101-150

Description

Quiz on 101-150, created by ll ll on 04/01/2024.
ll ll
Quiz by ll ll, updated 3 months ago
ll ll
Created by ll ll 3 months ago
174
0

Resource summary

Question 1

Question
101. CM Evidențiați factorii locali implicaţi în etiopatogenia cariei dentare:
Answer
 • a) dereglările funcţionale ale organelor şi sistemelor în perioada de formare a ţesuturilor dentare
 • b) consumul frecvent al glucidelor
 • c) influenţa situaţiilor extremale
 • d) ereditatea
 • e) depunerea plăcii bacteriene în abundenţă

Question 2

Question
102. CS Numiți indicele cu care se determină intensitatea cariei dentare:
Answer
 • a) CPITN
 • b) OHI-S (Green-Vermillion)
 • c) COA
 • d) COP
 • e) PMA

Question 3

Question
103. CS Marcați soluţia ce se utilizează pentru depistarea colorimetrică a maculelor carioase:
Answer
 • a) Shiller-Pisarev
 • b) iodură de potasiu
 • c) fucsină
 • d) metilen blau 2%
 • e) Snyder

Question 4

Question
104. CS Clarificați ce reprezintă indicele frecvenţei cariei dentare:
Answer
 • a) procentul dinţilor afectaţi prin carie
 • b) procentul persoanelor afectate prin carie
 • c) suma dinţilor: afectaţi prin carie - C, obturaţi - O, extraşi - E
 • d) suma dinţilor afectaţi prin carie, pulpite şi parodontite apicale
 • e) numărul apariţiei a noi cavităţi cariate la o persoană într-un anumit interval de timp

Question 5

Question
105. CS Precizați ce reprezintă indicele intensităţii cariei dentare:
Answer
 • a) suma dinţilor afectaţi prin carie, pulpite şi parodontite apicale
 • b) suma dinţilor: afectaţi prin carie - C, obturaţi - O, extraşi - E
 • c) procentul dinţilor afectaţi prin carie
 • d) procentul persoanelor afectate prin carie
 • e) numărul formării a noi cavităţi cariate la o persoană într-un anumit interval de timp

Question 6

Question
106. CS Stabiliți ce exprimă valoarea indicelui COE:
Answer
 • a) frecvenţa cariei dentare
 • b) gravitatea, activitatea procesului
 • c) stoparea procesului carios
 • d) procentul complicaţiilor cariei dentare
 • e) procentul persoanelor afectate prin carie

Question 7

Question
107. CS Explicați ce reprezintă rata cariei:
Answer
 • a) procentul dinţilor afectaţi prin carie
 • b) procentul persoanelor afectate prin carie
 • c) suma dinţilor: afectaţi prin carie, pulpite şi parodontite apicale
 • d) suma dinţilor: afectaţi prin carie - C, obturaţi - O, extraşi - E
 • e) dinamica indicelui intensităţii cariei dentare într-un anumit interval de timp

Question 8

Question
108. СS Numiți cauza principala a demineralizării de focar:
Answer
 • a) microorganismele depunerilor dentare
 • b) hidraţii de carbon rafinaţi
 • c) endotoxinele microorganismelor plăcii dentare
 • d) acizii organici ca rezultat al activităţii vitale ale microorganismelor plăcii dentare
 • e) tartrul dentar

Question 9

Question
109. СS Precizați la clasa I a cariei după Black are loc lezarea fisurilor şi gropiţelor suprafeţelor ocluzale ale:
Answer
 • a) molarilor temporari
 • b) premolarilor
 • c) molarilor şi premolarilor
 • d) molarilor, premolarilor, suprafeţelor vestibulare ale molarilor şi cele palatinale ale incisivilor
 • e) molarilor temporari şi permanenţi

Question 10

Question
110. СS Clarificați la clasa II a cariei după Black are loc lezarea suprafeţelor aproximale ale:
Answer
 • a) molarilor temporari şi permanenţi
 • b) molarilor şi premolarilor.
 • c) incisivilor, molarilor şi premolarilor
 • d) molarilor, premolarilor şi caninilor
 • e) incisivilor temporari şi permanenţi

Question 11

Question
111. СS Indicați la clasa III a cariei după Black are loc lezarea suprafeţelor aproximale ale:
Answer
 • a) incisivilor temporari şi permanenţi
 • b) incisivilor, molarilor şi premolarilor
 • c) incisivilor cu menţinerea unghiului incizal
 • d) incisivilor cu pierderea unghiului incizal
 • e) molarilor şi premolarilor

Question 12

Question
112. СS Precizați la clasa IV a cariei după Black are loc lezarea suprafeţelor aproximale ale:
Answer
 • a) incisivilor, molarilor şi premolarilor
 • b) incisivilor cu menţinerea unghiului incizal
 • c) incisivilor cu pierderea unghiului incizal
 • d) incisivilor temporari şi permanenţi
 • e) caninilor şi premolarilor

Question 13

Question
113. СS Clarificați la clasa V a cariei după Black are loc lezarea:
Answer
 • a) tuturor suprafeţelor molarilor
 • b) suprafeţelor aproximale ale molarilor şi premolarilor
 • c) suprafeţei vestibulare la nivelul coletului tuturor dinţilor
 • d) suprafeţei vestibulare tuturor dinţilor
 • e) suprafeţei vestibulare la nivelul coletului incisivilor şi caninilor

Question 14

Question
114. СS Numiți principalul criteriu de apreciere a procesului carios în clasificarea după T.Vinogradova:
Answer
 • a) localizarea
 • b) activitatea
 • c) profunzimea
 • d) succesiunea apariţiei
 • e) patomorfologic

Question 15

Question
115. СM Enumerați criteriile de apreciere a cariei dentare după T.Vinogradova:
Answer
 • a) localizarea
 • b) activitatea
 • c) profunzimea şi succesiunea apariţiei procesului carios
 • d) patomorfologic
 • e) patofiziologic

Question 16

Question
116. СS Indicați localizarea frecventă a cavităților carioase la copii până la vârsta de 3 ani:
Answer
 • a) în gropiţele şi fisurile molarilor
 • b) în regiunea coletului incisivilor
 • c) pe suprafeţele aproximale ale molarilor
 • d) pe suprafeţele aproximale ale incisivilor
 • e) pe toate suprafeţele dinţilor

Question 17

Question
117. СS Precizați localizarea cavităților carioase mai frecvent depistată la copii cu vârsta de 3-4 ani:
Answer
 • a) în gropiţele şi fisurile molarilor
 • c) pe suprafeţele aproximale ale molarilor
 • b) în regiunea coletului incisivilor
 • d) pe suprafeţele aproximale ale incisivilor
 • e) pe toate suprafeţele dinţilor

Question 18

Question
118. СS Stabiliți localizarea cavităților carioase mai frecvent depistată la copii cu vârsta peste 4 ani:
Answer
 • a) în gropiţele şi fisurile molarilor
 • b) în regiunea coletului incisivilor
 • c) pe suprafeţele aproximale ale molarilor
 • d) pe suprafeţele aproximale ale incisivilor
 • e) pe toate suprafeţele dinţilor

Question 19

Question
119. СS Indicați primii dinţi temporari afectaţi prin carie la copii:
Answer
 • a) incisivii superiori
 • b) incisivii inferiori
 • c) primii molari
 • d) molarii secunzi
 • e) caninii

Question 20

Question
120. СS Selectați dinţii temporari ce prezintă o rezistenţă mai evidentă pentru carie:
Answer
 • a) incisivii superiori
 • b) incisivii inferiori
 • c) primii molari
 • d) molarii secunzi
 • e) caninii

Question 21

Question
121. СS Numiți ordinea afectării dinţilor temporari prin carie:
Answer
 • a) incisivii inferiori, incisivii superiori, primii molari, molarii secunzi, caninii
 • b) primii molari, molarii secunzi, incisivii superiori, incisivii inferiori, caninii
 • c) incisivii superiori, incisivii inferiori, primii molari, molarii secunzi, caninii
 • d) incisivii superiori, primii molari, molarii secunzi, caninii, incisivii inferiori
 • e) incisivii superiori, primii molari, molarii secunzi, incisivii inferiori, caninii

Question 22

Question
122. СM Evidențiați particularităţile evoluţiei cariei dentare la copii:
Answer
 • a) multiplicitatea afectării dinţilor
 • b) simetria afectării dinţilor
 • c) evoluţie clinică lentă, în special în perioada de resorbţie radiculară
 • d) carie circulară
 • e) afectarea marginei incizale a dinților frontali și cuspizilor dinților laterali

Question 23

Question
123. СS Numiți cea mai frecvent depistată formă a cariei dinţilor temporari la copii:
Answer
 • a) caria incipientă
 • b) caria superficială
 • c) caria medie
 • d) caria profundă
 • e) caria maculoasă

Question 24

Question
124. СS Particularizați complicația cariei profunde a dinţilor temporari:
Answer
 • a) frecvent - proces inflamator al pulpei
 • b) rar - proces inflamator al pulpei
 • c) în toate cazurile - proces inflamator al pulpei
 • d) procesul inflamator al pulpei nu se atestă niciodată
 • e) frecvent - proces inflamator al parodonţiului apical

Question 25

Question
125. СM Explicați din ce cauză regiunea coletului dinţilor temporari este frecvent afectată prin carie:
Answer
 • a) smalţul este mai slab mineralizat în regiunea coletului
 • b) smalţul este mai mineralizat în regiunea coletului
 • c) smalţul este mai subţire în regiunea coletului
 • d) smalţul este mai gros în regiunea coletului
 • e) retenţia alimentară favorizează formarea biofilmului

Question 26

Question
126. СM Precizați factorii care favorizează afectarea prin carie a fisurilor dinţilor la copii:
Answer
 • a) mineralizarea lor incompletă
 • b) retenţia alimentară
 • c) fisurile sunt deschise
 • d) smalţul este mai gros
 • e) smalţul este mai subţire - nu rezistă la presiunea masticatorie

Question 27

Question
127. СM Caracterizați evoluţia floridă a cariei dentare la copii:
Answer
 • a) decalcifierea extinsă în suprafaţă şi profunzime
 • b) afectarea unor grupe de dinţi
 • c) afectarea unui dinte
 • d) afectarea mai multor suprafeţe dentare
 • e) progresarea rapidă

Question 28

Question
128. СM Particularizați ce fel de dureri sunt caracteristice pentru caria medie la copii:
Answer
 • a) de scurtă durată de la excitanţi mecanici
 • b) de scurtă durată de la excitanţi chimici
 • c) de scurtă durată de la excitanţi termici
 • d) de lungă durată după înlăturarea excitanţilor mecanici, chimici şi termici
 • e) spontane

Question 29

Question
129. СS Clarificați ce fel de dureri sunt caracteristice pentru caria profundă la copii:
Answer
 • a) de lungă durată de la excitanţi mecanici, chimici şi termici
 • b) de scurtă durată de la diferiţi excitanţi, uneori nocturne
 • c) de la excitanţi mecanici, chimici şi termici, care repede dispar după înlăturarea lor
 • d) spontane
 • e) lipsesc

Question 30

Question
130. СM Precizați factorii care determină alegerea tacticii tratamentului cariei la copii:
Answer
 • a) intensitatea procesului carios
 • b) profunzimea și localizarea procesului carios
 • c) cerințele părinților
 • d) vârsta şi particularităţile psihologice ale copilului, patologia generală
 • e) perioada de dezvoltare a dintelui

Question 31

Question
131. СS Indicați în ce constă tratamentul cariei la copiii cu gradul I de activitate:
Answer
 • a) prepararea şi obturarea cavităţii carioase
 • b) prepararea şi obturarea cavităţii carioase, igiena cavităţii bucale
 • c) terapia de remineralizare
 • d) obturarea tardivă
 • e) terapia endogenă a cariei dentare

Question 32

Question
132. СM Clarificați în ce constă tratamentul cariei la copiii cu gradul II de activitate:
Answer
 • a) prepararea şi obturarea cavităţilor carioase, igiena cavităţii bucale
 • b) terapia de remineralizare de 2 ori pe an
 • c) obturarea tardivă
 • d) terapia endogenă a cariei dentare de 3 ori pe an
 • e) radioterapia

Question 33

Question
134. СS Numiți prima etapă a preparării cavităţii carioase la copii:
Answer
 • a) deschiderea cavităţii carioase
 • b) formarea cavităţii
 • c) prelucrarea marginilor cavităţii
 • d) înlăturarea durerii
 • e) înlăturarea ţesuturilor afectate (necrotomia)

Question 34

Question
135. СS Stabiliți ordinea efectuării principalelor etape de preparare a cavităţii carioase la copii:
Answer
 • a) deschiderea cavităţii carioase, înlăturarea durerii, înlăturarea ţesuturilor afectate (necrotomia), formarea cavităţii, prelucrarea marginilor cavităţii
 • b) înlăturarea durerii, deschiderea cavităţii carioase, înlăturarea ţesuturilor afectate (necrotomia), formarea cavităţii, prelucrarea marginilor cavităţii
 • c) înlăturarea durerii, prelucrarea marginilor cavităţii, deschiderea cavităţii carioase, înlăturarea ţesuturilor afectate (necrotomia), formarea cavităţii
 • d) deschiderea cavităţii carioase, înlăturarea durerii, formarea cavităţii, înlăturarea ţesuturilor afectate (necrotomia), prelucrarea marginilor cavităţii
 • e) prelucrarea marginilor cavităţii, deschiderea cavităţii carioase, înlăturarea durerii, înlăturarea ţesuturilor afectate (necrotomia), formarea cavităţii

Question 35

Question
136. СS Numiți cea mai efectivă obturaţie a cariei medii a 21 (clasa IV) la un copil de 12 ani este:
Answer
 • a) cementul zinc-fosfat, chimio-compozit microfil
 • b) căptuşeală din cement ionomer, chimio-compozit microfil
 • c) compozitul microhibrid cu sistem adeziv de generaţia IV-VI
 • d) compomerul cu sistem adeziv de generaţia IV sau V
 • e) cementul ionomer

Question 36

Question
137. СS Selectați cel mai efectiv material de obturaţie a cariei medii acute clasa V la un copil de 14 ani cu indice igienic bun a cavităţii orale:
Answer
 • a) căptuşeală din cement ionomer, chimio-compozit microfil
 • b) compomerul cu sistem adeziv de generaţia IV-VI
 • c) cementul ionomer
 • d) cementul policarboxilat, compozitul hibrid
 • e) cementul policarboxilat, compozitul microfil

Question 37

Question
133. СM Stabiliți în ce constă tratamentul cariei la copiii cu gradul III de activitate:
Answer
 • a) prepararea şi obturarea cavităţilor carioase, igiena cavităţii bucale
 • b) terapia de remineralizare de 3 ori pe an
 • c) obturarea tardivă
 • d) terapia endogenă a cariei dentare de 3 ori pe an
 • e) radioterapia

Question 38

Question
138. СS Marcați cel mai raţional material de obturaţie a cariei medii cronice a 21 (clasa IV) la un copil de 15 ani cu indice igienic bun a cavităţii orale:
Answer
 • a) cementul zinc-fosfat, chimio-compozit microfil
 • b) căptuşeală din cement ionomer, helio-compozit microhibrid
 • c) compozitul microhibrid cu sistem adeziv de generaţia IV-VI
 • d) cementul policarboxilat, compomerul
 • e) cementul ionomer

Question 39

Question
139. СS Selectați materialul pentru obturarea cavităţii carioase medii în fisura centrală 36 la copii:
Answer
 • a) amalgam cu căptuşeală
 • b) cementul zinc-fosfat, chimio-compozit microfil
 • c) cementul zinc-fosfat, cement silico-fosfat
 • d) compozit nanohibrid cu sistem adeziv de generaţia IV-VI
 • e) cementul policarboxilat, chimio-compozit microfil

Question 40

Question
140. СM Selectați metoda optimală pentru obturarea unei fisuri cu semne de ramolire a smalţului la un copil de 8 ani:
Answer
 • a) ermetizarea neinvazivă a fisurii
 • b) terapia de remineralizare cu ulterioara ermetizare neinvazivă a fisurii
 • c) ermetizarea invazivă a fisurii cu ulterioara aplicare a fluorlacului
 • d) ermetizarea invazivă a fisurii cu compozit flow cu ulterioara aplicare a terapiei de remineralizare
 • e) ermetizarea invazivă a fisurii cu cement policarboxilat, chimio-compozit microfil

Question 41

Question
Evidențiați cea mai raţională metodă de obturaţie a cariei medii pe suprafeţele medială şi masticatorie, care comunică între ele în 36 la un copil de 14 ani este:
Answer
 • a) unirea cavităţilor, cement policarboxilat, compozit microhibrid
 • b) obturare cu amalgam cu căptuşeală din cement ionomer
 • c) obturare prin tunel cu căptuşeală din cement ionomer, compozit hibrid pentru molari
 • obturare prin tunel cu cement cermetic
 • d) obturare cu cement policarboxilat, chimio-compozit microfil

Question 42

Question
Prezentați materialele cu cele mai bune rezultate pentru obturarea cavităţilor cariate de clasa V:
Answer
 • a) cementurile ionomere
 • compomerele
 • compozitele din generaţia I-II
 • compozitele din generaţia III
 • compozitele din generaţia IV-VI

Question 43

Question
Precizați în ce cazuri sunt indicate pentru obturarea cavităţilor cariate medii a dinţilor permanenţi la copii compozitele nanohibride cu sistem adeziv de generaţia IV-VI:
Answer
 • a) clasa I-II
 • b) clasa III
 • c) clasa I-IV
 • d) clasa V
 • e) clasele I-V

Question 44

Question
Numiți semnele cariei medii acute a dinţilor permanenţi la copii:
Answer
 • a) afectarea unui număr mare de dinţi
 • b) intrare îngustă în cavitatea cariată
 • c) afecţiune unitară (a unui dinte)
 • d) dentină ramolită
 • e) demineralizarea smalţului

Question 45

Question
Enumerați metodele suplimentare de diagnostic a cariei dentare la copii:
Answer
 • a) coloraţia vitală
 • b) indicele igienic Feodorov-Volodchin
 • c) transiluminarea
 • d) testul RAS (rezistenţa acidă a smalţului)
 • e) termodiagnosticul

Question 46

Question
Selectați semnele caracteristice pentru caria incipientă:
Answer
 • a) culoare sidefie a maculei
 • b) contururi iregulare ale focarului
 • c) localizare pe tubercul, sau mai aproape de muchia incisivală
 • d) permiabilitatea mărită pentru coloranţi
 • e) în razele Wood - culoare verde

Question 47

Question
Evidențiați orientarea terapiei etiotrope a cariei dentare la copii:
Answer
 • a) mărirea rezistenţei ţesuturilor dure dentare şi ridicarea proprietăţilor de regenerare
 • b) înlăturarea smalţului şi dentinei nevitale
 • c) ridicarea rezistenţei organismului
 • d) asigurarea izolării cavităţii cariate de mediul oral
 • e) restabilirea culorii și formei dentare

Question 48

Question
Concretizați orientarea terapiei patogenice a cariei dentare la copii:
Answer
 • a) mărirea rezistenţei ţesuturilor dure dentare şi ridicarea proprietăţilor de regenerare
 • b) înlăturarea smalţului şi dentinei nevitale restabilirea culorii și formei dentare
 • c) ridicarea rezistenţei organismului
 • d) asigurarea izolării cavităţii cariate de mediul oral
 • e) restabilirea culorii și formei dentare

Question 49

Question
Concretizați tratamentul cariei incipiente (maculă cretoasă) a dinţilor permanenţi la copii:
Answer
 • a) înlăturarea plăcii dentare
 • b) înlăturarea smalţului afectat
 • c) aplicarea fluorlacului
 • d) electroforeza cu Ca++
 • e) aplicarea soluţiei de calciu gluconat

Question 50

Question
Precizați ce materiale se aplică în calitate de căptuşeală curativă în tratamentul cariei profunde a dinților permanenți la copii:
Answer
 • a) pasta zinc-eugenol
 • b) pasta rezorcin-formalină
 • c) pasta pe bază de hidroxid de calciu
 • d) cimentul fosfat
 • e) pasta pe bază de paraformaldehidă
Show full summary Hide full summary

Similar

Ratios Quiz
rory.examtime
Timeline of World War One
amayagn
Tips for IB History Paper 1
enyarko
Physics Regents Topics
jlyn
Cognitive Psychology Key Terms
Veleka Georgieva
Animal Farm- The Pigs
lianastyles17
Unit 1 flashcards
C R
C1:Making Crude Oil Useful (Science-GCSE)
Temi Onas
Edexcel Additional Science Biology Topic 2- Life Processes
hchen8nrd
Business Management Exam Review Quiz
emily_hill
Months of the Year in Korean
Sabine Callebaut