Please wait - loading…

HIZTEGIA 11B

Description

HIZTEGIA 11B EUSKERA
Enara gallego
Flashcards by Enara gallego, updated more than 1 year ago
Enara gallego
Created by Enara gallego over 7 years ago
85
4

Resource summary

Question Answer
ARDURATSU RESPONSABLE
BALIOETSI VALORAR
IRUDIMENTSU IMAGINATIVO,-A
KOMUNIKATZAILE COMUNICADOR,-A
LEHIAKOR COMPETITIVO,-A
ORDENATU ORDENADO,A
SORTZAILE CREATIVO,-A
ZINTZO FORMAL,HONESTO,LEAL
ALTZARIEN DISEINUKO GOI MAILAKO IKASKETAK ESTUDIOS SUPERIORES DE DISEÑO DE MUEBLES
DISEINU DEPARTAMENTU DEPARTAMENTO DE DISEÑO
ENPRESA ZUZENDARITZA DIRECCIÓN DE EMPRESA
FORMAZIO FORMACIÓN
ZUZENBIDE DERECHO(CARRERA)
GURUTZATU CRUZAR
JOKATU ACTUAR
KONFIANTZA CONFIANZA
KONTUAN HARTU TENER EN CUENTA
LAN-AHOLKUARI ASESOR LABORAL
LAN-ELKARRIZKETA ENTREVISTA DE TRABAJO
ZIURTAZUN FALTA FALTA DE SEGURIDAD
ABISATU AVISAR
GIDABAIMEN PERMISO DE CONDUCIR
GIZA BALIABIDEETEAKO ZUZENDARI DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
KOSTATU COSTAR(TRABAJO)
PRESTATUTA EGON ESTAR PREPARADO,-A
ARROPA-DENDARI TENDERO,-A DE ROPA
AXOLA IZAN IMPORTAR
PERTSONALBURU JEFE DE PERSONAL
TXANDA TURNO
AGINDU PROMETER
EGUNKARI DIARIO,PERIODICO
IA CASI
INSTALAZIO ELEKTRIKO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ITURGINTZA-LAN TRABAJO DE FONTANERÍA
LAGUNTZA AYUDA
LIBURUZAIN BIBLIOTECARIO,-A
MANTENTZE-LAN TRABAJO DE MANTENIMIENTO
MARTZAN JARRI PONER EN MARCHA
MORDO MONTÓN
PARETA PARED
TREBE HÁBIL
ZERRENDA LISTA
Show full summary Hide full summary

Similar

Euskera
Jon Guisasola
ZER NORI NORK
Alicia Romero
NOR NORI NORK II
Alicia Romero
NUTRIZIOA
Txomin Aresti
Euskera adjetivos 2a parte
Josu M
EGON ADITZA
Alicia Romero
NOR NORI ADITZA
Alicia Romero
ERLIEBEAREN FORMAK
Txomin Aresti
Euskera ( Aditza Baldintza eta indikatiboa)
ander5981
Euskera
haritzblanco
Izaki bizidunak
Ignacio Toni Echeverria