Please wait - loading…

Балкански полуостров

Description

ACT Year 12 Certificate География 9 клас Quiz on Балкански полуостров, created by Адреяна Янкова on 23/01/2014.
Адреяна Янкова
Quiz by Адреяна Янкова, updated more than 1 year ago
Адреяна Янкова
Created by Адреяна Янкова over 8 years ago
17800
0

Resource summary

Question 1

Question
Кое прави географското положение на Балканския полуостров стратегическо?
Answer
 • Намира се на прехода между умерения и субтропичния пояс
 • Има излаз на протоците Босфор и Дарданели
 • През него преминават важни европейски пътища
 • Етническият и религиозният състав на населението е разнообразен

Question 2

Question
Балканският полуостров е отделен от Апенинския полуостров чрез:
Answer
 • Тиренско и Лигурско море
 • Адриатическо и Йонийско море
 • Черно и Азовско море
 • Черно и Мраморно море

Question 3

Question
На кой остров е построен дворецът от снимката?
Answer
 • Крит
 • Корфу
 • Евбея
 • Лемнос

Question 4

Question
Къде минава северната граница на полуострова?
Answer
 • през Среднодунавската и Долнодунавската низина
 • по долините на реките Дунав, Сава и Идрия
 • по долините на Дунав, Морава и Вардар
 • по билата на Динарските планини и Карпатите

Question 5

Question
Коя верижна планина е разположена в западната част на полуострова?
Answer
 • Олимп
 • Македоно – Тракийски масив
 • Динарски планини
 • Стара планина

Question 6

Question
Кой връх е втори по височина на полуострова?
Answer
 • Вихрен
 • Мусала
 • Олимп
 • Ботев

Question 7

Question
Какъв е типът бряг от снимката?
Answer
 • фиордов
 • риасов
 • клифов
 • далматински

Question 8

Question
Какви форми на релефа са типични за платото Карст?
Answer
 • пещери
 • циркуси
 • свлачища
 • остри върхове

Question 9

Question
Как се наричат варовиковите висулки от таваните на пещерите?
Answer
 • сталагмити
 • сталактити
 • сталактони
 • въртопи

Question 10

Question
Как се наричат варовиковите висулки от таваните на пещерите?
Answer
 • сталагмити
 • сталактити
 • сталактони
 • въртопи

Question 11

Question
Кое твърдение за Адриатическото крайбрежие на Балканския полуостров НЕ е вярно?
Answer
 • Честа проява през зимата е вятърът бора в северните му части
 • Най - валежното място в Европа
 • Реките, които го отводняват са дълги, пълноводни, плавателни
 • Най - големите селища са Триест, Риека, Дубровник, Сплит

Question 12

Question
В коя климатична област попада най - северната част на Балканския полуостров?
Answer
 • субтропичната
 • умереноконтиненталната
 • субарктичната
 • планинската

Question 13

Question
Кои почви, растения и животни са типични за териториите със субтропичен климат
Answer
 • кафяви горски – бук – кафява мечка
 • смолници – дъб – сърна
 • червеноземни – маквиси – чакал
 • черноземни – треви – степен пор

Question 14

Question
Какво е действителното разстояние в километри от пролома Железни врата да нос Тенарон, ако на карта с М1:8 500 000 измереното разстояние е 11 см.?
Answer
 • 935 км
 • 9350 км
 • 1250 км
 • 8550 км

Question 15

Question
Коя от посочените балкански страни има условия за развитие на морски транспорт?
Answer
 • Сърбия
 • Словения
 • Косово
 • Македония

Question 16

Question
Кой полуостров е отбелязан с №1 на контурната карта?
Answer
 • Халкидически
 • Пелопонес
 • Истрия
 • Атон

Question 17

Question
По какво си приличат островите, заобикалящи от юг Балканския полуостров?
Answer
 • местоположение
 • стопанска усвоеност
 • площ
 • честите земетресения

Question 18

Question
Реките Вардар, Места и Марица се вливат в:
Answer
 • Мраморно море
 • Егейско море
 • Черно море
 • Йонийско море

Question 19

Question
Какви са по произход Охридското и Преспанското езеро?
Answer
 • крайморски
 • крайречни
 • тектонски
 • ледникови

Question 20

Question
В коя балканска страна населението говори език от славянската езикова група и изповядва православие?
Answer
 • Сърбия
 • Гърция
 • Румъния
 • Албания

Question 21

Question
Коя характеристика за съвременното стопанство на Балканския полуостров е ГРЕШНА?
Answer
 • спад на промишленото производство през последното десетилетие
 • преход към държавно - планова /централизирана/ икономика
 • изграждане на промишлени предприятия съвместно с чуждестранни фирми
 • по - слабо развита добивна промишленост

Question 22

Question
Кое твърдение за населението на полуострова е ГРЕШНО?
Answer
 • Принадлежи към европеидната раса
 • Отличава се с голямо разнообразие на езикови групи
 • Преобладава селското население
 • Балканските народи изповядват различни религии

Question 23

Question
Най - малката по брой на населението страна на Балканския полуостров е:
Answer
 • Македония
 • Косово
 • Черна гора
 • Словения

Question 24

Question
В коя двойка "страна - стопанска специализация" е допусната грешка?
Answer
 • Гърция - маслини и цитруси
 • Словения - машини
 • Румъния - химически изделия
 • Албания - свине и говеда

Question 25

Question
Коя от държавите НЯМА излаз на Адриатическо море?
Answer
 • Хърватска
 • Черна гора
 • Албания
 • Македония

Question 26

Question
Коя от държавите е федеративна република?
Answer
 • Босна и Херцеговина
 • Сърбия
 • Гърция
 • Словения

Question 27

Question
В коя от посочените двойки "държава - столица" НЯМА съответствие?
Answer
 • Сърбия - Белград
 • Македония - Скопие
 • Черна гора - Любляна
 • Гърция - Атина

Question 28

Question
Колко държави има на полуострова в момента?
Answer
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Question 29

Question
Коя е най - младата държава на Балканския полуостров?
Answer
 • Сърбия
 • Черна гора
 • Македония
 • Косово

Question 30

Question
В коя столица на балканска държава се намира сградата от снимката?
Answer
 • Будапеща
 • Белград
 • Букурещ
 • Будва

Question 31

Question
Най - новите промени в политическата карта на полуострова довеждат до:
Answer
 • създаване на нови независими държави
 • обединяване на няколко държави в една
 • създаване на нови федерации от държави
 • намаляване на броя на държавите

Question 32

Question
Кое твърдение НЕ е характерно за съвременното стопанско развитие на балканските страни?
Answer
 • Промишлеността и земеделието са повсеместно развити
 • Туризмът е слаборазвит в почти всички страни
 • Добре развити са всички видове транспорт и услуги
 • Повечето страни извършиха преход към пазарна икономика

Question 33

Question
В кой български град се намира най - високата в света статуя на Богородица и Младенеца?
Answer
 • Хасково
 • Харманли
 • Хисаря
 • Хитрино
Show full summary Hide full summary

Similar

Тест за входно ниво
Адреяна Янкова
Балкански полуостров
Адреяна Янкова
Blood Brothers (Characters)
nuhaheza
Plant Structure and Photosynthesis
mckenziedev
Geometry Formulas (Perimeters)
PatrickNoonan
To Kill A Mockingbird Complete Notes
jessica.moscrip
Practice For First Certificate Grammar I
Alice ExamTime
Life in Germany
Ben C
Romeo and Juliet: Key Points
mbennett
PSBD TEST # 3_1
Suleman Shah
NSI Test First day
brahim matrix