examen medi

Marta Salazar
Quiz by Marta Salazar, updated more than 1 year ago
Marta Salazar
Created by Marta Salazar over 3 years ago
3
0

Description

preguntes de veritat i false

Resource summary

Question 1

Question
L'energia lluminosa és una forma d'energia i pot provenir de fonts naturals o artificials?
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
L'energia lluminosa és imprescindible per a l'existència de vida a la Terra: els planetes
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
la llum permet poder distingir la forma de tot el que ens envolta, els diferents colors?
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
les persones també han après a transformar l'energia lluminosa?
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
la llum es propaga sempre independentment de la naturalesa de la font lluminosa natural o artificial en curbes en una sola direcció i a poca velocitat?
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
segons el comportament dels diferents materials amb relació a la propagació de la llum aquests es clafissiquen en cristal translúcids i opacs.
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
els transparents deixen passar tota la llum?
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
els translúcids fan que es vegin les coses borrosament?
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
el opacs deixen passar molta llum?
Answer
 • True
 • False

Question 10

Question
la reflexió és el canvi de direcció que experimenten els rajos lluminosos quan reboten amb la superfície d'un cos?
Answer
 • True
 • False

Question 11

Question
es diferencia en superfícies irregulars i en superfícies llises i polides.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Llum
andrebaMMG
Reflexió (Test)
andrebaMMG
Reflexió
andrebaMMG
Refracció
andrebaMMG
Llum (Test)
andrebaMMG
Health and Social Care Flashcards
Kelsey Phillips
Teaching Using GoConqr's Tools
Micheal Heffernan
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Noé Santos
EFECTIVA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Nayely Putul
BASES EPISTEMOLÓGICAS
LAREN DOMINGUEZ