OP doplnovaci otazky II.

Description

II. test na doplnovaci otazky z obchodniho prava
Helen Phamova
Quiz by Helen Phamova, updated more than 1 year ago
Helen Phamova
Created by Helen Phamova over 7 years ago
2042
43

Resource summary

Question 1

Question
Zánik závazku mezi dlužníkem a věřitelem se nazývá [blank_start]splnění[blank_end] dluhu.
Answer
 • splnění

Question 2

Question
Podíl na likvidačním zůstatku je [blank_start]vypořádací[blank_end].
Answer
 • vypořádací

Question 3

Question
Soustavná činnost provozována samostatně, soustavně na vlastní jméno a zodpovědnost za účelem zisku je [blank_start]podnikání[blank_end].
Answer
 • podnikání

Question 4

Question
Pokud společenská smlouva určí, že komandista ručí za dluhy společnosti...[blank_start]komanditní sumy[blank_end].
Answer
 • komanditní sumy

Question 5

Question
Většina lhůt v občanském zákoně jsou lhůty [blank_start]promlčecí[blank_end].
Answer
 • promlčecí

Question 6

Question
Proces, při kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 7

Question
Při přenechání dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 8

Question
Kapitálově obchodní společnosti jsou [blank_start]a.s.[blank_end] a [blank_start]s.r.o.[blank_end].
Answer
 • a.s.
 • s.r.o.

Question 9

Question
S.r.o. a družstvo jsou druhem [blank_start]obchodních[blank_end] korporací.
Answer
 • obchodních

Question 10

Question
Valná hromada je orgánem [blank_start]s.r.o[blank_end] a [blank_start]a.s.[blank_end].
Answer
 • s.r.o.
 • a.s.

Question 11

Question
Společnosti, kde všichni společníci ručí do výše svých nesplacených vkladů zapsaných do obchodního rejstříku, se nazývají [blank_start]s.r.o.[blank_end].
Answer
 • s.r.o.

Question 12

Question
Cenný papír v s.r.o. se nazývá [blank_start]kmenový list[blank_end].
Answer
 • kmenový list

Question 13

Question
Závazek vzniká [blank_start]smlouvou[blank_end].
Answer
 • smlouvou

Question 14

Question
Pokud společník v.o.s. opustí společnost má právo na [blank_start]vypořádávací[blank_end] podíl.
Answer
 • vypořádací

Question 15

Question
Společnosti, kde minimálně 2 společníci ručí svým majetkem, jsou [blank_start]v.o.s.[blank_end].
Answer
 • v.o.s.

Question 16

Question
Typ společnosti, kde společníci ručí stejnou sumou, se nazývá [blank_start]v.o.s.[blank_end].
Answer
 • v.o.s.

Question 17

Question
Lhůta pro přijetí smlouvy se nazývá [blank_start]akceptační[blank_end] lhůta.
Answer
 • akceptační

Question 18

Question
Fyzická osoba stanovená podnikatelem, která odpovídá živnostenskému úřadu za řádný provoz činností a dodržování živnostenských předpisů se nazývá [blank_start]odpovědný zástupce[blank_end].
Answer
 • odpovědný zástupce

Question 19

Question
Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti se řadí [blank_start]odborná[blank_end] nebo jiná způsobilost.
Answer
 • odborná

Question 20

Question
Dluh, při kterém může věřitel požadovat plnění celé nebo jenom jeho část po kterémkoliv se společníků se nazývá [blank_start]solidární[blank_end] dluh.
Answer
 • solidární

Question 21

Question
Souhrn všech vkladů společníků se nazývá [blank_start]základní kapitál[blank_end].
Answer
 • základní kapitál

Question 22

Question
Zadržovací právo má funkci [blank_start]zajišťovací[blank_end].
Answer
 • zajišťovací

Question 23

Question
Zápis prokuristy je [blank_start]deklaratorní[blank_end].
Answer
 • deklaratorní

Question 24

Question
Kladná opověď, že přijímáme nabídku bez výhrad, je [blank_start]akceptace[blank_end].
Answer
 • akceptace

Question 25

Question
Proces, ve kterém se rozděluje majetek společnosti, se nazývá [blank_start]likvidace[blank_end].
Answer
 • likvidace

Question 26

Question
Cenný papír, se kterým má vlastník právo na podíl a rozhodování se nazývá [blank_start]akcie[blank_end].
Answer
 • akcie

Question 27

Question
Při převzetí dluhu se mění osoba [blank_start]dlužníka[blank_end].
Answer
 • dlužníka

Question 28

Question
Při postoupení dluhu se mění osoba [blank_start]věřitele[blank_end].
Answer
 • věřitele

Question 29

Question
Dokument, do kterého se vkládají různé listiny o Obchodních korporacích, se nazývá [blank_start]sbírka listin[blank_end].
Answer
 • sbírka listin

Question 30

Question
Statutárním orgánem komanditní společnosti jsou [blank_start]komplementáři[blank_end].
Answer
 • komplementáři

Question 31

Question
Společník (V.O.S.) – ne/ručí[blank_start]__[blank_end] a ne/odpovídá[blank_start]__[blank_end].
Answer
 • ručí
 • neodpovídá

Question 32

Question
Společnosti (V.O.S.) – ne/ručí[blank_start]__[blank_end] a ne/odpovídají[blank_start]__[blank_end].
Answer
 • neručí
 • odpovídají

Question 33

Question
Zvládneš ten test z obchodního práva? [blank_start]__[blank_end]
Answer
 • ANO

Question 34

Question
Obranou proti šekovému a směnečnému platebnímu rozkazu je [blank_start]námitka[blank_end].
Answer
 • námitka

Question 35

Question
Obranou proti platebnímu rozkazu je [blank_start]odpor[blank_end].
Answer
 • odpor
Show full summary Hide full summary

Similar

OP doplnovaci otazky
Helen Phamova
Podnikání - Obchodní právo
Klára Ťoupalíková
Podnikání - Obchodní právo
Ngoc Han Hoang
OP doplnovaci otazky
Kristýna S.
OP doplnovaci otazky
Shiage Mushibugyou
OP doplnovaci otazky
Mei Mei
OP doplnovaci otazky
Eliška Peňázová
OP doplnovaci otazky
Mojy Elaim
OP doplnovaci otazky
Eliška Võ
Základy marketingu pro informatiky a statistiky 1. část
Tomáš Tran
CUENTA DIGITALES
Edmar Ayraldi