mediació ambiental

albuxi9
Quiz by albuxi9, updated more than 1 year ago
albuxi9
Created by albuxi9 over 4 years ago
6
0

Description

mediacion mediació Quiz on mediació ambiental, created by albuxi9 on 05/17/2016.
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Quin concepte defineix millor la idea que els acords han de beneficiar totes les parts:
Answer
 • Empowerment.
 • Participació.
 • Win-win.
 • Democràcia.

Question 2

Question
Quin dels següents tipus de mediació és la més eficaç a llarg termini?
Answer
 • La mediació ambiental.
 • La mediació terapèutica.
 • La mediació familiar.
 • La mediació preventiva.

Question 3

Question
En quina dècada va sorgir la mediació ambiental?
Answer
 • 1920
 • 1930
 • 1960
 • 1990

Question 4

Question
On va sorgir la mediació ambiental?
Answer
 • Estats Units.
 • Europa
 • Amèrica Llatina
 • Xina

Question 5

Question
L’instrument que recull l’anàlisi de la mediació ambiental a Catalunya és:
Answer
 • La tesi ambiental del segle XXI.
 • Normativa General 2.1.6. Catalana sobre mediació ambiental.
 • El llibre blanc de la mediació a Catalunya.
 • Cap de les anteriors.

Question 6

Question
Quina de les següents idees no és un principi de mediació ambiental:
Answer
 • Neutralitat.
 • Equitat
 • Caràcter personalíssim.
 • Obligatorietat.

Question 7

Question
En comparació amb altres tipus de mediació, la mediació ambiental té un caràcter social que fa que un dels següents principis sigui més difícil d’aconseguir. Quin?
Answer
 • Voluntarietat.
 • Bona fe.
 • Neutralitat.
 • Flexibilitat.

Question 8

Question
En mediació ambiental es tracten conflictes:
Answer
 • De caràcter cultural.
 • De caire medioambiental.
 • De caràcter social.
 • Qualsevol tipus de conflicte.

Question 9

Question
Quina d’aquesta tècnica no és utilitzada en mediació ambiental?
Answer
 • Escolta activa.
 • Omissió d’informació.
 • Clarificar.
 • Respectar els silencis.

Question 10

Question
Quina de les següents accions no ha de dur a terme un/a mediador/a ambiental?
Answer
 • Acompanyar.
 • Facilitar la comunicació entre les parts.
 • Deixar clares les normes.
 • Posicionar-se.

Question 11

Question
Té les mateixes fases la mediació ambiental que la mediació en altres àmbits?
Answer
 • No
 • No té fases.
 • Sí.
 • Depèn.

Question 12

Question
Quines són les fases de la mediació ambiental?
Answer
 • No té fases.
 • Mediació i post-mediació.
 • Pre-mediació, mediació i post-mediació.
 • Pre-mediació, mediació, post-mediació i seguiment.

Question 13

Question
La mediació ha de tenir sempre un mínim de tres sessions?
Answer
 • No, ha de tenir 4 com a mínim.
 • No
 • Sí, només si han implicades 3 parts.

Question 14

Question
Quin recurs és especialment recomanable en mediació ambiental?
Answer
 • L’escolta atenta.
 • La recerca en bases de dades científiques.
 • Una bona il·luminació.
 • La co-mediació.

Question 15

Question
Quina de les següents tipologies de conflictes no forma part de les tipologies de conflictes ambientals?
Answer
 • Conflictes entre iguals
 • Conflictes entre persones autòctones i nouvingudes/grans corporacions
 • Conflictes entre família i escola.
 • Conflicte per la conservació i la sostenibilitat del medi ambient.

Question 16

Question
Els conflictes ambientals impliquen sempre la intervenció de processos judicials?
Answer
 • Si
 • No
 • Només si són conflictes entre iguals
 • Depèn del país

Question 17

Question
La normativa actual existent a l’estat espanyol sobre mediació ambiental és:
Answer
 • Abundant.
 • Inexistent.
 • Verge i incomplerta.
 • Inespecífica i poc definida.

Question 18

Question
Quina llei regula actualment la mediació ambiental a l’estat espanyol?
Answer
 • Llei 15/2009, del 22 juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.
 • Código de conducta europeo para mediadores.
 • Libro blanco de la mediación en Cataluña.
 • Guía de consejos para la resolución de conflictos ambientales en mediación.

Question 19

Question
Quin dels següents casos no és susceptible de ser tractat en mediació ambiental?
Answer
 • Conflicte per repartició de terres entre terratinents.
 • Conflicte per la repartició de terres entre germans a causa d’una herència.
 • Conflicte causat pel no compliment de la taxa d’emissió de gasos d’una gran multinacional.
 • Conflicte per la lluita de recursos entre un petit poblat i una gran empresa.

Question 20

Question
Quan parlem de mediació ambiental i educació social cal tenir en compte que:
Answer
 • És necessària certa sensibilitat per la temàtica.
 • Cal una formació sobre mediació específica i oficial.
 • Es recomana tenir nocions sobre aspectes jurídics internacionals relacionats amb les normatives mediambientals,
 • Totes les anteriors són correctes.
Show full summary Hide full summary

Similar

1.5.Models de Mediació
Natalia Muñoz
Què és la mediació?
MapaConceptual
PARTS IMPLICADES
Cristina .JFLASKJAKL
1.5.Models de Mediació
MapaConceptual
Models de Mediació
MapaConceptual
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
SISTEMAS Y RELACIONES
cecy menchaca
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO.
Diana Gonzales
New GCSE Maths required formulae
Vicki Causer
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Rosario Sharline Vilcarromero Saenz
Organigramas
Jorge Dz