Μια συλλογή 20 Βασικών Προτάσεων από την Ανάλυση Γ΄ Λυκείου (με ή χωρίς απόδειξη)

Μάκης Χατζόπουλος
Flashcards by Μάκης Χατζόπουλος, updated 10 months ago
Μάκης Χατζόπουλος
Created by Μάκης Χατζόπουλος 10 months ago
807
1

Description

Στο ένθετο αυτό περιλαμβάνονται 20 βασικές προτάσεις, μικρά λήμματα χρήσιμα για τις εξετάσεις. Μας βοηθούν να «ξεκλειδώνουμε» πιο εύκολα τις σύνθετες ασκήσεις. Δεν βοηθάει η στείρα αποστήθισή τους αλλά πρέπει να τις κατανοήσουμε εφαρμόζοντας στις ασκήσεις. Όλες οι προτάσεις έχουν αντληθεί από τα αρχεία του ιστότοπου lisari.blogspot.com.

Resource summary

Question Answer
Μια συλλογή 20 Βασικών Προτάσεων από την Ανάλυση Γ΄ Λυκείου (με ή χωρίς απόδειξη) Επιμέλεια: Μάκης Χατζόπουλος Στο ένθετο αυτό περιλαμβάνονται 20 βασικές προτάσεις, μικρά λήμματα χρήσιμα για τις εξετάσεις. Μας βοηθούν να «ξεκλειδώνουμε» πιο εύκολα τις σύνθετες ασκήσεις. Δεν βοηθάει η στείρα αποστήθισή τους αλλά πρέπει να τις κατανοήσουμε εφαρμόζοντας στις ασκήσεις. Όλες οι προτάσεις έχουν αντληθεί από τα αρχεία του ιστότοπου lisari.blogspot.com.
και μερικές από το παρελθόν
Μερικές προτάσεις που πρέπει να τις γνωρίζουμε χωρίς απόδειξη (έχουν αποσταλεί ως οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία έτη)
Show full summary Hide full summary

Similar

CUMULATIVE FREQUENCY DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Using GoConqr to study Maths
Sarah Egan
STEM AND LEAF DIAGRAMS
Elliot O'Leary
Maths C4 Trig formulae (OCR MEI)
Zacchaeus Snape
Geometry Formulas
Selam H
TYPES OF DATA
Elliot O'Leary
Pythagorean Theorem Quiz
Selam H
maths notes
grace tassell
New GCSE Maths required formulae
Sarah Egan
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
New GCSE Maths
Sarah Egan