islam

sofia.andersson0
Flashcards by sofia.andersson0, updated more than 1 year ago
sofia.andersson0
Created by sofia.andersson0 about 5 years ago
14
0

Description

Flashcards on islam, created by sofia.andersson0 on 04/22/2015.
Tags

Resource summary

Question Answer
vad betyder allahu akbar? gud är större/gud är störst
vad innebär halal? köttet är inte fläsk, och så ska djuret vara slaktat på ett speciellt sätt
När och var levde Muhammed? 600-talet, Mekka
Vilka religioner ingår i Bokens folk? judendom, kristendom och islam
vad är det för skillnad på människor och djur? människorna har en fri vilja
varför tycker muslimerna att det är viktigt att Muhammed var analfabet? det bevisar att Koranen är ett underverk, och att han inte kunde ha kopierat andra religioners texter
vad kan man använda Koranen till? få reda på lagar, regler
vad är sunna? en bok med en speciell samling hadither, och hur man ska leva och handla
vad är en sura? ett slags kapitel i Koranen
nämn de fem grundpelarna på arabiska Shahada (trosbekännelsen), Salat (bönen), Zakat (givandet), Sawm (fastan) och Hajj (vallfärden)
hur lyder shahada? det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är hans sändebud
var ber man? helst i en moské, men egentligen var som helst, men alltid vänd mot Mekka
vad är en minaret? tornet vid en moské där böneutropet sker
vad ska man göra innan man ber? tvätta sig
vad är en mihrab? det som visar riktningen mot Mekka i en moské, inbuktningen
hur mycket ska du skänka varje år om du har råd? 2,5 % eller en fyrtiondedel
vad heter fastemånaden? ramadan
vad heter festen då fastan avslutas? Id al-Fitr
varför fastar man? 3 anledningar 1. Muhammed började ta emot Koranen då 2. Träna självbehärskning 3. Veta hur de fattiga har det
från vilket år utgår muslimsk tideräkning? 622 v.t.
vad heter islams olika riktningar? shia, sunni
när och varför delades islam? efter Muhammeds död. de kunde inte bestämma vem som skulle ta över efter honom
hur många anhängare har de olika riktningarna? shia: 10 % sunni: 90 %
vad är en martyr? någon som är villig att dö för sin tro
hur skiljer sig shiiternas och suniternas tro från varandara? shiiterna har en imam som andlig ledare
vilka kalifer kom efter Muhammed? 1. Abu Bakr (den som sunniterna ville) 2. Umar 3. Uthman 4. Ali (shiiternas val)
Show full summary Hide full summary

Similar

Religion and Science Quiz
Leah Firmstone
Religious Expression
Dhanil Capil
Major World Religions-Islam
Caoimhe O'Connell
Religion and Sport
amy.laithwaite
religious studies- the end of life vocab
libbyguillamon
AP World History Chapter 7
matthewchand12
Key Stories + Themes
ajlyn
Organigrama de la Iglesia católica
Omar Alejandro Sánchez Ramírez
Judaism-The Tenakh
Shane Buckley
Religion in the Faith, Family and Community
Draco Malfoy