Test 2 - UF PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Carlos Rivadulla
Quiz by Carlos Rivadulla, updated more than 1 year ago
180
0
0

Description

TEST DE LA UNIDAD FORMATIVA DE DERECHOS DE AUTOR

Resource summary

Question 1

Question
¿Per què protegim la Propietat Intel.lectual?
Answer
 • Per donar drets econòmics als autors
 • Per garantir ingressos als creadors
 • Per fomentar la creativitat artística i cultural
 • Perque es propietat

Question 2

Question
Quins drets pertànyer a l'autor sobre la seva obra...
Answer
 • Els de remuneració i compensació
 • Els morals i exclusius
 • Els exclusius i gratificació
 • Els exclusius i de simple remuneració

Question 3

Question
Quins sóns els drets económics exclusius
Answer
 • Els de reproducció, distribució, compensació i transformació
 • Els de distribució, transformació, morals i remuneració
 • Els de transformació, distribució, comunicació i remuneració
 • Els de distribució, transformació, reproducció i comunicació pública

Question 4

Question
Què una obra derivada?
Answer
 • És el resultat de la transformació d'una obra anterior
 • És la comunicació d'una obra anterior. S'ha de demanar permís
 • És la reproducció d'una obra anterior.
 • Es la modificació no sustancials d'un altre obra.

Question 5

Question
Els altres titulars de drets de propietat intel.lectual són...
Answer
 • Els artistes, el director d'orquesta, les entitats de radiodifusió...i altres...
 • Les entitats de radiodifusió, el realitzador, el programador...i altres
 • Els artistes, el director de cinema, les entitats de radiodifusió...i altres...
 • Els artistes, les entitats de radiodifusió i el director de fotografia...i altres...

Question 6

Question
La duració del dret moral a la integritat és de...
Answer
 • Vida més 70 anys
 • Tota la vida de l'autor
 • 50 anys des de la divugació
 • Il.limitat

Question 7

Question
La diferéncia fonamental entre una obra en col.laboració i col.lectiva és...
Answer
 • La de col.laboració parteix d'un plànol d'igualtat i acord
 • La col.lectiva és la que fan diversos autors
 • És la capacitat de l'autor de decidir sobre els drets morals

Question 8

Question
Algunes excepcions legals a l'us exclusiu dels drets dels autors/titulars són...
Answer
 • La paranoia, les cites o per motius informatius
 • Les resenyes, la parodia, treballs sobre temes d'actualitat
 • La parodia, ús d'obres a la via pública, la transformació
 • La cita, la transformació, ús d'obres a la via pública

Question 9

Question
El dret "sui generis" sobre les bases de dades...fonamentalment...
Answer
 • Protegeix la informació
 • Protegeix la creativitat
 • Protegeix la inversió
 • Totes les anteriors

Question 10

Question
Els drets d'autor són...
Answer
 • Universals i es protegeixen a tot el mon
 • Territorials i formals
 • Universals i excloents
 • Universals i territorials
Show full summary Hide full summary

Suggestions

DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET
valeavenita
Test sobre Los Reyes Católicos - La Organización del Estado
maya velasquez
Test de Inglés para la Prepa Abierta 3
Raúl Fox
CÁLCULOS con [ 3 · 5 · 7 ]
JL Cadenas
NÚMEROS ROMANOS
JL Cadenas
MATEMÁTICAS PRIMARIA
Ulises Yo
Todos mis RECURSOS...
Ulises Yo
QUÍMICA, PASAPALABRA...
JL Cadenas
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
PASAPALABRA  sobre  ANATOMÍA
JL Cadenas
MATEMÁTICAS: ARITMÉTICA...
Ulises Yo