Nöron Anatomi ve Fizyolojisi

fevzi bulat
Flashcards by fevzi bulat, updated 2 months ago More Less
fevzi bulat
Created by fevzi bulat 3 months ago
131
1
0

Description

Grade 11 Biyoloji Flashcards on Nöron Anatomi ve Fizyolojisi, created by fevzi bulat on 09/25/2019.

Resource summary

Question Answer
Polarizasyon Uyarılmamış nöronun bulunduğu durum. Dış + iç - Dışta Na fazla, İçte K fazla. Na ve K kanalları kapalı
Miyelin Kılıf Schwann hücresi ve nöronun ortaklaşa ürettiği yalıtıcı kılıf
Ranvier Boğumu Schwann hücrelerinin akson üzerinde kesintiye uğradığı yer
Depolarizasyon Uyarılmış olan nörona verilen ad. Hücre dışı negatif, hücre içi pozitif. Depolarizasyon olması için Na kanallarının açılarak hücreye Na girmesi gerekir
Seçici Direnç İmpulsun sinapsa geldiğinde gitmesi gereken nörona geçişinin kolaylaştırılıp, gitmemesi gereken yöne geçişinin zorlaştırılması.
Nörotransmitter İmpulsun sinapstan geçişini sağlayan kimyasal madde
Eşik Değer Bir Nöronun Uyarılabilmesi için gerekli min uyarı şiddeti Voltaj duyarlı Na Kanallarının açılabilmesi için gerekli voltaj değişimi.
Bir uyarının şiddeti artarsa * Oluşan impuls sayısı artar * Hız değişmez * İmpulsun şiddeti değişmez
Polarizasyon Nöronun uyarılmamış olma durumudur. Nöronun uyarılabilmesi için sahip olması gereken durumdur. Hücre dışında Na; hücre içinde K fazladır.
Na-K Pompası Repolarize olan bir nöronu polarize hale getirmek ve polarizasyonu korumak için gerçekleşen aktif taşıma süreci
Nörotransmitter maddeler sinaps boşluğuna.............. ile çıkar. Egzositoz
Nöron boyunca impuls ..................... .................. ilerler. Dendritten aksona doğru
Nöron boyunca impuls ...................... ......................... değişimler ile ilerler Elektrokimyasal
Sinapsta impuls 1. nöronun............dan 2. nöronun .................... doğru ilerler Aksonundan............... dendritine.......
Show full summary Hide full summary

Similar

Light microscopes
Jessica Phillips
FLASHCARDS ABOUT DIGESTIVE SYSTEM
Ahmed Almohammed
Ecology
R P
AQA Biology 8.1 structure of DNA
Charlotte Hewson
BIOLOGY HL DEFINITIONS IB
Luisa Mandacaru
Haemoglobin
Elena Cade
AS Biology Unit 1
lilli.atkin
Food Chains and Food Webs Quiz
Selam H
Variation and evolution Quiz
James Edwards22201
The structure of the Heart, AS Biology
mill-bill
Digestive System Flash Cards
Ahmed Almohammed