simplu cubic
 • simplu anizomorf cilindric ciliat
 • simplu prismatic glandular
 • stratificat pavimentos necornificat
 • de tranziţie

Question 30

Question
Glandele gastrice sunt situate în:
Answer
 • tunica adventiţială
 • lama proprie a tunicii mucoase
 • lama musculară a tunicii mucoase
 • lama submucoasă
 • tunica musculară
Show full summary Hide full summary

Similar

Organic Chemistry
Ella Wolf
GCSE History: The 2014 Source Paper
James McConnell
Psychology A1
Ellie Hughes
Structure of the League of Nations
saskiamitchell.19
Chemistry unit 2
36jessieh
AQA Physics: A2 Unit 4
Michael Priest
Theory of Knowledge Essay Preparation
Derek Cumberbatch
Basic Korean Verbs
ASHISH AWALGAONKAR
Flashcards for CPXP exam
Lydia Elliott, Ed.D
Specifc Topic 7.4 Timber (Impacts)
T Andrews
Mapa Conceptual
Julio Perez