Emilie Mathisen
Flashcards by , created 6 months ago

Visual object recognition

5
0
0
Tags
Emilie Mathisen
Created by Emilie Mathisen 6 months ago
psycholgoy as level topic 2 - memory
Talya Hambling
Edexcel Additional Science Biology Topic 2- Life Processes
lewis001
4.2. Organisation
Brodie McMeowface
Aggression mind-map for A2 AQA Psychology
poeticjustice
FCE Opposites Practice
miminoma
Edexcel Additional Science Biology Topic 2- Life Processes
hchen8nrd
GCSE Subjects
KimberleyC
ExamTime's Getting Started Guide
PatrickNoonan
Chemistry C2
greenchloe1998
Edexcel Biology Topic 1 and 2 AS
Emily Carson
Question Answer
Hvilke faktorer avhenger objektpersepsjon av? Posisjon, skala, lyssetting, vinkel/rotasjon/stilling, clutter (hvor objektet dukker opp) og occlusion (blokkering). - Alle disse påvirker retina
Hvorfor er objektgjenkjenning et vanskelig computational problem? Objektpersepsjon og faktorene som påvirker det er vanskelig å forstå og dermed beregne. Modalitet-spes. modell ser ut til å forklare det, men mangler computational power. Forskere sier: representasjonene bare er holistiske opptak og kan da ikke gjennomføre konseptuelle funksjoner (adskille tokens, produsere categorical inferences, produktivt kombinere konsepter og konstruere proposisjoner som forklarer verden)
Ulike modeller for objektgjenkjenning Structural description models. View/exemplar based models. Hierarkiske modeller. Deep Neural Network (DNN)
Forklar structural-deskription models For å løse problemet med invarians i 2D så er denne basert på tre-dimensjonelle deler og deres relasjon (igjen basert på RBC: recognition by components - viewpoint invariance). Biedermans Geons. Maskiner gjør objekt persepsjon.
Structural-description models kritikk Resultater fra studier på gjenkjenning predikerer at det er mer eller mindre uavhengig av vinkel
Forklar view-based models Objekter er representert med hensyn til deres originale vinkel (vinkelavhengig). Representasjonene kodes med hensyn til et spesielt sett av viewing parametere. Vi lager ikke indre modeller, men lagrer alt vi ser som enkelte objekter, og representasjoner er prototyper av dette. Disse er ikke tilstrekkelige.
View-based models kritikk Behavioural studier fant at visuell gjenkjenning var sterkt avhengig av vinkel
Forklar hierarkiske modeller Tar for seg steg-for-steg prosesseringer. Wiesel og Hubels teori om simple og komplekse celler - nettverk sender info i 3 lag: 1. Reagerer på celler som bærer med seg visuell info (respons på å se et lys). 2. Lag av simple celler, responderer på lys/mørke, spesifikk orientering i et spes område i synsfeltet, og fjerner det irrelevante fra stimulusen. 3. Komplekse celler, bryr seg ikke mye om lokalisering, men gir mer abstrakt og helhetlig inntrykk
Funksjon og organisering av visuelle nevroner? Organisert i kolonner som koder inn liknende visuelle features. Nevronene blir, med erfaring, mer selektive for trente objekter eller deres komponent features. Individuelle nevroner er ikke tilstrekkelig til å skille mellom objekter (avhenger av populasjon av nevroner)
Forklar Deep Neural Network (DNN) Machine Learning Method. Fokuserer på hjernen og dens hierarkiske oppsett. Backpropagation. En formell modell av objektgjenkjennelse i cortex. Topografisk organisering av input, og et hierarki som går fra lave- til høyere nivåer i visuelle områder i ventral og dorsal strøm, med et nivå på slutten som bringer alt sammen.