MVO toets

Cornelie Smallegange
Mind Map by Cornelie Smallegange, updated more than 1 year ago
Cornelie Smallegange
Created by Cornelie Smallegange over 5 years ago
56
0

Description

Mind Map on MVO toets, created by Cornelie Smallegange on 11/02/2014.

Resource summary

MVO toets
1 Wat
1.1 1. Vrijwillig
1.1.1 Meer dan wetten
1.1.1.1 Beyond compliance
1.2 People
1.2.1 Mens centraal
1.2.1.1 Stageplekken
1.2.1.2 Werkgelegeneheid voor kansarmen
1.2.1.3 Leven lang leren
1.2.1.4 Helpen arme wereldbewoners
1.2.1.5 Keurmerken
1.2.1.5.1 Max Havelaar
1.3 Planet
1.3.1 Keurmerken
1.3.1.1 FSC
1.3.2 Afval scheiden
1.3.3 Hybride bedrijfsauto's
1.4 Profit
1.4.1 Besparing
1.4.2 Klantrelatie
1.4.3 Marketing
1.4.4 Werkgelegenheid
1.5 2. Winst of niet winst org.
1.6 3. Keuzes in balans
1.6.1 Tegenstrijdige keuzes
1.6.1.1 Kinderarbeid
1.6.1.2 Gehandicapten
1.7 4. Economische, socio en eco aspecten
1.7.1 Win-win
2 Certificaten en systemen
2.1 ALU ECO
2.2 VCA
2.3 ISO 26000
2.3.1 MVO
2.4 ISO 14000
2.4.1 Milieu
3 Niet goed
3.1 Greenwashing
4 Belangrijk
4.1 Goede samenwerking Staf en lijn org.
5 Geschiedenis
5.1 1972: Club van Rome
5.1.1 Limits to Growth
5.1.2 Wetenschappers
5.2 1987: Brundtland
5.2.1 VN
5.2.2 Meet the needs of the present without compromising the ability of future generations
5.3 1997: Global reporting initiative
5.3.1 Bedrijven moeten rapporteren
5.4 1997: Cannibals with forks
5.4.1 Elkington
5.4.2 3 P's
5.5 2002: Cradle to Cradle
5.5.1 Afval als nieuwe toepassing
5.5.2 Hergebruik materialen
5.6 Hawken (1993) Restaurende economie
5.6.1 Afval is voedsel
5.6.2 Zon is gratis
5.6.3 Diversiteit de norm
5.7 Hart (1998)
5.7.1 Bevolking en consumptie verlagen
5.7.2 Welvaart technologie aanpassen
5.7.3 3 soorten economieën
5.7.3.1 Ontwikkelde
5.7.3.1.1 Veel afval
5.7.3.1.2 Ecosysteem onder druk
5.7.3.2 Opkomende
5.7.3.2.1 Industrie
5.7.3.2.1.1 Schadelijk
5.7.3.2.1.2 Weinig aandacht milieu
5.7.3.3 Overlevings
5.7.3.3.1 Weinig recycling
5.7.3.3.2 Ongelijkheid
5.7.3.4 Uitdagingen
5.7.3.4.1 Verontreiniging
5.7.3.4.2 Uitputting
5.7.3.4.3 Armoede
6 Ondernemen
6.1 Creëren
6.1.1 Van niets naar iets
6.2 Ontdekken
6.2.1 Nieuwe mogelijkheden
6.3 Exploiteren
6.3.1 Make money with CSR
6.4 Waarde toevoegen
6.4.1 Traditie
6.5 Kansen
6.5.1 Slim kijken
7 Waarom
7.1 Intrinsiek
7.2 Extrinsiek
7.3 Omgevingsdruk
8 Stakeholders
8.1 Soorten
8.1.1 Klanten
8.1.2 Leveranciers
8.1.3 Werknemers
8.1.4 Overheid
8.1.5 Concurrenten
8.1.6 Vakbonden
8.1.7 Belangengroepen
8.1.8 Media
8.2 Wederzijds belang
8.3 Secundaire
8.3.1 Weinig macht
8.4 Primaire
8.4.1 Veel macht
8.4.1.1 Afdwigingsmacht
8.4.1.2 Beloningsmacht
8.4.1.3 Legitieme macht
8.4.1.4 Referentiemacht
8.4.1.5 Expertise macht
8.5 8 types
8.5.1 Slapende
8.5.2 Vrijwillige
8.5.3 Eisende
8.5.4 Dominante
8.5.5 Afhankelijke
8.5.6 Gevaarlijke
8.5.7 Kern
8.5.8 Non
8.6 Relatie
8.6.1 Reactief
8.6.1.1 Ontkennen
8.6.2 Defensieve
8.6.2.1 Wel woorden, geen daden
8.6.3 Accomoderende
8.6.3.1 Accepteren
8.6.4 Pro-actief
8.6.4.1 Nemen verantwoordelijkheid
8.7 Dialoog
8.7.1 Informatieverstrekking
8.7.2 Informatieverzameling
8.7.3 Consultatie
8.7.4 Begrensde dialoog
8.7.5 Open dialoog
8.8 Acties
8.8.1 Beleid opstellen
8.8.2 Communiceren
8.8.3 Kansen geven
8.8.4 Winst uitkeren
9 Overheid
9.1 Maatregelen
9.1.1 Gloeilamp verbod
9.2 Grondwet art. 21
9.3 Nationaal milieubeleidsplan 1
9.3.1 Integraal ketenbeheer
9.3.1.1 Sluiten stofkringlopen
9.3.1.2 Minder afval
9.3.1.3 Besparing maagdelijke grondstoffen
9.3.1.4 Vernieuwbare grondstoffen
9.3.2 Energie-extensivering
9.3.2.1 Minder en efficiëntere energie
9.3.2.2 Verminderen energie uit eindige bronnen
9.3.2.3 Stimuleren oneindige energiebronnen
9.3.3 Kwaliteitsbevordering
9.3.3.1 Grondstoffen herbruiken
9.3.3.2 Cradle to cradle
9.3.3.3 Geen flutspul
9.3.4 Aandachtsgebieden
9.3.4.1 Klimaatsverandering
9.3.4.1.1 CO2
9.3.4.1.2 IPCC
9.3.4.2 Verzuring atmosfeer
9.3.4.2.1 Zwavel, stikstof, ammoniak
9.3.4.3 Verdroging opp. en bodem
9.3.4.3.1 Halfverharding
9.3.4.4 Aantasting biodiversiteit
9.3.4.4.1 Rekening met organismen
9.3.4.5 Verandering stofkringlopen
9.3.4.5.1 Vervuilingsproblematiek
9.3.4.5.1.1 Ophopen afvalstoffen
9.3.4.6 Uitputting grondstofbronnen
9.3.4.7 Uitputting eindige energiebronnen
9.3.5 NMP3 (1998)
9.3.5.1 Combi milieu en economie
9.3.5.1.1 Technologie gebruiken
9.3.5.1.2 Milieukosten in prijzen
9.3.5.1.3 Verbetering handhaving milieuwetten
9.4 Emissies
9.4.1 Markt
9.4.2 Verlagen
9.5 Functies
9.5.1 Wetten en regels
9.5.2 Stimuleren en straffen
9.6 Convenanten en gedragscodes
9.7 Publiek-private samenwerking
9.7.1 Subsidie
9.7.2 Projecten
9.7.2.1 Woningbouw
9.7.2.2 Demonstraties
9.7.3 MVO-koplopers
9.7.4 MVO promotende organisaties
9.7.4.1 Beschermers
9.7.4.1.1 WNF
9.7.4.1.2 MVO Nederland
9.7.4.2 Protesteerders
9.7.4.2.1 Greenpeace
9.7.4.3 Veranderaars
9.7.4.3.1 Friends of the Earth
9.7.4.4 Onderzoekers
9.7.4.4.1 Human Rights Watch
Show full summary Hide full summary

Similar

Mundo - Thema 7 - Blok 4
Maaike Zijm
Chord Formulas and Types
Brian Auer
herhaling les 1
minor sen
Bloedsomloop VMBO 2
daisy starre
farmaceutisch rekenen
a.lamme
formatieve toets les 4
hans Nijtmans
Duits Quiz Trinitas College H2c
Nathalie Jong
formatieve toets les 10
hans Nijtmans
Oefentoets
francoisewiedenh
Application of technology in learning
Jeff Wall