สมบัติการบวกของระบบจำนวนจริง

supaporn somparn
Flashcards by supaporn somparn, updated more than 1 year ago
supaporn somparn
Created by supaporn somparn over 5 years ago
9
0

Description

ผลงานของ นางสาวสุภาพร สมภาร ชั้น ม. 4/1 เลขที่ 20 ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เสนอ คุณครูกนกพร นันแก้ว

Resource summary

Question Answer
สมบัติการปิด a + b
สมบัติการสลับที่ของการบวก a + b = b + c
สมบัติการเปลี่ยนกลุ่มการบวก a + ( b + c) = ( a + b ) + c
สมบัติการมีเอกลักษณ์การบวก 0 + a = a = a + 0
สมบัติการมีอินเวอร์สการบวก a + ( -a ) = 0 = ( -a ) + a
Show full summary Hide full summary

Similar

การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว
plaifa sangsooK
การเจริญเติบโต และ พัฒนาการของมนุษย์
เชาวรัตน์ เเสงกล้า
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
อุทุมพร ดงหิงษ์
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
jomjam buddee
หลีกเลี่ยงความรุนแรง
Pawadee Chaiyasa
เซต
surasit sadlan
ระบบเลขฐาน
supaporn somparn
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
patchara katkong
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
patchara katkong
ระบบจำนวนเต็ม
พรพิมล หมุยเฮบัว