Look Up - Gary Turk Video

dominikakapusta0
Flashcards by dominikakapusta0, updated more than 1 year ago
24
0
0

Description

Some phrases from 'Look Up' video by Gary Turk.

Resource summary

Question Answer
yet ale
it's anything, but nic innego jak
companionship koleżeństwo, towarzystwo
sense of inclusion poczucie integracji
step away odejść
delusion złudzenie
confusion zamieszanie, dezorientacja
slaves niewolnicy
greedy chciwy
best bits najlepsze fragmęty/strony
leave out pomijać
edit redagować
exaggerate wyolbrzymiać
crave pragnąć
adulation pochlebstwo
pretend udawać
glistening lśniący
emphasise podkreślać
reserved zamknięty, oziębły, powściągliwy
recluse samotnik, pustelnik
attentive uważny
coexist współistnieć
commuter podmiejski
for the fear of w obawie przed
insane szalony
engage zająć, angażować
surrounded otoczony
likely prawdopodobnie
roam wędrować
graze paść się
graze up knees obedrzeć kolana
skipping skakanie
hopscotch gra w klasy
steeple iglica, wieża kościelna
look up sprawdzać, popatrzeć w górę
take in wprowadzić, wejść w
make the most of wykorzystać jak najlepiej
overtook wyprzedzać dopadać
keep up nadążać
wipe away wycierać
flees uciekać
flees the nest uciekać z gniazda
finite skończony, organiczony
existence egzystencja, istnienie
regret żałować
to be guilty być winnym
hype szum
give into poddać się
defined zdefiniowany
distractions rozproszenie, zatracenie
Show full summary Hide full summary

Suggestions

Welcome to GoConqr!
Sarah Egan
The Production Process
Shane Smith
Actividades Evaluativas Audiovisuales
Zulaima Chiquin
Conditional Clauses
Светлана Куряков
Como hacer un video
Zita Mayoral
Crónicas tributarias. los impuestos en el tiempo y el espacio
juan manuel guillen dominguez
Mapa mental
Eduard Rueda6326
Finding The Beast One
Aziz Y
The Iliad: Audiobooks
Anita Thomer
Video-Redes Industriales
Julio Moya