Please wait - loading…

Biologia 3ESo tema 2

Description

test de Biologia
Carlos Cubero
Quiz by Carlos Cubero, updated more than 1 year ago
Carlos Cubero
Created by Carlos Cubero over 4 years ago
37
1

Resource summary

Question 1

Question
La alimentació és.....
Answer
 • activitat important en la que els human afegim sang a l'organisme mitjançant els nutrients.
 • és el procés mitjançant el qual els nutrients arriben a cada cèl.lula amb la grandaria adequada per a poder ser absorbits i utilizats en els processos metabolics.
 • activitat important que consisteix en obtindre nutrients del aliment, per elaborar energia que,més tard, utilizem per elaborar energia que utilizem per a dur ateme les funcions vitals.

Question 2

Question
Els nutrients inorganics són els glúcids, els lípids i les proteïnes.
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
digués si es correcte o no.
Answer
 • Els glúcids formen el greix.
 • Proteïnes formen teixits i organs.
 • Vitamines aporten energia
 • Lípids formen el greix.

Question 4

Question
La nutrició és...
Answer
 • és procés mitjançant el qual el greix es crema
 • és cuan minjem
 • és el procés en el qual les cel.lules s'alimenten.

Question 5

Question
-........:Serveix per a formar les cel.lules. Exmp: carn, ous .
Answer
 • -Energètics
 • -Plastics
 • -Reguladors
 • -Formadors

Question 6

Question
-................:Ens aporten substancies inprescindibles com les vitamines.
Answer
 • -Estructurals
 • -Reguladors
 • -Substanciadors
 • -Energètics

Question 7

Question
.......................;serveixen per a produir energia.Exmp: pa, mel
Answer
 • Plàstics
 • Energètics
 • Reguladors
 • Productors
Show full summary Hide full summary

Similar

mitosis y meiosis
juan perez
BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS
jsgs0695
Conceptos de Genética Mendeliana
maya velasquez
Biología Celular
maya velasquez
Disoluciones Químicas
maya velasquez
Ecología de los Seres Vivos
Cami Puaque
Animales
Diego Santos
Ciclos de los Elementos
Diego Santos
LINEA DEL TIEMPO DE LA EVOLUCION DEL MICROSCOPIO
jesusceusodontol
Glosario propiedades de la materia
Cami Puaque
Test - Huesos del Cráneo
Christhian Revolorio