Instruments del Renaixement

Daniel Vico
Flashcards by Daniel Vico, updated more than 1 year ago
Daniel Vico
Created by Daniel Vico almost 6 years ago
9
0

Description

Treball de música

Resource summary

Question Answer
Instrument de vent fusta, en l'actualitat es molt utilitzada en escoles i pot ser de plastic, te un bec. Flauta dolça
Avampassat del modern trombó de bares sacabutx
Intrument de vent fusta de doble llengüeta, dotada de nou forats laterals, és l'antepassat de l'oboé xeremia
És un intrument de teclat de corda percudida, amb unes tecles molt sencilles, utilitzades per tocar la corda i ferla vibrar, és de tamany relativament petit a comparació d'un piano. Clavicordi
És un aerofon, que es fa sonar tocan les tecles, és utilitzat principalment en actes religiosos. Orgue
és un instrument de vent semblant a una flauta amb el tub i els forats però amb una embocadura com la d'una trompeta, el seu nom es diu en Italia Cornetto
És un intrument aerofon de vent-fusta, és el antecedent del fagot, és de doble canya. Baixó
És un instrument de corda pinçada amb la caixa de ressonància en forma de mitja pera. Llaüt
És un intrument percudit d'acer, que perteneix al grup dels idiofons, consisteix en un triengle d'acer percudit per una bareta també d'acer. Triangle
És un instrument de corda polsada compost per un marc ressonant i una sèrie variable de cordes tensades entre la secció inferior i la superior. Arpa
Show full summary Hide full summary

Similar

Los Oficios de las Artes Escénicas Musicales
Ignasi Climent Mateu
Instruments del Renaixement
jansimon12400
INSTRUMENTS DEL RENAIXEMENTS
cata/gualtero
INSTRUMENTS DELS RENAIXEMENT
mikiluni6
Instruments del Renaixement.
Júlia Tamames
Instruments del Renaixement
Ares Visa Morell
Las Figuras y Silencios
mariajesus camino
Cualidades del Sonido
mariajesus camino
Música y Cine. Conceptos básicos
mariajesus camino
Música y Cine. Conceptos básicos
mar martinez