ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΩΜΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Flashcards by ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, updated more than 1 year ago
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Created by ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ almost 6 years ago
301
0

Description

Βρες την απάντηση που κρύβεται στο πίσω μέρος της κάρτας

Resource summary

Question Answer
Με το έργο ποιου αυτοκράτορα συνδέει την ύπαρξή του το Βυζάντιο; Του Κωνσταντίνου Α΄
Πότε έγιναν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης; Στις 11 Μαΐου του 330
Με ποιο άλλο όνομα υπήρξε γνωστή η Κωνσταντινούπολη; Νέα Ρώμη
Γιατί υπήρξε γνωστή και ως Νέα Ρώμη η Κωνσταντινούπολη; Γιατί ο αυτοκράτορας ανοικοδόμησε το αρχαίο Βυζάντιο σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο της Ρώμης
Το Φόρουμ του Κωνσταντίνου
Το Φόρουμ του Κωνσταντίνου
Η Κολόνα του Κωνσταντίνου ως "Ανίκητου Ήλιου"
Η Αγία Ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη
Οι Άγιοι Απόστολοι στην Κωνσταντινούπολη
Η βασιλική κινστέρνα (δεξαμενή) στην Κωνσταντινούπολη
Το Υδραγωγείο της Κωνσταντινούπολης
Το Ιερόν Παλάτιον
Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης
Το Χριστόγραμμα
Πότε υπογράφηκε το Διάταγμα των Μεδιολάνων και από ποιους; Το 313 από τον Κωνσταντίνο και τον Λικίνιο
Τι αναγνώριζε το Διάταγμα των Μεδιολάνων; Αναγνώριζε στους Χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους και έτσι εξίσωνε τα δικαιώματά τους με αυτά των άλλων θρησκειών του Ρωμαϊκού Κράτους
Πότε έγινε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος και πού; Στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325
Ποιες ήταν τα αποτελέσματα της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου; Διατύπωσε τη διδασκαλία της Εκκλησίας έναντι των αιρέσεων που είχαν ήδη εμφανιστεί. Καταδίκασε τον Αρειανισμό
Ποιος ήταν γενικότερα ο σκοπός της σύγκλησης της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου; Σκοπός ήταν η ειρήνευση της Εκκλησίας και κατ' επέκταση της αυτοκρατορίας
Γιατί πιστεύετε ότι έδειξε ευνοϊκή στάση ο Κωνσταντίνος στους Χριστιανούς; Γιατί οι Χριστιανοί συγκροτούσαν τη δυναμικότερη πληθυσμιακή ομάδα στην Ανατολή. Γιατί η νέα θρησκεία φαινόταν ότι μπορούσε να αποκαταστήσει την κλονισμένη ενότητα του Ρωμαϊκού Κράτους.
Show full summary Hide full summary

Similar

ΡΩΜΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 30 π.Χ
antonios loizides
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
antonios loizides
PHYSICS P1 1
x_clairey_x
Biology Unit 4: Respiration and Photosynthesis
Charlotte Lloyd
The Cold War: An Overview
Andrea Leyden
LOS FENÓMENOS DE LA VIOLENCIA Y EL POS CONFLICTO EN COLOMBIA
Paola Alvarado
REGLAMENTO DE USO LEGAL, ADECUADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA PARA LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
edwin patrico
mi mapa conceptual
Brisa Jimenez Robles
Mapa Conceptual
Jenny Carvajal
BASES EPISTEMOLOGICAS
Fernando Quiroz