fàrmacs

Description

fàrmacs
Maria López Moyano
Flashcards by Maria López Moyano, updated more than 1 year ago
Maria López Moyano
Created by Maria López Moyano over 2 years ago
14
0

Resource summary

Question Answer
insulina regular - insulina ràpida - injecció cada 15-30 min abans ingesta - inici als 30-60 min - durada de 6-8 h
Aspart Lipro Glulisina - anàlegs d'insulina ràpida - injecció immediatament abans àpat - inici als 5-15 min - durada de 4 h
NPH - insulina d'acció intermitja - injecció 30-60 min abans àpat o abans de dormir - inici als 2-4 hores - durada de 12 h
Detemir Glargina Degludec - anàlegs d'insulina d'acció perllongada - injecció no relacionada amb l'ingesta - inici 1-2 h - durada: 14-20h (Det), 20-24 h (Gla), >24h (Deg)
biguanides frenen la producció de glucosa a nivell hepàtic. metformina amb menjar acidosis làctica
sulfonilurees augmenar la secreció endògena d'insulina, potenciant la seva síntesi. gliclazida, glipizida hipoglucèmia en dejú
incretines hormones intestinals que potencien la secreció de insulina en presència de glucosa, disminueixen alliberació de glucagó i alenteixen el buidament gàstric. incretinomimètics --> anàleg de la GLP-1 gliptines --> iDPP-4 pancreatitis aguda i infecció
glitazones potencien l'acció de l'insulina a nivell perifèric. pioglitazones triguen en fer efecte entre 6-8 setmanes amb menjar retenció urinària, risc de caigudes i càncer de bufeta
glinides potencien la fase precoç de secreció d'insulina repaglinides hipoglucèmia
inhibidors de l'a-glucosidasa intestinal alenteix la reabsorció de glucosa a nivell intestinal flatulència i diarrees contraindicades en alteracions intestinals (acarbosa i miglitol)
glucosúrics disminueixen la reabsorció de glucosa a nivell renal - glifozina infecció genitourinària, hipotensió i cetoacidosi NO METFORMINA
adrenalina (epinefrina) - simpaticomimètic - alfa i beta - catecolamina
noradrenalina (noreprefrina) - simpaticomimètic - alfa i beta 1 - catecolamina
isoprenalina - simpaticomimètic - beta - catecolamina
dobutamina - simpaticomimètic - alfa i beta 1 - catecolamina
dopamina - simpaticomimètic - alfa, beta 1, D1 -catecolamina
efedrina - simpaticomimètic - alfa i beta
anfetamina - simpaticomimètic - alfa, beta, SNC - metilfenidat
Prazosina Bloquejador alfa 1
Doxazosina Bloquejador alfa 1
pilocarpina fàrmac parasimpaticomimètic agonistes dels receptors colinèrgics sobretot per oftalmologia provoquen miosis.
galantamina fàrmac parasimpaticomimètic f. anticolinesterasa
donepexil fàrmac parasimaticomimètic f. anticolinesterasa
rivastigmina fàrmac parasimpaticomimètic f. anticolinesterasa
atropina anticolinèrgic
salbutamol agonista B2 acció curta durada SABA respi
salmeterol agonista B2 acció llarga durada LABA respi
bromur d'idpatropi anticolinèrgic acció curta durada SAMA respi
bromur de tiotropi anticolinèrgic acció llarga durada LAMA respi
bromur d'acildini anticolinèrgic acció llarga durada LAMA respi
bromur de glicopirroni anticolinèrgic acció llarga durada LAMA respi
metilprednisolona corticoide V.O respi
beclometasona corticoide V. inhalada respi
budesònida corticoide V. inhalada respi
fluticasona corticoide V. inhalada respi
Montelukast antileucotriè respi
omalizumab anti-IgE respi
inhibidors de la fosfodiesterasa relaxant muscular i broncodilatador
metilxantines relaxant muscular i broncodilatador
codeïna antitussígen derivat d'opiaci no en nens menors de 12 anys ni embarassades provoquen depressió respiratòria
dextrometofà antitussígen no opiaci no depressió respiratòria
cloperastina antitussígen no opiaci no depressió respiratòria
N-acetilcisteïna mucolític dismnueix viscositat del moc redueix excervacions antídot paracetamol
carbocisteïna mucolític
bromhexina mucolític
ambroxol mucolític
dexlorfeniramina antihistamínic 1ra generació per prevenir reaccions passa barrera hematoencefàlica únic EV
difenhidramina hidroclorur antihistamínic 1ra generació insomni passa barrera hematoencefàlica
loratadina antihistamínic 2na generació no passa la barrera hematoencefàlica
tamsulosina bloquejador alfa 1
alfuzosina bloquejador alfa 1
fentolamina bloquejador alfa 1 antídot dopamina
atenolol bloquejador b1 (cardioselectiu)
bisoprolol bloquejador b1 (cardioselectiu)
esmolol bloquejador b1 (cardioselectiu)
metoprolol bloquejador b1 (cardioselectiu)
nebivolol bloquejador b1 (cardioselectiu)
propanolol bloquejador b1 i b2
sotalol bloquejador b1 i b2
timolol bloquejador b1 i b2
labetalol bloquejador alfa i beta
carvedilol bloquejador alfa i beta
lorazepam benzodiazepines hipnòtica semivida curta
temazepam benzodiazepines hipnòtica semivida curta
diazepam benzodiazepina ansiolític acció perllongada anticonvulsivants via IV
alprazolam benzodiazepines ansiolític acció perllongada
clonazepam benzodiazepines anticonvulsivants
midazolam benzodiazepina per VI
zolpidem hipnòtic actua de forma similar a les benzodiacepines, però és un gabaèrgic
zopiclona gabaèrgic insomni
àcid valpròic antiepilèptic clàssic mecanisme d'acció mixte
fenitoïna antiepilèptic clàssic bloquejador dels canals de Na+
carbamazepina antiepilèptic clàssic bloquejador dels canals de Na+
lamotrigina antiepilèptic nou bloquejador dels canals de Na+
topiramat antiepilèptic nou mecanisme d'acció mixte
levetiracetam antiepilèptic nou mecanisme d'acció mixte
levomepromazina antipsicòtic de 1ra generació o típic
haloperidol antipsicòtic de 1ra generació o típic
sulpirida antipsicòtic de 1ra generació o típic
aripiprazol antipsicòtic de 2na generació o atípic
clozapina antipsicòtic de 2na generació o atípic
olanzapina antipsicòtic de 2na generació o atípic
paliperidona antipsicòtic de 2na generació o atípic
quetiapina antipsicòtic de 2na generació o atípic
risperidona antipsicòtic de 2na generació o atípic
levodopa tarctament bàsic xl parkinson la donem conjuntament amb la carbidopa. administració directa de dopamina
ropirinol agonista dopaminèrgic
rotigotina agonista dopaminèrgic
pamiprexol agonista dopaminèrgic
selegilina inhibidor MAO evita la degradació de dopamina
entecapona inhibidor de la COMT evita la degradació de dopamina
ADT antidepressius tricíclics inhibeixen la recaptació de NT
fluoxetina ISRS depressió
paroxetina ISRS depressió
sertralina ISRS depressió
citalopram ISRS depressió
venlafaxina inhibidor selectiu de la recaptació de NA i 5-HT depressió
IMAO inhibidor de la monoaminoacidasa per evitar la degradació de NT depressió
mirtazapina antidepressiu atípic
hidròxid d'alumini antiàcid provoca restrenyiment
hidròxid de magnesi antiàcid provoca diarrea
almagato antiàcid
ranitidina antihistamínic H2 somnolència i malestar gastrointestinal via IV o IM
famotidina antihistamínic H2 somnolència imalestar gastrointestinal VO
omeprazol inhibidor de la bomba de protons inhibidor enzimàtic osteoporosi--> risc de fractures infeccions tractament a llarg termini
pantoprazol inhibidor de la bomba de protons inhibidor enzimàtic osteoporosi--> risc de fractures infeccions tractament a llarg termini
lansoprazol inhibidor de la bomba de protons inhibidor enzimàtic osteoporosi--> risc de fractures infeccions tractament a llarg termini
sals de bismut estimulants de la protecció de la mucosa gàstrica només en presència del bacteri H.Pylori Pylera= combinacions
misoprostol estimulant de la proteccó de la mucosa gàsrica risc d'abort en embarassades agonistes de lesprostaglandines
loperamida antidiarreïc derivat d'opiaci provoca molt de restrenyiment sedació, constipació i sequedat de boca contraindicacions: nens < 2 anys, embaràs i lactància
Show full summary Hide full summary

Similar

PRUEBAS DE CONCENTRACIÓN YDILUCIÓN URINARIAS
gncd.26
Farmacología en Enfermería I
Alex Gim
Antibióticos
Romina Andrea C Pino
Fichas de farmacología
Sofía Sánchez Fonseca
CONCEPTOS FARMACOLOGÍA
Alicia Pablo Beltrán
Farmacología: Principios Básicos
Samuel E. Martínez
Farmacognosia
Alin Miramontes
FARMACOCINETICA
sofia collazos
Examen de Farmacología
Alfonso Morales
Historia de la farmacología
Danny Castro