TÍTOL I - creado desde un Mapa Mental

Description

Constitución Española Note on TÍTOL I - creado desde un Mapa Mental, created by MariChel Garga on 06/22/2020.
MariChel Garga
Note by MariChel Garga, updated more than 1 year ago More Less
MariChel Garga
Created by MariChel Garga almost 4 years ago
MariChel Garga
Copied to Note by MariChel Garga almost 4 years ago
31
0

Resource summary

Page 1

DRETS I DEURES FONAMENTALS 46 art. (10-55)

DRETS

DEURES

CAPÍTOL 1. Nacionalitat espanyols-estrangers

CAPÍTOL 2. Drets i llibertats

CAPÍTOL 3. Principis rectors política social i econòmica

CAPÍTOL 4. GARANTIES DRETS I LLIBERTATS

CAPÍTOL 5. Suspensió drets i llibertats. Estat d'alerta-excepció-setge

CIVILS

SOCIALS

POLÍTICS

SECCIO 1ª

SECCIÓ 2ª

art. 14 Igualtat / Vida / Integritat física i moral / Ideológica, religiosa i culte / llibertat i seguretat / honor, intimitat i imatge / Lliure elecció residència / Llibertat expressió / Tutela judicial

Defensa Espanya, objector conciència / Matrimoni / Propietat privada i herència / llibertat d'empresa

SECCIÓ 1ª

SECCIÓ 2ª

Educació / Llibertat sindical i vaga

Treball / Negociació col.lectiva

SECCIÓ 1ª

SECCIO 2ª

Reunió / Manifestació / Associació / participació política / Petició

Fundació

JURISDICCIONAL

EXTRAJURISDICCIONAL

Procediment preferent i sumari davant tribunals ordinaris

Polítiques o parlamentàries

Altres garanties

Defensor del Poble (art. 54)

Desenvolupament mitjançant llei dels drets i llibertats

Llei orgànica

Llei ordinària

Aplicació directa dels drets i llibertats

Forces i cosos de seguretat

Ministeri fiscal

Page 2

Show full summary Hide full summary

Similar

Tema III. La Constitución Española (II)
Francisco Afonso
Tema 2: Constitución Esañola (I)
Francisco Afonso
TEMA 6.‐ EL GOBIERNO ABIERTO.
Laura Romero Garrido
Estructura de la Constitución de 1978
Beatriz Insua
Aprendizaje Título Preliminar
Test Constitución Española
Índice de Aprendizaje
Test Constitución Española
Aprendizaje Título I
Test Constitución Española
TEMA 1A: La Constitució Espanyola de 1978. Estructura i contingut general.
Jaouad OB
TEMA 1 - LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978
Virginia Vera Salaberry
Título Preliminar. Artículo 1.1
Test Constitución Española
Constitución Española 1978. Principios Generales.
Patrícia Sánchez