Angina pectorală 26-50

Description

1 Cardiologie Quiz on Angina pectorală 26-50, created by Grupa Noastra on 04/21/2024.
Grupa Noastra
Quiz by Grupa Noastra, updated 3 months ago
Grupa Noastra
Created by Grupa Noastra 3 months ago
15
0

Resource summary

Question 1

Question
Indicați investigaţiile de prima treaptă în angina pectorală stabilă:
Answer
 • profilul lipidic complet
 • glicemia
 • creatininfosfochinaza fracția MB
 • troponina
 • hemocultura

Question 2

Question
Indicați markerii de inflamaţie ce exprimă riscul cardiovascular pe termen mediu și lung în angina pectorală stabilă:
Answer
 • proteina C reactivă
 • glucoza serică
 • fracţiile lipidice (ApoA , ApoB)
 • homocisteina
 • troponina

Question 3

Question
Selectați modificările ECG posibile în timpul durerii anginoase:
Answer
 • subdenivelarea segmentului ST peste 1 mm
 • modificări de unda T negativă ascuţită, simetrică
 • lărgirea QRS
 • supradenivelarea tranzitorie a segmentului ST
 • modificări ale undei P

Question 4

Question
Indicați criteriile de oprire a testului ECG de efort:
Answer
 • când apare durerea toracică
 • ECG normală
 • TA =140/90 mm Hg
 • modificări tipice ischemice ale segmentului ST
 • după 10 min de la inițierea testului

Question 5

Question
Numiţi preparatele recomandate în prevenția secundară a anginei pectorale stabile:
Answer
 • β-blocantele
 • antiagregantele
 • tromboliticele
 • statinele
 • α-blocantele

Question 6

Question
Notați ce caracterizează angina microvasculară (sindromul X-coronarian):
Answer
 • durere anginoasă tipică
 • test de efort negativ
 • artere coronare normale angiografic
 • apare preponderent la femei
 • apare preponderent la bărbaţi

Question 7

Question
Leziunea aterosclerotică se manifestă prin:
Answer
 • erupție hemoragică
 • striuri lipidice
 • placă urticariană
 • placă fibroasă
 • placă de aterom complicată

Question 8

Question
Indicați ce include sindromul coronarian acut:
Answer
 • angina pectorală de efort
 • angina instabilă
 • infarctul miocardic acut
 • angină microvasculară
 • angina stabilă

Question 9

Question
Selectați formele clinice dureroase ale cardiopatiei ischemice:
Answer
 • angina pectorală
 • angina instabilă
 • infarctul miocardic acut
 • aritmiile
 • insuficienţa cardiacă

Question 10

Question
Selectați formele clinice nedureroase ale cardiopatiei ischemice:
Answer
 • angina vasospastică
 • tulburările de ritm și de conducere
 • angina pectorală stabilă
 • insuficienţa cardiacă de origine ischemică
 • ischemia silenţioasă

Question 11

Question
Indicați simptomele echivalente ischemiei în angina pectorală:
Answer
 • dispneea
 • durerea toracică posterioară
 • durerea lombară
 • paresteziile în membrele inferioare
 • febra

Question 12

Question
Indicați factorii implicaţi în patogenia anginei pectorale:
Answer
 • diminuarea debitului coronarian
 • insuficienţa hepatică
 • creșterea parametrilor cardiaci
 • insuficiența renală
 • hipoxia

Question 13

Question
Selectați verigile patogenetice în declanșarea insuficienţei coronariene
Answer
 • modificarea organică a valvelor coronariene
 • sindromul Claude-Bernard-Horner
 • spasmul vascular
 • sindromul Pancoast-Tobias
 • tulburarea coagulabilităţii sanguine

Question 14

Question
Notați factorii endoteliali cu acţiune procoagulantă în cardiopatia ischemică:
Answer
 • tromboplastina tisulară
 • factorul Willbrand
 • nodulii Heberden
 • endotelina
 • factorul activator al plachetelor

Question 15

Question
Indicați modificările ECG posibile în timpul crizei de angină pectorală
Answer
 • P pulmonar
 • subdenivelarea segmentului ST> 1 mm
 • P mitral
 • unda T negativă
 • supradenivelarea segmentului ST

Question 16

Question
Indicați zonele de iradiere a durerii în angina pectorală:
Answer
 • umărul stâng
 • regiunea lombară
 • scapula stângă
 • braţul stâng
 • regiunea occipitală

Question 17

Question
Selectați remediile pentru reducerea presarcinii în angina pectorală de decubit:
Answer
 • diuretice
 • trombolitice
 • nitrați
 • digitalice
 • terapia cu sechestranţii acizilor biliari

Question 18

Question
Selectați formele clinice ale anginei instabile:
Answer
 • angina de novo
 • angina tardivă postinfarct
 • angina agravată
 • angina silențioasă
 • angina vasospastică

Question 19

Question
Indicați preparatele antianginale în farmacoterapia anginei pectorale stabile
Answer
 • nitraţii
 • β-blocantele
 • diureticele
 • blocantele canalelor de calciu
 • α-blocantele

Question 20

Question
Numiți semnele caracteristice crizei anginoase:
Answer
 • poziţia ,,spectator în vitrină”
 • edeme periferice
 • facies mitralis
 • poziţia ,,rugăciune mahomedană”
 • paloarea feței

Question 21

Question
Notați situațiile când testul de efort la cicloergometru sau la treadmill se consideră pozitiv:
Answer
 • acces tipic de angină pectorală
 • subdenivelarea segmentului ST de tip rectiliniu
 • inelul Kayser-Flaischer
 • subdenivelarea segmentului ST de tip descendent cu durata mai mare de 0,08 s
 • intervalul QT lung

Question 22

Question
Selectați tratamentul în angina vasospastică:
Answer
 • nitrați
 • α-blocante
 • antagoniști ai canalelor de calciu
 • trombolitice
 • diuretice

Question 23

Question
Indicați ce pune în evidență monitorizarea electrocardiografică (Holter):
Answer
 • modificări ischemice
 • aritmii
 • gradientul presiunii maxime (GPmax)
 • hipertrofia miocardului
 • ischemie silenţioasă

Question 24

Question
Notați contraindicațiile pentru testul cu efort în angina pectorală:
Answer
 • stenoza severă
 • tahicardia sinusală
 • hipertensiunea arterială necontrolată
 • aritmiile maligne
 • diabetul zaharat

Question 25

Question
Indicați testele farmacologice de provocare a ischemiei miocardice:
Answer
 • testul cu dipiridamol
 • testul Coombs direct
 • testul cu izoproterenol
 • testul cu dobutamină
 • testul Coombs indirect
Show full summary Hide full summary

Similar

Endocartite infectieuse et péricardite
Laurie-Ann Dupont
Endocartite infectieuse et péricardite
Laurie-Ann Dupont
Grila cardiologie ECN
Valcauan Laurent
Mind Map 1
matt_daniells
Cory & Manuel_1
cory.jones2010
The First, Second, Third and Fourth Crusades
adam.melling
Biology- Genes, Chromosomes and DNA
Laura Perry
Plastics
fampulli
Edexcel Additional Science Biology Topic 2- Life Processes
hchen8nrd
GCSE Computing: Hardware
Yasmin F
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato