Sejtbiológia fogalamak - A genom (6. előadás)

Kelemen Gréta
Flashcards by Kelemen Gréta, updated more than 1 year ago
Kelemen Gréta
Created by Kelemen Gréta over 6 years ago
150
0

Description

II. demo

Resource summary

Question Answer
eltérések az univerzális kódtól ?
SNP egyetlen nukleotid (bázis) különbözősége
CNV kópiaszám variáció a gének eltérő számú változatban vannak jelen a kromoszómapár két tagján
indel hosszabb-rövidebb DNS-szakaszok beépülése vagy kiesése indelek: inszerciók és deléciók
Craig Venter humán genom szekvencia saját diploid genomjának megszekvenálása
transzpozon a genom közel felét adják alkotják: DNS transzpozonok és retrotranszpozonok
retrotranszpozon önállóan is képesek mozgásra
retropozon nem, vagy csak más mobilis elemek által kódolt enzimek révén képesek mozogni
DNS transzpozon ugráló gének kisebbik részét adja
intergénikus szekvenciák ismétlődő (transzpozonok, ill. az egyszerű és nagy ismétlődések) és az egyéb DNS szekvenciákat foglalják magukba
nem-kódoló szekvenciák génekkel kapcsolatos szekvenciák + intergénikus szekvenciák
UTR nem leolvasott régió a mRNS-ek 5' és 3' végein helyezkednek el;szerepük az mRNS leolvasásának és élettartamának szabályozása
intron olyan DNS szakaszok, amelyek kivágódnak mRNS-ből az érés során
exon leíródó régió, nem vágódik ki az mRNS-ből
ORF a metionintól a STOP kodonig tartó RNS szakasz
klasszikus genetika modellálat: ecetmuslinca mutációkat indukáltak, és ennek genetikai okát keresték a kromoszómán (milyen gén felelős az adott fenotípus kialakulásáért)
molekuláris genetika modellélőlény: bakteriofág, baktérium, magasabb rendű élőlények előre megtervezett genetikai változásokat alkalmaznak és a rá jellemző fenotípust keresi, jellemzi
csíravonal sejtek azok a sejtek, amelyek az ivarsejtek képzésében vesznek részt
LTR-retrotranszpozon olyan mobilis elemek, melyek LTR-el rendelkeznek LTR=hosszú végi ismétlődés
nem-LTR-transzpozonok LTR régió hiányzik LINE-ok: degenerált retrovírusok;nagyobb DNS szakaszok hiányoznak a vírus őseikhez képest SINE-ok: nagyobb mértékben degradálódtak mint a LINE-ok
HERV olyan LTR-retrotranszpozonk, melyek minden, a retrovírusokra jellemző nukleinsav komponenst tartaralmaznak
makroszatellit 1 kilobázistól több százezer bázispárnyi ismétlődések alkotják szatellit 2 és 3 ismétlődő egységei: GGAAT
miniszatellit VNTR: változó számú tandem ismétlődés STR: rövidebbek a makroszatellitektől genetikai markerek, több betegséggel összefüggenek
mikroszatellit kis 1-5 bázispáros ismétlődések a genom 0,5%-át adják nincs ismert funkciójuk
alfa szatellit 171 bázispáros egység változó számú ismétlődései
tandem ismétlődések VNTR STR
VNTR változó számú tandem ismétlődés
STR rövid tandem ismétlődések rövidebbek a makroszatellitektől
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE History – Social Impact of the Nazi State in 1945
Ben C
Physics 1
Peter Hoskins
1PR101 2.test - Část 17.
Nikola Truong
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez
Branding: Adidas
Gabriela Sánchez Idrovo
mi mapa conceptual
Andrea Agudelo
Sociología
cagok de leon
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
José Reyes
ASIENTO CONTABLE
Stephy Mondragón
IMPORTANCIA DEL DEPORTE
Luciana Sabrina