ბიოლოგიის ტესტი

vakokupr
Quiz by vakokupr, updated more than 1 year ago
827
0
0

Description

can.ge
Tags

Resource summary

Question 1

Question
ბარდის ორი ჰომოზიგოტური ფორმის მონოჰიბრიდული შეჯვარებისას II თაობაში მოხდა დათიშვა შეფარდებით:
Answer
 • 1:2:1
 • 3:1
 • 9:3:3:1
 • 9:3:3

Question 2

Question
ყვითელი დანაოჭებულთესლიანი და მწვანე დანაოჭებულთესლიანი მცენარეების შეჯვარებისას მიიღეს 270 ყვითელი ნაოჭიანი და 262 მწვანე ნაოჭიანი თესლი. მშობლების სავარაუდო გენოტიპებია:
Answer
 • Aabb და aabb
 • Aabb და Aabb
 • Aაbb და AABb
 • AAbb და Aabb

Question 3

Question
ადამიანში ხუჭუჭი თმის გენი დომინანტურია, სწორი თმისა კი - რეცესიული. ხუჭუჭთმიან მამას და სწორთმიან დედას ორი შვილი ჰყავთ. ერთი ხუჭუჭა, მეორე - სწორთმიანი. გამოიცანით მშობლების გენოტიპები.
Answer
 • მამა - AA, დედა - Aa
 • მამა - Aa, დედა - aa
 • მამა - Aa, დედა - Aa
 • მამა - AA, დედა - aa

Question 4

Question
ჩამოთვლილთაგან რომელი გენოტიპი აქვს მწვანე და გლუვთესლიან ბარდას, თუ თესლის ყვითელი ფერის განმსაზღვრელი გენია A, მწვანე ფერის განმსაზღვრელი - a, თესლის გლუვი ფორმის განმსაზღვრელი - B, ხოლო დანაოჭებული ფორმის - b.
Answer
 • AaBb
 • AABB
 • aaBb
 • aabb

Question 5

Question
დაუნის სინდრომი გამოწვეულია:
Answer
 • გენური მუტაციით
 • კომბინაციური ცვალებადობით
 • მოდიფიკაციური ცვალებადობით
 • მუტაციით, რომელიც ქრომოსომათა რიცხვის ცვლილებას განაპირობებს.

Question 6

Question
რომელი ჯგუფის სისხლის პლაზმა არ შეიცავს აგლუტინინებს?
Answer
 • I
 • II
 • III
 • IV

Question 7

Question
სისხლის რომელი ჯგუფების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ადამიანი ჰომოგამეტური?
Answer
 • მხოლოდ I,II,III
 • მხოლოდ II,III,IV
 • მხოლოდ II,III
 • მხოლოდ III,IV

Question 8

Question
რომელი ჯგუფის სისხლი შეიძლება ჰქონდეთ შვილებს, თუ მათი ორივე მშობელი ჰეტეროზიგოტურია, მამა II ჯგუფის, დედა კი III ჯგუფის სისხლით?
Answer
 • მხოლოდ I,II,III
 • მხოლოდ II,III,IV
 • მხოლოდ I,II,III და IV
 • მხოლოდ III და IV

Question 9

Question
X ქრომოსომაში ლოკალიზებული დომინანტური გენით გამოწვეული დაავადებას, ამ სენით შეპყრობილი მამაკაცისა და ჯანმრთელი ქალის (რომელიც ამ გენის მატარებელი არ არის) ქორწინების შემთხვევაში, მემკვიდრეობით მიიღებს ვაჟიშვილებს:
Answer
 • 0%
 • 25%
 • 50%
 • 75%

Question 10

Question
წერტილოვან გენურ მუტაციებს მიეკუთვნება:
Answer
 • დნმ-ს მოლეკულაში ერთი ან რამდენიმე ნუკლეოტიდური წყვილის შეცვლა (ამოვარდნა ან ჩასმა)
 • ქრომოსომის ნაწილის დაკარგვა
 • ქრომოსომის მონაკვეთის 180 გრადუსით შემობრუნება
 • არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილთაგან

Question 11

Question
გენოტიპი არის:
Answer
 • ორგანიზმის ყველა გენის ერთობლიობა
 • ორგანიზმის ყველა გენისა და ნიშან-თვისების ერთობლიობა
 • ქრომოსომათა ჰაპლოიდური ნაკრები
 • არცერთი ზემოთ ჩამოთვლილთაგან

Question 12

Question
დიჰეტეროზიგოტი ინდივიდის გენოტოპია:
Answer
 • AABB
 • AaBb
 • AABb
 • aabb

Question 13

Question
გულისაბას ყვავილის ფერის განმსაზღვრელი ალელური გენებია:
Answer
 • ვარდისფერი და თეთრი შეფერილობის განმსაზღვრელი გენები
 • წითელი და ვარდისფერი შეფერილობის განმსაზღვრელი გენები
 • წითელი და თეთრი შეფერილობის განმსაზღვრელი გენები
 • არცერთი ჩამოთვლილთაგან

Question 14

Question
ჰემოფილიისა და დალტონიზმის გენი ლოკალიზებულია:
Answer
 • აუტოსომაში
 • X ქრომოსომაში
 • Y ქრომოსომაში
 • ერთდროულად X-სა და Y-ში

Question 15

Question
გენოტიპის გამოცნობა ფენოტიპის მიხედვით შესაძლებელია, თუ ორგანიზმი:
Answer
 • დომინანტური ჰომოზიგოტია
 • რეცესიული ჰომოზიგოტია
 • ჰეტეროზიგოტია
 • არცერთი ჩამოთვლილთაგან
Show full summary Hide full summary

Suggestions

mapa de genetica 4
Joel Balseca
CASCADAS DE ACTIVACIÓN EN LINFOCITOS
Zyanya Barquin
mapa genetica 5
Joel Balseca
MAPA CONCEPTUAL SISTEMA ENDOCRINO
david arroyo
Mapa Conceptual Tejido Conectivo
Valentina Alvarez
FOTOSINTESIS MAPA MENTAL
Adriana Estefania
Examen de Biología
MIRILU MAYOR
Sistema Cardiovascular
Bianca Santana
CICLO CELULAR
zuly Maya
Introdução a Fisiologia Humana- Homeostase
Núbia Barros