Please wait - loading…

Normalització i normativització (2n Batxillerat)

Description

Activitat per a comprendre els termes de normalització i normativització. Activitat estreta del llibre de Bromera (2n de Batx., pàgina 17)
Àlex Lluch
Flashcards by Àlex Lluch, updated more than 1 year ago
Àlex Lluch
Created by Àlex Lluch almost 4 years ago
200
0

Resource summary

Question Answer
Què és la normativització? Normativització: fixació lingüística (ortografia, lèxic i gramàtica) que permet la construcció d'una variant estàndard que faça la llengua apta per als usos formals i públics
Què és la normalització? Normalització de l'ús de la llengua: consisteix en fer normal l’ús d’una llengua en el territori que li és propi, que estiga present en tots els àmbits d’ús d’una societat. Sense normativització no es pot donar la normalització
Activitat 1 Observa els exemples següents de variació i digues la forma normativa (en algun cas pot haver-hi més d'una)
criaïa quereguilla creïlla queraguilla credadilla creïlla
vosatros valtros voatros vosaltres voltros vosatres vosaltres
que ella done que ella dono que ella dongui que ella doni que ella done
gic xic chic gich xic
Quin avantatge té disposar d'una forma normativa davant de la variació? L'avantatge és la formació de l'estàndard d'una llengua, ja que ens facilita el criteri a partir del qual ens podem comunicar en tot el territori lingüístic
A què es deu l'existència de diferents formes normatives igualment vàlides? Posa un exemple de la llista i un altre Es deu a les varietats geogràfiques o dialectes que ella done / que ella doni xic / noi / al·lot
L'últim exemple respon a diferències dialectals o simplement ortogràfiques? Quin valor social penses que tenen les normes d'ortografia? Diferències ortogràfiques. El fet de tenir normes ortogràfiques faciliten la unificació de la llengua amb un únic criteri. D'altra banda seria molt complicat la comunicació
Show full summary Hide full summary

Similar

Nietzsche: Estudio sobre la Ética
maya velasquez
Historia de la Filosofía
maya velasquez
Física: Conceptos Básicos
maya velasquez
Comparación de Platón con Aristóteles. 2º de Bachillerato. Filosofía
smael Montesinos
Cómo Preparar el Examen de Matemáticas de Selectividad
Virginia León
Comparación Platón-Nietzsche. 2º de Bachillerato. Filosofía.
smael Montesinos
Los niños tontos: Resumen y estudio de la obra
D. D.
La plaça del diamant- literatura
Marta García Bachero
Tema A4
edgar carner
L'EDAT MITJANA (I)
Guillem Martínez Sánchez
EVA DELGADO - MIRALL TRENCAT
Eva Delgado