Наследството на древните цивилизации - 4. клас - ЧО

Description

Science Mind Map on Наследството на древните цивилизации - 4. клас - ЧО, created by SILVIA NIKOLAEVA on 22/03/2019.
SILVIA NIKOLAEVA
Mind Map by SILVIA NIKOLAEVA, updated more than 1 year ago
SILVIA NIKOLAEVA
Created by SILVIA NIKOLAEVA about 5 years ago
37
0

Resource summary

Наследството на древните цивилизации - 4. клас - ЧО
 1. Цивилизацията на Древна Елада - Гърция
  1. Тя възникнала 20 века преди Христа на остров Крит и в най-южните части на Балканския полуостров
   1. Разпростряла се по бреговете на Средиземно море.
    1. Елините били смели мореплаватели и предприемчиви търговци. Те вярвали в много богове, на които издигали храмове. Сред стотиците елински градове държави се издигнала Атина.
     1. Елините основали градове и по Черноморието. Възникнали Одесос (Варна), Месемврия (Несебър), Аполония (Созопол) и др
  2. Тракийската цивилизация
   1. Първата цивилизация в днешните български земи създали траките преди три хилядолетия
    1. Траките нямали писменост на своя език, а използвали писмеността на елините (древните гърци).
     1. Те вярвали в много богове, но най-вече почитали Тракийския конник и Орфей
      1. Вярвали, че след смъртта се преселват в друг свят. Затова погребвали своите владетели в гробници.
       1. Съкровища на траките – Казанлъшката гробница, гробницата в с. Свещари, Вълчитрънско, Врачанско, Панагюрско съкровище.
      2. Цивилизацията на Древния Рим
       1. Тя възникнала на Апенинския полуостров, в земите на днешна Италия. Римската армия покорила почти цяла Европа и Средиземноморието.
        1. Римляните говорели и пишели на латински език, но усвоили и елинската култура. В Римската империя живеели хора с различен цвят на кожата, различни езици, религии и обичаи.
         1. Римляните създали планирани и благоустроени градове с красиви храмове, театри, стадиони, обществени сгради. Изградили павирани пътища из цялата империя.
          1. Рим завладял Древна Тракия през I в. Траките почитали римските богове, но поддържали и своите свещени места. Повече от два века Рим процъфтявал в мир и благоденствие
       Show full summary Hide full summary

       Similar

       Biology Revision - Y10 Mock
       Tom Mitchell
       Biology- Genes and Variation
       Laura Perry
       AQA Physics P1 Quiz
       Bella Statham
       Acids and Bases
       Sarah Egan
       Using GoConqr to teach science
       Sarah Egan
       Using GoConqr to study science
       Sarah Egan
       GCSE Combined Science
       Derek Cumberbatch
       Physics Revision
       Tom Mitchell
       The Circulatory System
       Shane Buckley
       Acids and Bases
       silviaod119
       Elements, Compounds and Mixtures
       silviaod119