Euskera ( Aditza Baldintza eta indikatiboa)

Description

Aditza (Indikatiboa-Baldintza)
ander5981
Quiz by ander5981, updated more than 1 year ago
ander5981
Created by ander5981 over 6 years ago
487
3

Resource summary

Question 1

Question
Iaz egunero altxatu behar ..... aitonari atea irekitzeko.
Answer
 • nintzen
 • izango nuen
 • nuen
 • izaten nuen

Question 2

Question
Ez ... esango gauza guztiak egin ... (morfosintaxia)
Answer
 • diegu / ditzan
 • diogu / ditzala
 • dizkiegu / ditzatela
 • diogu / zitzan

Question 3

Question
Hutsegiteak ez ... elkarri barkatu (morfosintaxia)
Answer
 • dizkiote
 • dizkiete
 • zaizkio
 • dira

Question 4

Question
Bi etxean....; beste bi, berriz, paseatzen... (morfosintaxia)
Answer
 • zegozen / zebiltzaten
 • zeuden / zebiltzan
 • zeudeten / zebiltzaten
 • zeunden / zenbiltzan

Question 5

Question
Eta zuk zer egingo.......oporrak oraintxe emango...... (morfosintaxia)
Answer
 • zenuke / balizkizuekete?
 • zenukeen / balizute?
 • zenuen / bazizkizuten?
 • zenuke / balizkizute?

Question 6

Question
Aldez aurretik eskatu..........., garaiz emango..........datuok (morfosintaxia)
Answer
 • bazenizkigute / geniezazkizuekeen
 • bazenizkigute / genizkizuen
 • bazenigute / genizkizueke
 • bagenizkio / zidakeen

Question 7

Question
Lan gogorretan .........asko lasaitu behar.........oporren hurbiltasunak
Answer
 • dabiltzanak / ditu
 • dabiltzanei / die
 • dagoenari / diote
 • dabilenak / dute

Question 8

Question
Zenbat kilometro… Bartzelonara heltzeko? (morfosintaxia)
Answer
 • faltatzen / zaizkigu
 • falta / zaizkigu
 • faltatzen / zaigu
 • faltatzen / dira

Question 9

Question
Ai, nik ....., pozik esango.....ba! (morfosintaxia)
Answer
 • banekien / nizuke
 • baneki / nizun
 • baneki / nizuke
 • jakingo banuke / nizuke

Question 10

Question
Aita zerukoak egin....zeruetako giltzari, orain jakingo.... atea nori ireki.
Answer
 • bazuen / zuen
 • bazuen / zukeen
 • banindu / nukeen
 • banindute / nuke

Question 11

Question
Beste opari batzuk egin beharko ... gurekin konpondu nahi ... Aukeratu adizki zuzenak.
Answer
 • dizkiguzu / bazenu
 • dituzu / bazara
 • zenuke / bazenuen
 • dizkiguzu / baduzu

Question 12

Question
Mikelek bere etxera gonbidatu ... txitxardinak jatera. Aukeratu egokiena.
Answer
 • zigun
 • gintuen
 • digu
 • zizkigun

Question 13

Question
Zein dago gaizki?
Answer
 • atxilotuko dizute
 • deituko dizute
 • eskertuko dizute
 • itxarongo dizute

Question 14

Question
Eneko hemen ... laster konponduko ... arazoa
Answer
 • egongo bazen / luke
 • egongo balitzateke / zuen
 • balego / luke
 • baletor / zuen

Question 15

Question
Horrek zipitzik ere ez.... (morfosintaxia)
Answer
 • daki.
 • du.
 • dihardu.
 • dauka.

Question 16

Question
Argaldu … diozu, baina argazki honetan lodi samar … (morfosintaxia)
Answer
 • zarela / ikusten zaizu
 • duzula / Ikusten zara
 • zarela / zaude
 • duzula / ikusten zaizu

Question 17

Question
Oporrak iritsi eta berehalakoan kendu ..... buruko min eta neke guztiak. (morfosintaxia: aditza)
Answer
 • zitzaidan
 • zitzaizkidan
 • zekizkidan
 • zekizkidakeen

Question 18

Question
Egon zaitezte behar bezala eta.... (morfoasintaxia)
Answer
 • irakurriko dizuet
 • irakurtzen dizuet
 • irakurtzeko dizuet
 • irakurri egingo dizuet

Question 19

Question
Itxaron apur batean, neuk eramango.........fardelak (morfosintaxia)
Answer
 • dizut
 • zaitut
 • dizkizut
 • dizuet

Question 20

Question
Hain gaizki ikusi izan ......... dudarik gabe etxera eramango….. (morfosintaxia)
Answer
 • banizue / nizuen
 • bazintuztet / zintuzketedan
 • bazintzaizkidate / zintuzteket
 • bazintuztet / zintuztedan

Question 21

Question
Penaz zaude, zuk maite .... zu ez zaituelako maite. (morfosintaxia)
Answer
 • zaituena
 • duzunak
 • duzuna
 • diozunak

Question 22

Question
Kalean ikusiko ..... autoan eramango... (morfosintaxia)
Answer
 • bazintuztet / nizuke
 • bazintuztet / zintuzketet
 • bazintuzteda / zintuzteket
 • bazintuztet / zintuzteket

Question 23

Question
Kalean ikusi... salatu zaitu (morfosintaxia)
Answer
 • dizunak
 • zaituena
 • duzuna
 • zaituenak

Question 24

Question
Zer egingo .... orain Mertxe agertuko ... (morfosintaxia)
Answer
 • zenuen / balitz?
 • Zenuen / bazen?
 • Zenuke / balitz?
 • Zenukeen bazen?

Question 25

Question
Haserre antzean baina azkenean joan … esan du (morfosintaxia)
Answer
 • zaitezten
 • zaitezketela
 • zinateketela
 • zoaztela

Question 26

Question
Galdezka hasiko.... edozeini, arrazoia emango liguke (morfosintaxia)
Answer
 • bagina
 • bagenio
 • bagintzaio
 • bagintzaizkio

Question 27

Question
Zein da egokiena? (morfosintaxia)
Answer
 • Jakingo banu esango nizun
 • Jakin banu esaten nizun
 • Banekike esango nizuke
 • Esango nizuke, bai, neuk baneki

Question 28

Question
Gabonak izan ez arren, pozik jango ... gaztainak orain (morfosintaxia)
Answer
 • genituen
 • genitzan
 • genituzke
 • genitzake

Question 29

Question
Amak itxura horrekin ikusiko... zer esango ote ....? (morfosintaxia)
Answer
 • bazintuen / zizun?
 • balizu / lizuke?
 • bazintuzke / dizu?
 • bazintu / luke?

Question 30

Question
Lehengo egunean ezin izan... barreari eutsi (morfosintaxia)
Answer
 • genion
 • geniezaiokeen
 • geniokeen
 • genuen

Question 31

Question
Hala ... ganbaran aurkitu genuen liburu zaharrak (morfosintaxia)
Answer
 • zion
 • ziotson
 • zioen
 • zioten

Question 32

Question
Biolina jotzen entzungo... harriturik geldituko ... (morfosintaxia)
Answer
 • bazenio / zinateke
 • bazenion / zinen
 • bazenioke / zinateke
 • bazenio / zinen

Question 33

Question
Amamari esango…., zer irudituko... (morfosintaxia)
Answer
 • bagenio / litzaioke?
 • bagenion / zaion?
 • bagenion / zitzaion?
 • bagenioke / zitzaiokeen?

Question 34

Question
Esandakoa egingo... hobeto ibiliko…. (morfosintaxia)
Answer
 • balukete / lirateke
 • balute / lirateke
 • balute / ziren
 • balute / ziratekeen

Question 35

Question
Gurasoek Joni bizikleta berria oparitu.... eta berak eskerrak eman... (morfosintaxia)
Answer
 • die / dizkiote
 • diote / dizkie
 • diote / dizkiete
 • die / dizkie

Question 36

Question
Ni neu, behintzat, ikaratu egiten.... gauza horiek; izua ematen ... (morfosintaxia)
Answer
 • nazakete/ diezadakete
 • naute / didate
 • didate / naute
 • zaizkit / dit

Question 37

Question
Orain arte ez... sekula inori esan; zeuri ... oraintxe (morfosintaxia)
Answer
 • nion / diostazu
 • diote / diost
 • diot / diotsut
 • dio / diostazu

Question 38

Question
Hori une honetan gerta...., berrehun urte barru ere gerta..., zergatik ez? (morfosintaxia)
Answer
 • badaiteke / liteke
 • ahal bada / ahal izango da
 • baliteke / zitekeen
 • balitz / litzateke

Question 39

Question
Emango .. pozik, zuk zeureak utziko … (morfosintaxia)
Answer
 • nizun / bazenizkidan!
 • dizkizut / bazenizkit!
 • nizkizuke / bazenizkit!
 • nizkizun / bazenit!

Question 40

Question
Lehen bestela pentsatzen zuenak gaur nik bezala pentsatzeak biziro poztuko ...(morfosintaxia)
Answer
 • lidake
 • ninduke
 • zidakeen
 • zenidake

Question 41

Question
Mirenek garaiz deitu izan.......ez ........atzoko hitzaldia galduko (morfosintaxia)
Answer
 • balizuke / zenuketen
 • bazizuen / zenuketen
 • balizue / zenukete
 • balizue / zenuten

Question 42

Question
Hori ondo egingo…askoz hobeto ibiliko…. (morfosintaxia)
Answer
 • bagenu / ginen
 • bagenuen / ginen
 • bagenu / ginateke
 • bagenuen / ginatekeen

Question 43

Question
Nire ustetan ez.......horrela egin beharko (morfosintaxia)
Answer
 • liteke
 • litzateke
 • lezake
 • legoke

Question 44

Question
Lagunek baztertu egin………eta zuek oso haserre erantzun…… (morfosintaxia)
Answer
 • dizuete / diozue
 • zaituzte / diezue
 • zaituztete / diezue
 • zaizkizue / dizuete

Question 45

Question
Etxean gelditu.... ez ... istripurik izango (morfosintaxia)
Answer
 • baziren / lukete
 • badira / lukete
 • balira / zuten
 • balirateke / zuten

Question 46

Question
Gurasoek etxean gerarazi... (morfosintaxia)
Answer
 • ziguten
 • gintuzten
 • digute
 • zaizkigu

Question 47

Question
Azterketaren zailtasunak ikaratu.. (morfosintaxia)
Answer
 • zaizkit
 • zidan
 • nintzakeen
 • ninduen

Question 48

Question
Maite ... zainduko zaitu (morfosintaxia)
Answer
 • zaituena
 • dizunak
 • zaituenak
 • zaituztenek

Question 49

Question
Horrek lehen ere bazeukan katu bat, deitu eta etorri egiten ... (morfosintaxia)
Answer
 • zitzaiona
 • zitzaiola
 • zaiola
 • zaiona

Question 50

Question
Tira! Abia ....etxe aldera! (morfosintaxia)
Answer
 • gintezen
 • gintuen
 • genezan
 • gaitezen

Question 51

Question
Atzo ekarri... ez... ezertarako ere balio (morfosintaxia)
Answer
 • zidatenak / dute
 • zutenek / dira
 • zidatenak / zaizkit
 • zizkidatenek / didate

Question 52

Question
Pellok behartu ... leihoak garbitzera (morfosintaxia)
Answer
 • digu
 • zizkigun
 • gintuen
 • zigun

Question 53

Question
Aurretik ikasi izan ... orain ez ... hain urduri egongo (morfosintaxia)
Answer
 • bazenuen / zinen
 • bazenu / zinateke
 • bazenuen / zinatekeen
 • bazenu / zinen

Question 54

Question
Edozein egunkari ... lan istripuren bat egunero gertatzen dela ... (morfosintaxia)
Answer
 • hartuko bagenu / ikusiko genuke
 • hartzen badugu / ikusiko genukeen
 • hartuko bagenu / ikusiko genuen
 • hartu bagenu / ikus genezakeen

Question 55

Question
Interesatu interesatzen ..., baina ez ... batere kezkatzen (morfosintaxia)
Answer
 • zait / zait
 • nau / zait
 • zait / nau
 • dit / dit

Question 56

Question
Txikitan euren kontu guztiak kontatzen ... elkarri (morfosintaxia)
Answer
 • zizkioten
 • zitzaizkien
 • ziren
 • zizkien

Question 57

Question
Beste opari batzuk egin beharko ... gurekin konpondu nahi ... Aukeratu adizki zuzenak. (morfosintaxia)
Answer
 • dizkiguzu / bazenu
 • dituzu / bazara
 • zenuke / bazenuen
 • dizkiguzu / baduzu

Question 58

Question
Mikelek bere etxera gonbidatu ... txitxardinak jatera. Aukeratu egokiena. (morfosintaxia)
Answer
 • zigun
 • gintuen
 • digu
 • zizkigun

Question 59

Question
Zein dago gaizki? (morfosintaxia)
Answer
 • atxilotuko dizute
 • deituko dizute
 • eskertuko dizute
 • itxarongo dizute

Question 60

Question
Eneko hemen ... laster konponduko ... arazoa (morfosintaxia)
Answer
 • egongo bazen / luke
 • egongo balitzateke / zuen
 • balego / luke
 • baletor / zuen

Question 61

Question
Nor uste duzu zarela gu horrela erabil.....? (morfosintaxia)
Answer
 • gintezen
 • zenezan
 • gintuzun
 • gaitzazun

Question 62

Question
Sekulako poza hartuko ………… berarekin joango …………(morfosintaxia)
Answer
 • luke / bazina
 • zuen / bazinake
 • zukeen / bazinan
 • du / bazinen

Question 63

Question
Zer egingo … gaur igandea …? (morfosintaxia)
Answer
 • zenuen / balitz
 • zenuen / bazen
 • zenuke / balitz
 • zenukeen / bazen

Question 64

Question
Egundokoak esaten ari ... elkarri (morfosintaxia)
Answer
 • dizkiote
 • dira
 • dituzte
 • dizkiete

Question 65

Question
Hautatu bikote zuzena. Garaiz oheratuko ... goizetan errazago jaikiko … (morfosintaxia)
Answer
 • bazinen / zinatekeen
 • bazina / zinateke
 • bazinateke / zinen
 • bazina / zinen

Question 66

Question
Erraza da etxe berria erostea pentsatzea, baina dirua behar da horretarako eta nik ez dut. Norbaitek emango..... (morfosintaxia)
Answer
 • balit!
 • balidake!
 • lidake!
 • bazidan!

Question 67

Question
Hiru parte ditu liburu honek:..... Zein da jarraipen zuzena? (morfosintaxia)
Answer
 • lehenbizikoa hau izango zen.
 • lehenbizikoa hau izango liteke.
 • lehenengoa hau da.
 • lehenengoa hau izango daiteke.

Question 68

Question
Zein dago oker? (morfosintaxia)
Answer
 • Epaileek epaitu digute.
 • Adiskideek lagundu digute.
 • Nagusiek agindu digute.
 • Isuna ezarri digute.

Question 69

Question
Dirua aldean eramateko..... aitonak. Zein dago gaizki? (morfosintaxia)
Answer
 • dio
 • diosku
 • zion
 • zioen

Question 70

Question
Ez zuen poesia askorik maite baina ipuinak, eleberriak, saiakerak eta halakoak irakurtzea ikaragarri gustatzen ..... (morfosintaxia)
Answer
 • zitzaizkion.
 • zitzaion.
 • dakizkion.
 • diezazkion.

Question 71

Question
Hori esan ... ezin ... izan zure adiskidea (morfosintaxia)
Answer
 • dizuna / daiteke
 • dizunak / dezake
 • dizuna / leike
 • dizunak / litzateke

Question 72

Question
Hain pobreak ... ez ... hemen (morfosintaxia)
Answer
 • balira / leudeke
 • balirake / leudeke egongo
 • balirateke / lirake egongo
 • bailiran / legoke

Question 73

Question
Egia bazeneki, nori aitortuko ...? (morfosintaxia)
Answer
 • zenion
 • Zeniezaiokeen
 • zenioke
 • zeniokeen

Question 74

Question
Aukeratu txarto dagoena. (morfosintaxia)
Answer
 • ez didate itxaron
 • ez didate deitu
 • ez didate eraso
 • ez didate gonbidatu

Question 75

Question
Zoko ilun horretan deabrua ikusiko …, arineketan aterako … (morfosintaxia)
Answer
 • Banindu / ninteke
 • banu / nintzen
 • banu / nintzateke
 • banio / nintzatekeen

Question 76

Question
Urepelen omenaldia egiten ari ….. hil zen Xalbador bertsolaria. (morfosintaxia)
Answer
 • zizkiotelarik
 • zitzaizkiotelarik
 • ziotelarik
 • zitzaizkiolarik

Question 77

Question
Gogotik bota du euria gaur, baina iluntze partean ….. eta ibilaldi ederra egin dugu. (morfosintaxia)
Answer
 • atertu dio
 • ateri da
 • atertu du
 • ateri egin da

Question 78

Question
Eskatu izan ... etxeraino eramango ... (morfosintaxia)
Answer
 • bagenien / gintuzkeen.
 • bagenieke / gintuzkete.
 • bagenie / gintuzten.
 • bagenien / gintuzketen.

Question 79

Question
Atzoko festan gehien-gehien harritu..... zure soinekoa izan zen. (morfosintaxia)
Answer
 • ziezadana
 • nintzaiona
 • zidana
 • ninduena

Question 80

Question
Zein da zuzena? (morfosintaxia)
Answer
 • Hori eginarazi didan neskak ez daki maite diodala.
 • Hori eginarazi nauen neskak ez daki maite diodala.
 • Hori eginarazi didan neskak ez daki maite dudala
 • Hori eginarazi nauen neskak ez daki maite dudala.

Question 81

Question
Argaldu ... diozu, baina argazki horretan lodi samar ... (morfosintaxia)
Answer
 • zarela / ikusten zaizu
 • duzula / ikusten zara
 • zarela / zaude
 • duzula / ikusten zaizu

Question 82

Question
Umeari txikitan ipuinak kontatu ..., poztuko ... (morfosintaxia)
Answer
 • baliozue / zatekeen
 • bazenizkiote / zen
 • balizkiezu / litzateke
 • bazenizkioten / ziratekeen

Question 83

Question
Maltzurkeriaz engainatuko baninduzu, ... (morfosintaxia)
Answer
 • larrutu egingo zintuzket
 • larrutuko nizuke
 • larrutu egingo nizuke
 • larrutuko zintudan

Question 84

Question
Kirolean balio ez duen hark beste zerbaitetarako balio ... (morfosintaxia)
Answer
 • luke
 • lezake
 • liteke
 • litzateke

Question 85

Question
Guri egin lasai euskaraz, neska, euskaldunak ... (morfosintaxia)
Answer
 • gaitun
 • gaituk
 • gintuan
 • gintunan

Question 86

Question
Zein da zuzena? (morfosintaxia)
Answer
 • Patxi dagoeneko kalean dabil
 • Patxi dagoeneko kalean ibili da
 • Patxi dagoeneko kalean ibiliko zen
 • Patxi dagoeneko kalena ibiliko da

Question 87

Question
Hiru galdera egingo ... hirurak erantzun ... (morfosintaxia)
Answer
 • dizkizut / diezazkidazun
 • ditut / diezadazun
 • dizkizut / diezazkizudan
 • dizut / ditzazun

Question 88

Question
Garai hartan, ... inperio baten aurka borrokatu ... (morfosintaxia)
Answer
 • mazedoniatarrek / zuten
 • mazedoniatarrak / ziren
 • mazedoniarrak / zuten
 • mazedoniarrak / ziren

Question 89

Question
Haren ondora joan eta ... heldu ... (morfosintaxia)
Answer
 • besotik / zitzaion
 • besotik / zion
 • besoan / zuen
 • besotik / zuen

Question 90

Question
Atzo, Pedroren gustua egingo ..., ezinbestean geratu behar afaltzen. (morfosintaxia)
Answer
 • banio
 • banu
 • banuen
 • balitz

Question 91

Question
Gidariak Julen autobusarekin harrapatuko ..., nik negar egingo ...
Answer
 • balu / nuke
 • bazenu / zenuke
 • bazenituzte / zenukete
 • dakiguke / zekigukeen

Question 92

Question
Aukeratu erantzun zuzena Zuk hura joko ..., hark tristura sentituko ...
Answer
 • bazenituzte / zenukete
 • bazenu / luke
 • bazenituzte / zenigukete
 • dakizkiguke / zekizkigukeen

Question 93

Question
Zein da zuzena?
Answer
 • Esanez gero, etxera eramango zaitzaket.
 • Esango baninduzu, etxera eraman zintuzkedan.
 • Esaten badidazu, etxera eramango zintuzket.
 • Esan bazenit, etxera eramango zintudan.

Question 94

Question
Datorren astean bazkaltzera gonbidatuko _____________
Answer
 • Zaituztet
 • Dakizkit
 • Diezadake
 • Zaitzaket

Question 95

Question
Zuk ez _____________ ariketak egiten
Answer
 • Dakizu
 • Dakizkizu
 • Diezazkizuke
 • Zaitu

Question 96

Question
Liburu guzti horiek, nahiz eta nireak ez izan, irakurtzeko ekarri _____________
Answer
 • Dizut
 • Dut
 • Dizkizut
 • Diezazkizuket

Question 97

Question
Jateko esan _____________ ere, ez zenidan inolako jaramonik egin
Answer
 • Baniezazu
 • Banizue
 • Banizu
 • Bazintut

Question 98

Question
Txantxangorririk ez _____________ ikusi
Answer
 • Genituen
 • Genizkion
 • Genuen
 • Gakizkioke

Question 99

Question
Egoera askoz hobea izan _____________ beste gizarte batean
Answer
 • Liteke
 • Bitez
 • Litzateke
 • Bazintut

Question 100

Question
Lepotik heldu _____________ eta hantxe bertan jo ninduen
Answer
 • Ninduen
 • Zidan
 • Bazintut
 • Genituen
Show full summary Hide full summary

Similar

Euskera
Jon Guisasola
ZER NORI NORK
Alicia Romero
NOR NORI NORK II
Alicia Romero
NUTRIZIOA
Txomin Aresti
Euskera adjetivos 2a parte
Josu M
NOR NORI ADITZA
Alicia Romero
EGON ADITZA
Alicia Romero
NOR-NORK 1 (BALDINTZA)
Silvia Francisco Llorente
HIZTEGIA 11B
Enara gallego
ERLIEBEAREN FORMAK
Txomin Aresti
Nor-Nork 1 (INDIKATIBOA)
Silvia Francisco Llorente