Живи организми

Description

Science Mind Map on Живи организми, created by SILVIA NIKOLAEVA on 03/08/2018.
SILVIA NIKOLAEVA
Mind Map by SILVIA NIKOLAEVA, updated more than 1 year ago
SILVIA NIKOLAEVA
Created by SILVIA NIKOLAEVA over 4 years ago
27
0

Resource summary

Живи организми

Annotations:

 • дишат хранят се растат размножават се
 1. РАСТЕНИЯ
  1. Според стъблото:
   1. дървета
    1. широколистни
     1. иглолистни
     2. храсти
      1. тревисти растения
      2. Според средата на живот:
       1. във водата
        1. на сушата
         1. в горите
          1. в планините
           1. в селищата; в парка
         2. ЖИВОТНИ
          1. човек
           1. Според начина на хранене:
            1. растителноядни
             1. месоядни - хищници
              1. всеядни
              2. Според средата на живот:
               1. водни
                1. сухоземни
                2. риби; земноводни; влечуги; птици; бозайнци.
                3. ГЪБИ
                 1. сапрофитни
                  1. микоризни
                   1. паразитни
                    1. ядливи, неядливи, отровни
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    Using GoConqr to teach science
                    Sarah Egan
                    Biology- Genes and Variation
                    Laura Perry
                    Acids and Bases
                    Sarah Egan
                    GCSE Combined Science
                    Derek Cumberbatch
                    AQA Physics P1 Quiz
                    Bella Statham
                    Biology Revision - Y10 Mock
                    Tom Mitchell
                    Using GoConqr to study science
                    Sarah Egan
                    Physics Revision
                    Tom Mitchell
                    The Circulatory System
                    Shane Buckley
                    Elements, Compounds and Mixtures
                    silviaod119
                    Acids and Bases
                    silviaod119