ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΕΥΡΙΚΑ?

Spiros Chalikiopoulos
Flashcards by Spiros Chalikiopoulos, updated 10 months ago
Spiros Chalikiopoulos
Created by Spiros Chalikiopoulos 10 months ago
82
0

Description

secondary Mathematics Flashcards on ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΠΛΕΥΡΙΚΑ?, created by Spiros Chalikiopoulos on 04/10/2020.

Resource summary

Question Answer
ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ? Επιμέλεια: Σπύρος Χαλικιόπουλος Είναι μία προσπάθεια να ομαδοποιήσουμε τεχνικές στα όρια. Στο εμπρός μέρος της καρτέλας επισημαίνεται η περίπτωση και στο πίσω μέρος παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής.
1. Αν δίνεται συνάρτηση πολλαπλού τύπου και ζητείται το όριο της f(x) στο Xο. Προφανώς πρέπει το xΕ(α,Xο)U(Xο,β)
2. Αν το όριο είναι της μορφής: (α/0), προφανώς το α δεν είναι μηδέν και ο παρανομαστής δεν διατηρεί πρόσημο (αν διατηρεί πρόσημο τότε χωρίς πλευρικά, βρίσκουμε μη πεπερασμένο όριο, όπως στο 2ο παράδειγμα)
3. Αν έχουμε όριο με απόλυτη τιμή που: είναι απροσδιοριστία 0/0 και ένα τουλάχιστον απόλυτο στο Xο έχει όριο μηδέν
4. Σε ανισώσεις, αν χρειαστεί να διαιρέσουμε με παράσταση της οποίας το πρόσημο ΑΛΛΑΖΕΙ.
Show full summary Hide full summary

Similar

How to improve your SAT math score
Brad Hegarty
The SAT Math test essentials list
lizcortland
GCSE Maths: Pythagoras theorem
Landon Valencia
Edexcel GCSE Maths Specification - Algebra
Charlie Turner
Mathematics
Corey Lance
Projectiles
Alex Burden
Graph Theory
Will Rickard
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
FREQUENCY TABLES: MODE, MEDIAN AND MEAN
Elliot O'Leary
HISTOGRAMS
Elliot O'Leary
Mathematics Overview
PatrickNoonan