Poezie Analyse

Marit
Flashcards by Marit , updated more than 1 year ago
Marit
Created by Marit almost 6 years ago
12
0

Description

Flashcards on Poezie Analyse , created by Marit on 06/16/2015.

Resource summary

Question Answer
Parallellisme opeenvolgende zinnen verlopen op dezelfde manier
Antithese tegenstelling - naast elkaar plaatsen van tegenstellingen
Paradox schijnbare tegenstelling
Litotes dubbele ontkenning - het tegenovergestelde ontkennen. Bijv. niet weinig
Chiasme Kruisstelling - twee bij elkaar horende zinnen of delen van een zin zijn elkaars spiegelbeeld.
Tautologie begrip herhaald met een synoniem (bar en boos).
Pleonasme vanzelfsprekend kenmerk genoemd (uiterste limiet)
Synesthesie indrukken van twee verschillende zintuigen met elkaar verbonden (bittere kou).
Metonymia Verband tussen object en beeld (de bemanning bestond uit dertig koppen)
Traditioneel gedicht 1) strofen van gelijke omvang 2) ongeveer even lange vesregels 3) eindrijm volgens een rijmschema 4) normaal gebruik van leestekens
Modern gedicht 1) wisselende strofelengte 2) wisselende regellengte 3) geen eindrijm (vrije verzen) 4) vaak weinig/geen leestekens
Volrijm zowel klinkers als medeklinkers rijmen op elkaar (mannelijk, vrouwelijk, glijdend)
Gelijk rijm rime riche, rijk rijm - het gebruik van dezelfde woorden.
Halfrijm of alleen klinkers (assoonantie) óf alleen medeklinkers rijmen (alliteratie (begin medeklinkers)
Slagrijm AAAA
Gepaard rijm AA BB
Gekruist rijm AB AB
Omarmend rijm AB BA
Distichon strofe van twee regels
Terzine strofe van drie versregels (in sonnet, een terzet)
Kwatrijn vier versregels
Kwintet vijf versregels
Sextet zes versregels
Septet zeven versregels
Octaaf acht versregels
Sonnet Klassieke - 14 regels, 2 kwatrijnen (octaaf), 2 terzetten (sextet). Wending tussen octaaf en sextet. ABBA, ABBA, CDC, CDC
Shakespeare sonnet wending tussen de eerste twaalf regels en de laatste twee, dat gedeelte dus extra kernachtig.
Ballade verhalend gedicht of lied met eenvoudig versvorm over ontroerende gebeurtenissen
Epigram puntdicht - kort gedicht, kernachtig, 'verstandsspelletje'
Grafschrift epitaaf - dichtvorm met satirische of humoristische bedoelingen
Limerick Vijfregelig, humoristisch, eerste regel eindigt met plaatsnaam, aabbaa, lang-lang-kort-kort-lang
Kwatrijn vierregelig gedicht met ernstige, levensbeschouwelijke inhoud, AABA
Haiku en senryu strak en beknopt, zeventien lettergrepen, drie regels, landschap
Show full summary Hide full summary

Similar

NT2 ⎜Enkele of dubbele klinker ★
Clarisse SK
Voornaamwoordelijk Bijwoord
Clarisse SK
NT2 | Hangen‚ Liggen‚ Staan‚ Zitten ★★
Clarisse SK
PARTIE 1: Inleiding + artistieke cultuur in de Nederlanden
estelle.platiau
Spelling: verkleinwoorden
Maaike Zijm
Frans unité 4
yoloswag
Nederlands woorden 1+2 H3.3
Diana Mol
Nederlands woorden 1+2 H3.3
jaspervanbeuseko
NT2 ⎜Boekhouding ⎜Woordenschat ★★★
Clarisse SK
Partie 2: 15de, 16de, begin 17de
Isabelle Lemaire
NT2 | Voorzetsels van Plaats ⎜Waar zijn de dieren? ★
Clarisse SK