Genetica tot 2 1-30

Description

Quiz on Genetica tot 2 1-30, created by Andrei USMF on 03/20/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
1814
0

Resource summary

Question 1

Question
Amprentarea genomică se caracterizează prin:
Answer
 • Este dependentă de originea maternă sau paternă a alelei supuse amprentării
 • Reprezintă fenomenul de expresie monoalelică a unui caracter
 • Reprezintă fenomenul de inactivare selectivă a unor gene
 • Reprezintă fenomenul de activare selectivă a unor gene
 • Se realizează prin metilarea specifică a unor secvenţe de ADN

Question 2

Question
Genele cu loci apropiati pe acelasi crs definesc:
Answer
 • un grup de inlantuite
 • haplotipul
 • caracterele holandrice
 • genele nealele
 • genele alele

Question 3

Question
Gena responsabila de boala polichistica renala este:
Answer
 • PAH
 • LDLR
 • PKD1
 • CFTR
 • TP53

Question 4

Question
Genotipul unei persoane include:
Answer
 • multiple copii ale genelor ARNt
 • 30 000 gene structurale
 • 30 000 perechi gene structurale
 • multiple copii ale genelor ARNr
 • nici un raspuns corect

Question 5

Question
Grup de inlantuire a genelor reprezinta:
Answer
 • genele situate in loci apropiati ale unui crs
 • genele normale ale unui crs
 • genele situate in loci identici ale crs omologi
 • toate genele unui crs
 • genele mutante ale unui crs

Question 6

Question
Indicaţi forma interacţiunii genelor nealele:
Answer
 • Polialelismul
 • Dominanţa incompletă
 • Supradominanţa
 • Complementaritatea
 • Codominanţa

Question 7

Question
Genele:
Answer
 • Determină caracterele
 • Pot fi dominante sau recesive
 • Pot fi omoloage sau neomoloage
 • Pot fi alele sau nealele
 • Оntotdeauna sunt pare

Question 8

Question
Genele unui crs:
Answer
 • pot fi recesive
 • pot fi dominante
 • pot fi mutante
 • pot fi unice
 • pot fi incrucisate

Question 9

Question
Genele unui crs:
Answer
 • pot fi recesive
 • pot fi dominante
 • pot fi mutante
 • pot fi repetitive
 • pot fi incrucisate

Question 10

Question
Totalitatea genelor localizate de-a lungul unui cromozom definesc:
Answer
 • genotipul
 • haplotipul
 • genomul
 • grupul de inlantuire
 • nici una din variantele corecte

Question 11

Question
Genele unui cromozom:
Answer
 • pot fi active in toate tesuturile
 • pot fi active numai la adult
 • pot fi active numai prenatal
 • pot fi inactive in perioadele ontogenetice
 • pot fi inactive la femei si barbati

Question 12

Question
Genele unui cromozom:
Answer
 • pot fi inactive in perioadele ontogenetice
 • pot fi inactive in celule
 • pot fi active in toate perioadele ontogenetice
 • pot fi active numai in unele tesuturi
 • pot fi active numai la pubertate

Question 13

Question
Genotipul unei persoane include
Answer
 • 24 grupuri de inlantuire
 • 22 sau 23 de grupuri de inlantuire, dependent de sex
 • 23 grupuri de inlantuire
 • 23 sau 24 de grupuri de inlantuire, dependent de sex
 • 22 de grupuri de inlantuire

Question 14

Question
Gena responsabila de Hemofilia B este:
Answer
 • FMR1
 • PAH
 • F8C
 • DMD
 • F9C

Question 15

Question
Interacţiunea genelor nealele:
Answer
 • Complementaritatea
 • Polialelismul
 • Epistazia
 • Polimeria
 • Codominarea

Question 16

Question
Caracterele monogenice au următoarele caracteristici:
Answer
 • Sunt rezultatul expresiei bialelice
 • Sunt determinate de gene alele
 • Întotdeauna sunt caractere pur ereditare
 • Sunt determinate preponderent de factori ecologici
 • Se moştenesc conform legilor lui Mendel

Question 17

Question
Selectati proprietatile genei PAH:
Answer
 • polimorfism
 • mutabilitate
 • plasticitate
 • recombinare
 • discretie

Question 18

Question
Selectati proprietatile genei PAH:
Answer
 • polimorfism
 • mutabilitate
 • plasticitate
 • recombinare
 • specificitate

Question 19

Question
Caracteristica genelor dominante:
Answer
 • Se manifestă întotdeauna
 • Se manifestă numai în prezenţa aceleiaşi gene alele
 • Se manifestă numai în prezenţa genei dominante nealele
 • Este cea mai puternică
 • Se manifestă în organismul hetero- şi homozigot

Question 20

Question
Care dintre următoarele caractere sunt determinate poligenic?
Answer
 • Caracterul secretor
 • Tensiunea arteriala
 • Caracterul gustător
 • Culoarea pielii
 • Talia

Question 21

Question
Alegeţi răspunsul corect caracteristic înlănţuirii genelor:
Answer
 • Este mai frecvent completă
 • Are loc între genele codominante
 • Are loc numai între genele dominante
 • Are loc între genele localizate pe acelaşi cromozom
 • Apare între genele localizate pe cromozomi diferiţi

Question 22

Question
Moştenirea înlănţuită a genelor a fost constatată de:
Answer
 • S. Cetvericov
 • T. Morgan
 • G. Mendel
 • Hardy-Weinberg
 • N. Vavilov

Question 23

Question
Gena responsabila de sdr Alport este:
Answer
 • F8C
 • DMD
 • PKD1
 • PAH
 • COL4A5

Question 24

Question
Genele unui cromozom:
Answer
 • pot fi dominante si recesive
 • pot fi alele si nealele
 • pot fi normale si mutante
 • formeaza un grup de inlantuire
 • se mostenesc, de regula, in bloc
 • se mostenesc, de regula, independent

Question 25

Question
Componente ale unui haplotip sunt genele:
Answer
 • HBA
 • HBB
 • PAH
 • PKD1
 • PKD2

Question 26

Question
Gena responsabila de sdr X-FRA este:
Answer
 • FBN1
 • HBA
 • HBB
 • FMR1
 • PKD1

Question 27

Question
Ce caractere sunt determinate de genele alele?
Answer
 • Rh pozitiv - secretor
 • Ochii mari - ochii de culoare albastră
 • Capacitatea de a îndoi limba - capacitatea de a face limba sul
 • Miopia - daltonismul
 • Părul creţ - părul drept

Question 28

Question
Gena responsabila de sdr Hemofila A este:
Answer
 • FBN1
 • F8C
 • PAH
 • DMD
 • F9C

Question 29

Question
Amprentarea genică sau genomică se caracterizează prin:
Answer
 • În cazul DU a cromosomului fără genele amprentate dezvoltrea embrionară este normală
 • Efectul amprentării genice se manifestă numai prin disomie uniparentală paternă
 • În cazul disomiei uniparentale (DU) a cromosomului cu genele amprentate are loc dereglarea embriogenezei
 • Expresia monoalelică a genelor amprentate
 • Este determinată de procese specifice în ovogeneză şi spermatogeneză

Question 30

Question
Haplotipul reprezinta:
Answer
 • genele cu loci identici din crs omologi
 • genele mutante ale unui crs
 • genele cu loci apropiati ale aceluiasi crs
 • toate genele unui crs
 • genele normale ale unui crs
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology : Basic Terms
Paul Fisher
Biology Unit 1
anna.mat1997
The Rise of the Nazis
absterps18
Physics P2
Phoebe Drew
CHEMISTRY CORE REVISION
Sausan Saleh
Lord of the Flies Quotes
Emma Payne
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
Simple Present Tense (Test)
Onur Kalafat
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
GCSE ICT Edexcel Flashcards
Sarah Bramley-Dymond
1PR101 2.test - Část 15.
Nikola Truong