Tex sobre a poesía das Irmandades da Fala

María Music
Quiz by , created about 5 years ago

selectivo lengua e literatura galega Quiz on Tex sobre a poesía das Irmandades da Fala, created by María Music on 03/18/2014.

36
1
0
María Music
Created by María Music about 5 years ago
English Grammatical Terminology
Fionnghuala Malone
Maths C4 Trig formulae (OCR MEI)
Zacchaeus Snape
Key word flashcards
I M Wilson
AQA A2 Biology Unit 4: Populations
Charlotte Lloyd
Část 11.
Nikola Truong
Literatura galega
María Music
A poesía das irmandades da Fala.Características,autores e obras representativas
María Music
Untitled
María Music
Untitled
María Music
Untitled
María Music

Question 1

Question
As irmandades da fala é unha sociedade de carácter cultural e políco fundada en 1916 na Coruña co obxectivo de .....
Answer
 • Normalizar o uso do galego e de conseguir unha autonomía integral para Galicia
 • Escribir moitos libros e nomearse a si mesmos preculsores da literatura galega

Question 2

Question
Cales son os autores máis destacados da poesía das irmandades da fala?
Answer
 • Rosalía de Castro ,Albaro Cunqueiro e Xosé Neira Vilas
 • Antón Noriega Valera e Ramón Cabanillas

Question 3

Question
Os poetas das Irmandades da Fala comprometéronse activamente con ...
Answer
 • Nada
 • Coa lingua e o nacionalismo

Question 4

Question
Os poetas das Irmandades da Fala apostaron pola renovación de liñas literáreas explorando
Answer
 • Novos estilos e xéneros
 • Novos estilos ,novos xéneros e novos temas

Question 5

Question
"Do Ermo" é unha obra de ...
Answer
 • Antón Noriega Varela
 • Ramón Cabanillas

Question 6

Question
"Montañesas" foi o primer nome que recibiu .....
Answer
 • A única obra de Ramón Cabanillas
 • "Do Ermo"

Question 7

Question
Obra na que a partir dúns elementos celtico-artúricos perséguese a dignificación do noso pasado e dos nosos valores culturais e....
Answer
 • "Do Ermo"
 • "Noite Estrelecida"