El Clima

Josep Mª Estany Ferrer
Quiz by Josep Mª Estany Ferrer, updated more than 1 year ago
Josep Mª Estany Ferrer
Created by Josep Mª Estany Ferrer about 4 years ago
27
0

Description

Test per conèixer els climes i paisatges de la terra

Resource summary

Question 1

Question
Gasos que composen l’atmosfera.
Answer
 • Nitrogen
 • Oxigen
 • CO2
 • Gasos nobles
 • Heli
 • Xenó
 • Butà

Question 2

Question
Perquè diem que l’atmosfera regula la temperatura terrestre? Clica la resposta falsa
Answer
 • Impedeix que la terra es refredi de nit
 • Permet que circuli la temperatura
 • Protegeix de la radiació solar
 • Transforma la radiació en energia per a les plantes

Question 3

Question
Nom de l'estat de l'atmosfera en un lloc determinat
Answer
 • Temps
 • Clima
 • Temperatura

Question 4

Question
Nom del temps que predomina en un lloc al llarg de l'any
Answer
 • Clima
 • Temps
 • Temperatura

Question 5

Question
Nom del moviment de la terra sobre el seu propi eix.
Answer
 • Equinocci
 • Translació
 • Rotació
 • Solstici

Question 6

Question
Nom donat a la màxima difrencia en la durada del dia i de la nit
Answer
 • Solstici
 • Equinocci
 • Rotació

Question 7

Question
Aparell per mesurar la temperatura
Answer
 • Anemòmetre
 • Termòmetre
 • Baròmetre

Question 8

Question
Nomena les tres classes de termòmetres principals.
Answer
 • Cèlsius
 • Fharenheit
 • Kelvin
 • Faraday
 • Copernicus
 • Elvis

Question 9

Question
Quines 5 capes composen l’atmosfera?
Answer
 • Exosfera
 • Ionosfera
 • Mesosfera
 • Estratosfera
 • Troposfera

Question 10

Question
Aparell per mesurar la direcció del vent
Answer
 • Penell
 • Equinocci
 • Anemòmetre
 • Baròmetre

Question 11

Question
Aparell per mesurar la direcció del vent
Answer
 • Penell
 • Anemòmetre
 • Baròmetre

Question 12

Question
Esbrina la resposta falsa. El dia i la nit són iguals.
Answer
 • Equinocci
 • Solstici

Question 13

Question
Nom donat al moviment de la terra en torn del Sol.
Answer
 • Translació
 • Rotació
 • Evaporació
 • Equitació

Question 14

Question
Quantitat de calor de l'aire
Answer
 • Temperatura

Question 15

Question
Línies que uneixen iguals temperatures en un mapa
Answer
 • Isotèrmes
 • Isohiètes
 • Isòbares

Question 16

Question
Moviment de l'aire entre zones d'Altes i baixes pressions
Answer
 • Vent

Question 17

Question
Nomena les zones climàtiques del planeta.
Answer
 • Càlida
 • Temperada
 • Freda
 • Tèbia
 • Tòrrida
 • Gelada

Question 18

Question
La calamarça és una precipitació en forma líquida
Answer
 • True
 • False

Question 19

Question
Durada del moviment de translació.
Answer
 • 365 dies
 • 536 dies
 • 653 dies
 • 356 dies

Question 20

Question
Quins paral•lels determinen la zona temperada?
Answer
 • Els tròpics
 • Els cercles polars
 • L'equador

Question 21

Question
Temperatura mitjana de la terra.
Answer
 • 15º
 • 17º
 • 12º
 • 21º

Question 22

Question
Pressió a nivell del mar.
Answer
 • 1015 Hp
 • 988 Hp
 • 1054 Hp
 • 898 Hp

Question 23

Question
Quants graus baixa la temperatura cada 100 mts. d’alçada?
Answer
 • 0,6º
 • 0,5º

Question 24

Question
La durada del dia i la nit varia a cada estació de l’any.
Answer
 • True
 • False

Question 25

Question
El moviment de rotació determina les estacions.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
El clima ve determinat pel moviment de la terra.
Answer
 • True
 • False

Question 27

Question
A menys latitud, més fred.
Answer
 • True
 • False

Question 28

Question
No a totes les zones de la terra hi ha les mateixes precipitacions.
Answer
 • True
 • False

Question 29

Question
La Laura està a la Platja a una temperatura de 15º C; a quina temperatura estarà, el mateix dia, la seva amiga Marta que es troba a una muntanya propera de 2000 mts. d’alçada?
Answer
 • 17º
 • 10º

Question 30

Question
Relacionar clima i vegetació.
Answer
 • E
 • C
 • A
 • B
 • D

Question 31

Question
Nom dels boscos al costat dels rius en el clima tropical.
Answer
 • Bosc Galeria
 • Bosc encantat
 • Bosc fluvial
 • Bosc de riu

Question 32

Question
Quin país has de visitar per conèixer els Massai?
Answer
 • Tanzània
 • Sàhara
 • Mongòlia
 • Camerún

Question 33

Question
Quin poble podem conèixer si visitem Tanzània?
Answer
 • Massai
 • Serers
 • Kikuius
 • Podokos

Question 34

Question
En quin lloc trobem els deserts càlids?
Answer
 • Entre els tròpics
 • En la zona temperada

Question 35

Question
Si vas pel desert del Sahàra i et trobes a una tribu nòmada, són els ...
Answer
 • Tuareg
 • Boiximans
 • Beduïns
 • Mongols

Question 36

Question
Quin clima hi ha a Argentina i els Estats Units?
Answer
 • Xinès
 • Americà
 • Atlàntic
 • Monsònic

Question 37

Question
Esbrina el clima del mapa
Answer
 • Mediterrani

Question 38

Question
Nom dels rius del desert
Answer
 • Uadis

Question 39

Question
Arbre típic de clima Mediterrani peninsular.
Answer
 • Riure
 • Alzina
 • Pi
 • Eucaliptus

Question 40

Question
Quin és el clima predominant a l’interior dels continents en la zona temperada?
Answer
 • Mediterrani
 • Oceànic
 • Continental
 • tropical
Show full summary Hide full summary

Similar

GEOGRAFIA
ROSA MARIA ARRIAGA
EL RELIEVE
fernanda loya
El Planeta Tierra
francoingles4a4
Capas de la Tierra, equipo 5 4B
Daniela Vera
Tema 1: El relieve
Joaquín Ruiz Abellán
La Unión Europea
Diego Santos
PREGUNTAS CORTAS DE SELECTIVIDAD
pauliita_happy
SECTORES ECONÓMICOS
nelmarys28
PRINCIPIOS GEOGRAFICOS
ROSA MARIA ARRIAGA
GRADIENTES DE TEMPERATURA. CLIMAS
luisfern57