Plató Metafisica

Maria Fernandez Torres
Quiz by Maria Fernandez Torres, updated more than 1 year ago
6
1
0

Description

2º de Bachillerato Historia de la Filosofía Quiz on Plató Metafisica, created by Maria Fernandez Torres on 08/27/2016.
Tags

Resource summary

Question 1

Question
[blank_start]Idea:[blank_end] objecte ideal, realitat estable, que perdura. No està sotmesa ni al canvi, ni al moviment, ni al temps; i tampoc la podem situar en cap espai. Les Idees són transcendents, són més reals que les coses sensibles. N’hi ha de diversos tipus: les idees de coses, idees matemàtiques, idees de valors i la Idea de Bé (la més important de totes). Com que són pures no hi pot haver idees de coses innobles (com per exemple la brutícia o els vicis).
Answer
 • Idea
 • cosa
 • Món intel·ligible

Question 2

Question
[blank_start]Idea de bé[blank_end]: Idea suprema, la mare de tota la resta d’idees. Plató ens diu que és un coneixement privilegiat, fruit de molts anys d’estudi i, en conseqüència no es pot resumir en poques paraules. Però sí que ens donarà algunes pistes: sabem que el Bé fa referència al bé de la polis i això significa que el Bé comú sempre estarà per sobre del bé particular.
Answer
 • Idea de bé
 • Jora
 • Demiurg

Question 3

Question
[blank_start]Cosa:[blank_end] objecte del món sensible, sotmès al canvi, al moviment i al temps. Les coses per Plató són còpies, imitacions, i existeixen perquè participen de les idees. Sense idees no hi ha coses, tenen una relació de dependència unidireccional.
Answer
 • cosa
 • idea
 • món sensible

Question 4

Question
[blank_start]Món Intel•ligible[blank_end]: és on Plató situa les Idees. És un món incorpori, immaterial, perquè no està situat a cap espai, no està sotmès al temps i tampoc es veurà afectat pel canvi. El Món Intel•ligible és, per tant, superior al Món Sensible
Answer
 • Món Intel•ligible
 • Món sensible
 • Idea de Bé

Question 5

Question
[blank_start]Món Sensible[blank_end]: està situat en l’espai, hi experimentem el pas del temps i està sotmès al canvi i al moviment. Totes les coses que puguem conèixer són materials i no són eternes perquè encara que algunes durin més que d’altres, totes acabaran per desaparèixer.
Answer
 • Món Sensible
 • Món Intel·ligible
 • Jora

Question 6

Question
[blank_start]Jora[blank_end]: el lloc, l’espai, el receptacle en el qual el Demiurg situarà el Món sensible.
Answer
 • Jora
 • Idea
 • Demiurg

Question 7

Question
[blank_start]Demiurg[blank_end] (déu immortal) la funció del qual és ordenar.
Answer
 • Demiurg
 • Jora
 • Idea
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Aristóteles
Belén Castellote
La metafísica
Joaquín Martínez
Teoría del conocimiento PLATON
cuentafalsademan
Teoria del Conocimiento PLATON 2º parte
cuentafalsademan
Comparación Platón-Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
Justificación Platón 2º Bachillerato
smael Montesinos
Contexto histórico-cultural de Platón. 2º de Bachillerato.
smael Montesinos
Historia de la Filosofía
maya velasquez
Nietzsche: Estudio sobre la Ética
maya velasquez
Justificación de Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Comparación entre Platón y Aristóteles
maya velasquez
Justificación de Nietzsche
maya velasquez
Conclusiones acerca de Platón
Diego Santos
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Ramas y etapas de la Filosofía
maya velasquez
Origen de la Filosofía: El paso del Mito al Logos
maya velasquez
filImmanuel Kant
maya velasquez
Fichas de Grandes Filósofos
maya velasquez