albert.nnavarro
Slide Set by , created over 3 years ago

Tema 4

7
0
0
albert.nnavarro
Created by albert.nnavarro over 3 years ago
TEORÍA DEL CREACIONISMO COMO ORIGEN DE LA VIDA
Karla Granadillo
FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN
Laura Valentina Londoño
Los 7 principios de la doctrina social de la iglesia catolica
patricioroitman7
Mechanics
james_hobson
Know the principles of electricity
brightsparky79
EVALUACIÓN INICIAL 5º PRIMARIA- RELIGIÓN CATÓLICA
juanjolamela
Mapa Mental de Mesoamerica
Jesus Arzaga
La muerte y las religiones
mardepedro12
El hombre frente a Dios
Eduardo Cattaneo
DIOSES GRIEGOS
Javier Blanco Lajo

Slide 1

  4. ELS CRISTIANS CERQUEN FER EL BÉ
  Caption: : SEGUIR JESÚS
  SEGUIMENTDesprés de la trobada amb Jesús, als primers deixebles i a Pau els canvia la vida. Cada persona que es troba amb Jesús i escolta la seva paraula i accepta seguir-lo.  Jesús és el  centro de la vida de les persones cristianes. La trobada amb Jesús i el seu seguiment són dues experiències fonamentals en la vida dels cristians.

Slide 2

Slide 3

  Caption: : SEGUIR JESÚS
  LA VIDA MORAL DEL DEIXEBLEEl deixeble és tot aquell que segueix i aprèn d’un mestre i canvia la seva vida per imitar-lo, identificar-se amb ell i amb la seva causa.Els nous valors coincideixin amb els de Jesús: la proximitat de Déu, l’afinitat amb els que pateixen, amb el perdó, amb la misericòrdia i amb el lliurament als altres.
  4. ELS CRISTIANS CERQUEN FER EL BÉ

Slide 4

  4. ELS CRISTIANS CERQUEN FER EL BÉ
  L' EXPERIENCIA DE JESÚS Jesús va viure tota la seva vida sentint-se estimat per Déu Pare i dedicant la vida a complir la seva voluntat.  I la seva referència a l’amor del Pare. L’amor que Déu ofereix a Jesús, Jesús el manifesta en l’amor que té envers els seus deixebles i el comparteix amb ells. En Jesús, l’amor a Déu i al proïsme és el mateix amor.
  Caption: : EL MANAMENT MÉS IMPORTANT NOU

Slide 5

  Caption: : LES BENAURANCES
  ON ES TROBA LA FELICITAT?Jesús va ser un home feliç. La felicitat no consisteix en l’absència total de problemes ni de dolor, sinó en no deixar-se enganyar i lliurar-se a una missió en la vida. Jesús va ser feliç perquè afrontava les dificultats, el sofriment i el dolor sentint-se estimat per Déu iacceptant sempre la voluntat del Pare.Jesús és la millor expressió de les Benaurances:- fou pobre d’esperit, perquè va posar tota la seva confiança en Déu i no en sí mateix ni en les riqueses - fou humil, perquè sentia que era Déu qui el sostenia - va buscar sempre la justícia i fer la voluntat de Déu - fou una persona misericordiosa amb els pecadors, els pobres, els marginats - tenia un cor net, perquè no buscava aprofitar-se dels demés ni volia aconseguir el seu propi beneficiva treballar per la pau i fou perseguit fins la mort per complir la voluntat de Déu.
  4. ELS CRISTIANS CERQUEN FER EL BÉ

Slide 6

  4. ELS CRISTIANS CERQUEN FER EL BÉ
  Caption: : LA FELICITAT DEL DEIXEBLE
  LES BENAURANCESLa forma de comportar-se dels creients queda condicionada per la fe en Jesús. - El creient, com a deixeble de Jesús, busca la voluntat de Déu, i això el porta a comportar-se inspirant-se en la vida de Jesús. - El creient incorpora a la seva vida el manament nou de Jesús. - Descobreix en les benaurances quin és el tipus de sentiments i de valors que l’apropen al Regne de Déu. - I compta amb les orientacions de l’Església que l’ajuden a concretar més en la seva vida una conducta moral d’acord amb la seva fe.