NGA Quiz

Armin Klačar
Quiz by Armin Klačar, updated more than 1 year ago
Armin Klačar
Created by Armin Klačar over 4 years ago
75
0

Description

NGA
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Da bi se postigao potpuni foto-realizam izrendane scene, prilikom rendanja se koriste tehnike
Answer
 • Globalno osvjetljenja
 • Lokalnog osvjetljenja

Question 2

Question
Struktura podataka pod nazivom quadtree koristi se kod:
Answer
 • ray tracinga
 • radiosity-ja

Question 3

Question
Tehnike radiosity-ja pokušavaju da usavrše:
Answer
 • Difuznu refleksiju
 • Spekularnu refleksiju

Question 4

Question
Tehnike koje rješavaju integrale kao što je jednačina renderinga koji nemaju analitičkog ili numeričkog rješenja računanjem prosjeka slučajnih uzoraka na integrandu zovu se:
Answer
 • tehnike globalnog osvjetljenja
 • Monte Carlo tehnike
 • tehnike ray tracing

Question 5

Question
Generalizacija cilindričnih panorama koja omogućava korisniku da istražuje kružni region i iskusi horizontalnu paralaksu i svjetlosne efekte zove se:
Answer
 • lumigraf
 • koncentrični mozaici
 • plenoptička funkcija

Question 6

Question
Funkcija koja opisuje, za bilo koju zadatu tačku, zračenje koje postoji u određenom pravcu u slobodnom prostoru zove se:
Answer
 • light slab
 • plenoptička funkcija
 • form factor

Question 7

Question
Jedan od najznačajnijih istraživača u oblasti IBMR-a je
Answer
 • Kayija
 • Deville
 • Debevec

Question 8

Question
Podešavanje animiranih elemenata prema materijalu žive akcije zove se:
Answer
 • camera tracking
 • rotoscoping
 • motion capturing

Question 9

Question
Konica Minolta 910 je
Answer
 • triangulacijski laserski skener
 • time of flight laserski skener

Question 10

Question
Tehnika kreiranja objekata od blokova materijala postavljajući rotacioni rezač oko njihove površine i pokrećući ga od dna prema vrhu zove se:
Answer
 • cutting
 • subtractive rapid prototyping
 • stereo litografija

Question 11

Question
Kada se prilikom renderinga razmatra svo indirektno osvjetljenje koje je moglo poteći iz izvora svjetlosti preko drugih objekata, za računanje se upotrebljavaju tehnike
Answer
 • lokalnog osvjetljenja
 • globalnog osvjetljenja

Question 12

Question
Tehnike ray tracinga pokušavaju da usavrše:
Answer
 • difuznu refleksiju
 • spekularnu refleksiju

Question 13

Question
Vrijednosti form faktora koriste se kod:
Answer
 • ray tracinga
 • radiosity-ja

Question 14

Question
Quick Time VR je viewer koji se koristi za rendanje:
Answer
 • cilindričnih panorama
 • koncentričnih mozaika
 • plenoptičke funkcije

Question 15

Question
Funkcija koja opisuje, za bilo koju zadatu tačku, zračenje koje postoji u određenom pravcu u slobodnom prostoru zove se:
Answer
 • light slab
 • svjetlosno polje
 • form factor

Question 16

Question
Fotografije koje prikazuju informacije o bojama koje ljudsko oko vidi, ali ih još uvijek ne mogu prikazati standarni kompjuterski displeji zovu se:
Answer
 • LDR
 • HDR

Question 17

Question
Treći korak u procesu fotogrametrije je:
Answer
 • kalibracija kamere
 • metrologija
 • podešavanje snopa

Question 18

Question
Z Scanner 800 je
Answer
 • triangulacijski laserski skener
 • time of flight laserski skener

Question 19

Question
Proces u kome se tečna plastika oblikuje i učvršćuje pomoću dva kompjuterski kontrolisana laserska zraka zove se:
Answer
 • cutting
 • subtractive rapid prototyping
 • stereo litografija

Question 20

Question
Next Engine spada u
Answer
 • triangulacijske laserske skenere
 • time of flight laserske skenere

Question 21

Question
Po nacinu mjerenja udaljenjosti time of flight skeneri su
Answer
 • pulsni
 • fazni

Question 22

Question
Proces 3D stampe sastoji se iz
Answer
 • 3 koraka
 • 4 koraka
 • 5 koraka

Question 23

Question
Nasa istrazivanja su pokazala da je percepcija informacije u virtualnom okruzenju bolja kad informaciju saopcava
Answer
 • realni avatar
 • animirani avatar

Question 24

Question
3D štampači mogu štampati objekte u boji?
Answer
 • Da
 • Ne

Question 25

Question
Modeli u projektu Interaktivni katalog stecaka kreirani su:
Answer
 • laserskim skeniranjem
 • fotogeometrijom
 • kombinacijom fotogeometrije i 3D modeliranja

Question 26

Question
Projekat Vritualni muzej sarajevskog atentata ima
Answer
 • tri vrste digitalnog sadrzaja
 • cetiri vrste digitalnog sadrzaja
 • pet vrsta digitalog sadrzaja

Question 27

Question
Metod analize umjetnicke slike koji identificira hemijske elemente pomocu njihovih otisaka zove se
Answer
 • HDR
 • XRF/RAMAN
 • SEM-EDS

Question 28

Question
Koja tehnika digitalne fotografije se koristi u analizi kontrasta umjetnicke slike, identifikaciji kolor palete i proucavanju pukotina:
Answer
 • HDR fotografija
 • Makro fotografija
 • infrared refektografija

Question 29

Question
Infrared refektografija se koristi za
Answer
 • Detekciju crteza ispod slike
 • Analizu strukture boje
 • Analizu spektralnih koeficijenata boja

Question 30

Question
Koji metod nije koristen u analizi i kreiranju modela cilindricnog peceta Ibni Sharrum-a
Answer
 • fotogrametrija
 • tomografija
 • infrared refektografija

Question 31

Question
Prečišćene fotografije (fotografija bez distorzije) nazivaju se
Answer
 • foto-gram
 • ortophoto
 • aerial fotografije

Question 32

Question
Fotogrametrija se još zove
Answer
 • remote sensing
 • active sensing
 • near range sensing

Question 33

Question
Prvi fotogrametrijski uredjaj i metod razvio je Laussedat
Answer
 • 1851.
 • 1858.
 • 1866.

Question 34

Question
Udaljenost centra projekcije od centra ravni slike zove se
Answer
 • centar sočiva
 • distorzija sočiva
 • fokalna dužina

Question 35

Question
Koje kamere imaju najmanju distorziju sočiva
Answer
 • stereometričke
 • metričke
 • amaterske

Question 36

Question
Osnovni princip u fotogrametriji zove se
Answer
 • rektifikacija
 • triangulacija
 • kalibracija

Question 37

Question
Polje pogleda (field of view) je
Answer
 • funkcija od fokalne dužine objektiva, formata, udaljenosti kamere od objekta i f-broja sočiva
 • funkcija fokalne dužine objektiva i veličine (formata) digitalnog senzora

Question 38

Question
Dubina fokusa je
Answer
 • funkcija od fokalne dužine objektiva, formata, udaljenosti kamere od objekta i f-broja sočiva
 • funkcija fokalne dužine objektiva i veličine (formata) digitalnog senzora

Question 39

Question
Proces u kome se određuje pozicija kamere i ugao pod kojim se slika (orijentacija) za sve fotografije iz skupa zove se
Answer
 • trialngulacija
 • rektifikacija
 • resekcija

Question 40

Question
Procesi triangulacije i resekcije se odvijaju istovremeno u okviru
Answer
 • fotogrametrije
 • podešavanja snopa
 • kalibracije kamere
Show full summary Hide full summary

Similar

NGA 1 2015
forum_007
NGA 1
forum_007
NGA 2
forum_007
Weimar Revision
Tom Mitchell
Resumo global da matéria de Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)
miminoma
PSBD TEST # 3_1
yog thapa
PSBD TEST # 3_1_1
yog thapa
SMART TV
Iván Andrés
El impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida
ISIS M.
PLANEACION ESTRATEGICA
Carmen Elena Perez Fernandez
Primera a Segunda Guerra Mundial
Brandon Zuñiga