EM test 1

Martin Imrich
Quiz by Martin Imrich, updated more than 1 year ago
Martin Imrich
Created by Martin Imrich over 3 years ago
2
0

Description

test 1
Tags

Resource summary

Question 1

Question
Presnosť merania sa obvykle vyjadruje len:
Answer
 • absolútnou alebo relatívnou chybou merania
 • absolútnou chybou alebo korekciou
 • korekciou (opravou) nameranej hodnoty
 • relatívnou chybou merania
 • absolútnou chybou merania

Question 2

Question
Skutočná hodnota meranej veličiny je hodnota, ktorú:
Answer
 • zistíme meraním
 • vypočítame z nameranej hodnoty a systematickej chyby merania
 • vypočítame z nameranej hodnoty a náhodnej chyby merania
 • nepoznáme, ale štatistickým spracovaním hodnôt sa k nej priblížime
 • vypočítame z nameranej hodnoty, systematickej a náhodnej chyby merania

Question 3

Question
Meracou metódou sa nazýva:
Answer
 • návod predpisujúci postup pri meraní
 • schéma zapojenia a spôsob výpočtu meranej veličiny
 • spôsob výpočtu meranej veličiny
 • schéma zapojenia meracích prístrojov a zariadení, spôsob ich použitia a výpočet meranej veličiny
 • schéma zapojenia meracích prístrojov a zariadení

Question 4

Question
Nepriame meranie je meranie, pri ktorom sa hodnota meranej veličiny určuje:
Answer
 • z údaja jedného meracieho prístroja, avšak s prepočítaním funkčnej závislosti meranej veličiny od iných, už známych veličín
 • z údajov viacerých meracích prístrojov, avšak s prepočítaním na jednu funkčnú závislosť meranej veličiny od iných, už známych veličín
 • z údaja jedného alebo viacerých meracích prístrojov
 • z údaja jedného meracieho prístroja
 • z údajov viacerých meracích prístrojov výpočtom

Question 5

Question
Priame meranie je meranie, pri ktorom sa hodnota meranej veličiny získava:
Answer
 • z údajov viacerých meracích prístrojov
 • z údaja jedného alebo viacerých meracích prístrojov
 • z údaja jedného meracieho prístroja, avšak s prepočítaním funkčnej závislosti meranej veličiny od iných, už známych veličín
 • z údajov viacerých meracích prístrojov, avšak s prepočítaním na jednu funkčnú závislosť meranej veličiny od iných, už známych veličín
 • z údaja jedného meracieho prístroja

Question 6

Question
Priame meranie prúdu môžeme urobiť pomocou :
Answer
 • ampérmetra
 • kompenzátora, meraním napätia na bočníku cez ktorý preteká meraný prúd
 • voltmetra, meraním napätia na bočníku, cez ktorý preteká meraný prúd
 • ampérmetra alebo voltmetra, ktorý meria napätie na bočníku, cez ktorý preteká meraný prúd
 • ampérmetra, voltmetra alebo kompenzátora, pomocou ktorých meriame napätie na bočníku, cez ktorý preteká meraný prúd

Question 7

Question
Meranie je v podstate:
Answer
 • porovnávanie meranej veličiny so známou veličinou
 • súbor experimentálnych úkonov poskytujúci rad údajov meracích prístrojov, ktoré sa vyhodnocujú tak, aby bolo možné určiť velkosť meranej veličiny ako násobok príslušnej mierovej jednotky
 • odčítanie a vyhodnotenie údajov meracích prístrojov
 • súbor experimentálnych úkonov za účelom porovnania meranej veličiny so známou veličinou
 • súbor experimentálnych úkonov, pomocou ktorých sa určuje velkosť meranej veličiny ako násobok príslušnej mierovej jednotky

Question 8

Question
Účelom merania je zistiť:
Answer
 • skutočnú hodnotu meranej veličiny
 • vlastnosti určitého výrobku alebo priebeh sledovaného fyzikálneho javu
 • skutočnú hodnotu meranej veličiny pri sledovaní vlastností určitého výrobku alebo priebeh fyzikálneho javu
 • vlastnosti určitého výrobku materiálu
 • priebeh sledovaného fyzikálneho javu

Question 9

Question
Nepriame meranie je napríklad meranie prúdu pomocou :
Answer
 • vhodného prevodníka
 • voltmetra s bočníkom
 • ampérmetra alebo vhodného prevodníka
 • ampérmetra
 • vhodného prevodníka alebo voltmetra s bočníkom

Question 10

Question
Priame merania sa používajú hlavne na :
Answer
 • kontrolné účely
 • prevádzkové
 • výskumné
 • vývojové
 • výučbové
Show full summary Hide full summary

Similar

Electronics
ahmad67uk
Simple Systems
Kieran C
GCSE revision
Taha Chowdhury
Amplifying Audio
Kieran C
EEE206 Quiz 1
ziaahmed
Unidad 7: Vobaulario #1 (Technology)
Asher
Linear Exam - MOSFET's
Steven Pearson
Electrical and Electronic Circuit Symbols
Mark Rigby
Printed Circuit Board Product Profile
Kamesa Williams
Science Final Exam Alberta Grade Nine Curriculm
Aidan Bernard
PCB manufacture
08sarginson_re