formatieve toets les 4

hans Nijtmans
Flashcards by hans Nijtmans, updated more than 1 year ago
hans Nijtmans
Created by hans Nijtmans over 5 years ago
16
0

Description

toets

Resource summary

Question Answer
wat noemen leraren het meest bij gedragsproblemen: druk of stil gedrag? druk
leraren besteden veel aandacht aan het pedagogisch klimaat om gedragsproblemen te voorkomen; wat is minstens zo belangrijk? onderwijskundig klimaat
een kind praat vaak door een gesprek heen dit is de EF: inhibitie
zoeken naar verbinding met de leerling; welke 6 aspecten zijn er? talent, verwachting, verbinding.... samenwerking ouders, jouw gevoel en kennis
de wisc is een intelligentietest voor 4 tot 12 jaar? ja of nee nee; 6-16
de wisc bestaat uit twee categorieën; welke? performaal en verbaal
er zijn vier categorieën gedragsproblemen: od/cd adhd en.. angst autisme
jouw persoonlijke opvattingen en overtuigingen bepalen mede je houding tov de leerling wat is de term hiervoor? constructen
Bij het maken van een moeilijke opdracht hanteert een leerling een stappenplan: oriënteren, uitvoeren en controleren welke leertheorie hoort hierbij? handelingsps.
Show full summary Hide full summary

Similar

Chord Formulas and Types
Brian Auer
herhaling les 1
minor sen
formatieve toets les 10
hans Nijtmans
ORGANIZACION DE DOCUMENTOS
JC Sardinia
The nature and definitions of SEN
Claire Brannan
Untitled_1
Claire Brannan
AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
Whole Number Glossary L1
Lee Holness
Welcome to GoConqr!
Sarah Egan