Excel

Jan Matacz
Quiz by Jan Matacz, updated more than 1 year ago
11
0
0

Description

Jest to test ze znajomości programu Excel dla pracowników Playady i ZK Motors.

Resource summary

Question 1

Question
Najmniejszym elementem dostępnym w programie Excel jest:
Answer
 • arkusz
 • kolumna
 • komórka
 • wiersz

Question 2

Question
Program Excel służy do tworzenia i edycji:
Answer
 • grafiki
 • tekstu
 • arkuszy kalkulacyjnych

Question 3

Question
Aby podsumować komórki, należy wybrać:

Question 4

Question
Formuły w Excelu można:
Answer
 • łączyć i zagnieżdżać
 • można używać je tylko pojedynczo
 • można zagnieżdżać tylko do trzech formuł jednocześnie

Question 5

Question
Chcąc wstawić wykres, wybierzesz:

Question 6

Question
Sortując dane, których kolejność nie występuje alfabetycznie (np. miesiące):
Answer
 • nie da się posortować inaczej niż alfabetycznie
 • można wybrać opcje sortowania wg listy
 • można posortować w ten sposób tylko dni tygodnia

Question 7

Question
Aby szybko wypełnić komórki liczbami, np. od 1 do 10 000:
Answer
 • po wpisaniu pierwszej liczby, resztę skopiujemy czarnym krzyżem
 • Wybierz Serie danych...
 • trzeba każdą liczbę wpisać ręcznie

Question 8

Question
Zaznaczając komórkę i naciskając klawisz Delete, usuwamy:
Answer
 • tylko zawartość komórki
 • zawartość i format komórki
 • wszystko, również komentarze

Question 9

Question
Chcąc zamienić formułę na wartość, zrobimy to:
Answer
 • nadpisując ręcznie wartość
 • kopiując ją, a następnie wklejając specjalnie jako wartości
 • kopiując ją, a następnie wybierając polecenie Edycja/Wypełnij...

Question 10

Question
Po wstawieniu wykresu, każda zmiana, jaką chcemy dokonać:
Answer
 • jest już niemożliwa, trzeba na nowo zaznaczać dane i wstawiać wykres
 • w każdym momencie można zmienić każdy element wykresu i uwzględnić zmianę danych
 • można tylko zmienić kolory wykresu

Question 11

Question
Aby użyć adresowania bezwzględnego w formułach, należy:
Answer
 • przed adresem kolumny i wiersza wstawić znak "$"
 • przed adresem kolumny i wiersza wstawić znak "#"
 • przed adresem kolumny i wiersza wstawić znak "^"

Question 12

Question
W komórce zostało wcześniej wpisane Twoje imię. Teraz chcesz dopisać nazwisko. Co powinieneś zrobić?
Answer
 • wskazać tę komórkę myszą i napisać nazwisko
 • kliknąć dwukrotnie w komórce, ustawić kursor za imieniem i dopisać nazwisko
 • wskazać tę komórkę myszą i napisać jeszcze raz imię i nazwisko
 • wskazać komórkę, nacisnąć Enter i dopisać nazwisko

Question 13

Question
Aby w komórce pisać od nowej linii, należy:
Answer
 • nacisnąć kombinację klawiszy lewy Alt+Enter
 • nacisnąć klawisz Enter
 • nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Enter
 • z menu „Wstaw” wybrać polecenie „Nowa linia”

Question 14

Question
Jakie klawisze można wykorzystać, aby po wpisaniu zawartości do jednej komórki przejść do komórki następnej, znajdującej się za aktualnie edytowaną?
Answer
 • Tabulator lub Enter
 • Tabulator lub klawisz prawej strzałki
 • Enter lub klawisz prawej strzałki
 • Enter lub End

Question 15

Question
Jak nazywa się opcja umożliwiająca wyświetlenie tekstu niemieszczącego się w jednym wierszu zbyt wąskiej komórki?
Answer
 • zablokuj tekst
 • ściągnij tekst
 • zawijaj tekst
 • tekst w wierszach

Question 16

Question
$B$5 oznacza w Excelu:
Answer
 • adres względny komórki B5
 • adres bezwzględny komórki B5
 • wpisanie pięciu liczb do kolumny B
 • zaznaczenie całej kolumny B

Question 17

Question
Zapis (A1:B7) oznacza:
Answer
 • obszar komórek od A1 do B7
 • komórki o adresie A1 i B7
 • sumowanie komórek od A1 do B7
 • arkusze A1 i B7

Question 18

Question
Dwukrotne kliknięcie prawej krawędzi nagłówka kolumny spowoduje:
Answer
 • autodopasowanie szerokości kolumny
 • zmniejszenie szerokości kolumny
 • zwiększenie szerokości kolumny
 • ustalenie dowolnej szerokości kolumny

Question 19

Question
Jeśli po wpisaniu liczby i naciśnięciu klawisza Enter w komórce została wyświetlona wartość procentowa, to:
Answer
 • dane są wpisywane do arkusza procentowego
 • w komórce powyżej znajduje się liczba z formatem procentowym
 • komórka ma adres bezwzględny
 • komórka zawiera format liczbowy procentowy

Question 20

Question
Wyświetlające się w komórce symbole # sygnalizują:
Answer
 • że wysokość wiersza, w którym znajduje się komórka zawierająca liczbę, jest za mała
 • że szerokość kolumny, w której znajduje się komórka zawierająca tekst, jest za mała
 • że formuła zawiera błędne odwołanie
 • że szerokość kolumny, w której znajduje się komórka zawierająca liczbę, jest za mała
Show full summary Hide full summary

Suggestions

CCNA Security 210-260 IINS - Exam 3
Mike M
Application of technology in learning
Jeff Wall
Ch1 - The nature of IT Projects
mauricio5509
The Internet
Gee_0599
Innovative Uses of Technology
John Marttila
CCNA Answers – CCNA Exam
Abdul Demir
SQL Quiz
R M
Professional, Legal, and Ethical Issues in Information Security
mfundo.falteni
Flash Cards Networks
JJ Pro Wrestler
USER INTERFACES
Calum_Weeks
System Analysis
R A