Слънчева система. Земя - 4.клас

Description

Science Quiz on Слънчева система. Земя - 4.клас, created by SILVIA NIKOLAEVA on 16/02/2019.
SILVIA NIKOLAEVA
Quiz by SILVIA NIKOLAEVA, updated more than 1 year ago
SILVIA NIKOLAEVA
Created by SILVIA NIKOLAEVA over 5 years ago
316
0

Resource summary

Question 1

Question
Огнено небесно тяло, което свети със собствена светлина е:
Answer
 • звезда
 • спътник
 • планета

Question 2

Question
Кое тяло ще използвате като модел, за да покажете каква е формата на Земята?

Question 3

Question
Земята се върти около своята ос от север към юг.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Смяната на деня и нощта се дължи на:
Answer
 • движението на Земята около Слънцето
 • въртенето на Земята около нейната ос
 • движението на Луната около Земята

Question 5

Question
Кликни върху грешните твърдения. Няколко са!
Answer
 • Земната ос е наклонена мислена линия, която минава през полюсите на Земята.
 • Земята се върти около Слънцето за 24 часа.
 • Смяната на сезоните на Земята са резултат от движенито на Земята около Слънцето и постоянният наклон на земната ос.
 • Смяната на деня и нощта са резултат от движенито на Земята около оста ѝ.
 • Луната е изкуствен спътник на Земята.
 • Високосната година има 367 дни.

Question 6

Question
Орбита е:
Answer
 • линията, по която едно тяло се движи около друго тяло.
 • линията, по която се движат превозните средства.
 • времето, за което Земята прави едно пълно завъртане около оста си.

Question 7

Question
Всичко, което се намира извън Земята и нейната въздушна обвивка се нарича:
Answer
 • Космос
 • Атмосфера
 • Облаци

Question 8

Question
През зимата ни огряват по-малко слънчеви лъчи.
Answer
 • True
 • False

Question 9

Question
Всеки ден видимото движение на Слънцето достига най-високото си положение по -
Answer
 • обед
 • вечер
 • сутрин

Question 10

Question
През лятото дните са най-
Answer
 • дълги
 • къси
 • тъмни

Question 11

Question
В Слънчевата система има две звезди.
Answer
 • True
 • False

Question 12

Question
Слънчевата система има:
Answer
 • десет планети
 • осем планети
 • девет планети

Question 13

Question
В Слънчевата система има 4 вътрешни и 4 външни планети.
Answer
 • True
 • False

Question 14

Question
Земята е третата планета по отдалеченост от Слънцето. Коя е планетата, която е най-близо до него?
Answer
 • Нептун
 • Марс
 • Меркурий

Question 15

Question
Около Земята се движат непрекъснато изкуствени спътници.
Answer
 • True
 • False

Question 16

Question
На коя планета от Слънчевата система има вода в течно състояние?
Answer
 • Сатурн
 • Венера
 • Земята

Question 17

Question
Коя е най-голямата планета? На нея могат да се поберат 1300 планети като Земята.
Answer
 • Нептун
 • Уран
 • Юпитер

Question 18

Question
За коя планета се отнася описанието? " Голям почти колкото Юпитер. Той е забележителен със своите пръстени, съставени от парченца лед и от прах."
Answer
 • Уран
 • Марс
 • Сатурн

Question 19

Question
Най-студената планета от Слънчевата система, която се намира най-далече от Слънцето е -
Answer
 • Нептун
 • Меркурий
 • Венера

Question 20

Question
За коя планета е описанието? "Прилича на Земята. На него в миналото може би е имало реки и морета. Водата от тях обаче се е изпарила и е напуснала планетата. Днес са останали само ледени шапки на полюсите."
Answer
 • Марс
 • Сатурн
 • Уран

Question 21

Question
Луната не е : * Кликни на отговорите, които не се отнасят за Луната. Те са няколко.
Answer
 • спътник
 • звезда
 • планета
 • комета
 • астероид

Question 22

Question
Коя планета можем да видим ярко на нощното небе? Наричат я Вечерница или Зорница.
Answer
 • Юпитер
 • Венера
 • Уран

Question 23

Question
Планетите не излъчват собствена светлина.
Answer
 • True
 • False

Question 24

Question
Гравитационното привличане, което Луната оказва върху Земята, е причина за:
Answer
 • океанските приливи и отливи.
 • ветровете.
 • смяната на деня и нощта.

Question 25

Question
Луната е единствения естествен спътник на Земята.
Answer
 • True
 • False

Question 26

Question
Уред, който увеличава отдалечени обекти се нарича телескоп.
Answer
 • True
 • False
Show full summary Hide full summary

Similar

Biology Revision - Y10 Mock
Tom Mitchell
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Acids and Bases
Sarah Egan
Using GoConqr to teach science
Sarah Egan
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
GCSE Combined Science
Derek Cumberbatch
Physics Revision
Tom Mitchell
The Circulatory System
Shane Buckley
Acids and Bases
silviaod119
Elements, Compounds and Mixtures
silviaod119