Genetica tot 2 91-120

Description

Quiz on Genetica tot 2 91-120, created by Andrei USMF on 03/23/2024.
Andrei USMF
Quiz by Andrei USMF, updated 3 months ago
Andrei USMF
Created by Andrei USMF 4 months ago
1298
0

Resource summary

Question 1

Question
Mutaţiile:
Answer
 • Nu pot fi produse de factorii mediului
 • Condiţionează modificări metabolice noi
 • Apar în urma modificărilor materialului genetic
 • Provoacă apariţia unui fenotip nou
 • Pot apărea spontan

Question 2

Question
Variabilitatea:
Answer
 • Este asigurată de replicarea acizilor nucleici şi repartizarea lor identică celulelor fiice
 • Păstrează caracterele utile în succesiunea generaţiilor
 • Este factorul conservativ a evoluţiei
 • Este o proprietatea universală a organismelor
 • Asigură diferite caractere copiilor dintr-o familie

Question 3

Question
Mutaţiile genomice pot fi:
Answer
 • Înlănţuite cu cromozomul X
 • Dominante
 • Dinamice
 • Parţiale
 • Induse

Question 4

Question
Mutaţiile somatice:
Answer
 • Pot provoca moartea celulei
 • Pot fi cauza unei tumori
 • Nu se transmit genealogic
 • Pot deregla activitatea vitală a celulei
 • Se transmit genealogic

Question 5

Question
Care este importanţa mutaţiilor genice?
Answer
 • Pot avea un rol adaptiv
 • Asigură individualitatea biologică a fiecărui individ
 • Pot fi cauza procesului de tumorogeneză
 • Sunt cauza bolilor cromozomiale
 • Asigură variabilitatea indivizilor

Question 6

Question
Mutatiile reglatoare pot fi:
Answer
 • izomorfe
 • amorfe
 • hipomorfe
 • hipermorfe
 • neomorfe

Question 7

Question
Mutatiile punctiforme exonice pot fi:
Answer
 • induse
 • samesens
 • neomorfe
 • nonsens
 • missens

Question 8

Question
Variabilitatea fenotipică se caracterizează prin:
Answer
 • Moştenirea caracterelor modificate
 • Anomalii spontane, fenocopii dependente de factorii mezologici
 • Modificări în limitele normei de reacţie
 • Controlul genetic al modificaţiunilor
 • Modificări ontogenetice

Question 9

Question
Translocaţia cromozomială:
Answer
 • Se caracterizează prin rotirea unui fragment la 180o
 • Duce la formarea isocromozomului
 • Reprezintă schimb de fragmente între cromozomi neomologi
 • Reprezintă schimb de fragmente între cromozomi omologi
 • Poate fi numai reciprocă

Question 10

Question
Variaţiile structurale ale cromozomului reprezintă:
Answer
 • Poziţia unui segment cromozomial este inversă faţă de cea originală
 • Schimb de segmente între cromozomi
 • Dublarea unui segment cromozomial
 • Pierderea unui segment cromozomial
 • Înlocuirea nucleotidelor purinice cu nucleotide pirimidinice

Question 11

Question
Variabilitatea asigură:
Answer
 • Supravieţuirea organismelor
 • Manifestarea unor stări patologice
 • Recombinarea genetică
 • Un polimorfism individual
 • Selecţia naturală

Question 12

Question
Identificati mutatiile dinamice
Answer
 • DA134
 • 134-135insGAG
 • 134-136delGAG
 • (CAA)230
 • (GAG)134

Question 13

Question
Mutaţiile genomice pot fi:
Answer
 • Echilibrate
 • Spontane
 • Gonosomale
 • Congenitale
 • Generative

Question 14

Question
Mutaţiile:
Answer
 • Apar numai spontan
 • Apar în rezultatul crossing-overului
 • Se transmit prin ereditate
 • Nu modifică genotipul organismului
 • Pot fi cauza bolilor genetice

Question 15

Question
Care mutaţii se moştenesc genealogic?
Answer
 • Somatice induse
 • Generative
 • Somatice spontane
 • Nici una nu se moşteneşte
 • Letale

Question 16

Question
Mutaţii genice sunt:
Answer
 • Substituţia nucleotidelor
 • Inserţia nucleotidelor
 • Pierderea unei secvenţe nucleotidice multiplă lui trei
 • Formarea cromozomului inelar
 • Pierderea unei secvenţe nucleotidice nemultiplă lui trei

Question 17

Question
Identificati mutatiile punctiforme:
Answer
 • 245-246insG
 • 314G>A
 • (CAC)120
 • 2198T>C
 • 1234T>G

Question 18

Question
Absenta factorului 8 de coagulare este determinata de mutatii:
Answer
 • intronice
 • neomorfe
 • hipomorfe
 • reglatoare
 • amorfe

Question 19

Question
Mutatiile genice pot avea urmatoarele consecinte:
Answer
 • proteina normala, in cantitati reduse
 • proteina defecta, cu functie patologica
 • polimorfism ADN
 • lipsa proteinei
 • proteina modificata, cu functie normala
 • proteina in cantitati excesive

Question 20

Question
Mutatiile genice se produc prin:
Answer
 • expansiuni trinucleotidice
 • deletii nucleotidice fara decalarea fazei de lectura
 • insertii nucleotidice fara decalarea fazei de lectura
 • deletii nucleotidice cu decalarea fazei de lectura
 • insertii nucleotidice cu decalarea fazei de lectura
 • substitutii nucleotidice

Question 21

Question
Care poate fi cauza blocării transcripţiei unei gene structurale?
Answer
 • Deleţia boxei TATA
 • Deleţia unui codon
 • Mutaţie nonsens
 • Deleţia unui exon
 • Decalarea fazei de lectură

Question 22

Question
Hemoglobinopatiile sunt:
Answer
 • Boli genice
 • Sunt determinate de mutaţii neutre
 • Se pot determina citogenetic
 • Gena patologică este localizată pe cromozomul X
 • Se caracterizează prin mutaţii cromozomice

Question 23

Question
Variabilitatea ereditară:
Answer
 • Se poate manifesta în formă de boală ereditară
 • Asigură diversitatea genotipică a indivizilor speciei
 • Se realizează în limita normei de reacţie
 • Este o forţă motrice a evoluţiei naturale
 • Întotdeauna presupune modificarea calitativă a genotipului

Question 24

Question
Substituţia unui nucleotid în codon determină:
Answer
 • Apariţia codonului sinonim
 • Apariţia codonului nonsens
 • Decalarea ramei de citire
 • Înlocuirea unui aminoacid cu altul
 • Excluderea numai a unui aminoacid

Question 25

Question
Efectul mutagen se testează pe diverse obiecte biologice, cu excepţia:
Answer
 • Culturilor de celule animale
 • Animalelor de laborator
 • Omului
 • Culturilor de celule umane
 • Microorganismelor

Question 26

Question
Mutatiile intronice pot fi:
Answer
 • normomorfe
 • hipomorfe
 • neomorfe
 • amorfe
 • nici unul din cele mentionate

Question 27

Question
Mutaţiile spontane:
Answer
 • Apar în condiţiile obişnuite ale vieţii
 • Apar sub acţiunea factorilor mutageni
 • Apar în celulele somatice şi germinative
 • Pot fi modificări cromozomiale (numerice sau structurale)
 • Pot fi numai genice

Question 28

Question
Mutatiile genice pot fi:
Answer
 • nucleare sau mitocondriale
 • omogene sau in mozaic
 • normale sau patologice
 • generative sau somatice
 • ereditare sau de novo

Question 29

Question
Mutaţiile cu decalarea fazei de lectură se produc prin:
Answer
 • Pierderea a două triplete
 • Tranziţii nucleotidice
 • Inversia nucleotidelor
 • Pierderea unui nucleotid
 • Transversii nucleotidice

Question 30

Question
Alegeţi mutaţia care NU modifică cantitatea materialului ereditar:
Answer
 • Monosomia
 • Dublarea genei
 • Înlocuirea a două nucleotide din genă
 • Pierderea fragmentului cromozomial
 • Triploidia
Show full summary Hide full summary

Similar

Waves
kate.siena
AQA GCSE Physics Unit 2.1
Matthew T
Psychology flashcards memory
eharveyhudl
Types and Components of Computer Systems
Jess Peason
P1 quiz
I M Wilson
Biology (B2)
anjumn10
Electrolysis
lisawinkler10
Conocimiento General de Aeronaves
Adriana Forero
CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
1PR101 2.test - Část 1.
Nikola Truong
The Gastrointestinal System- Physiology- PMU
Med Student