Suksesjon

Frans Bjørnsson
Flashcards by Frans Bjørnsson, updated more than 1 year ago
Frans Bjørnsson
Created by Frans Bjørnsson over 5 years ago
10
1

Description

Flashcards on Suksesjon, created by Frans Bjørnsson on 11/27/2015.

Resource summary

Question Answer
Suksesjon Betegnelse på endring i artssammensetningen som skjer over tid i et område. Skjer som følge av at forholdene endres.
Autogen suksesjon Artene endrer selv forholdene. Eks: Gjengroing av et tjern til myr
Allogen suksesjon Endringene skylder yttre faktorer. Eks: Flom, skogbrann, ras, vulkanutbrudd, menneskeskapte endringer (hogst og masseflytting).
Primær suksesjon Plantesamfunn etableres på bar bakke der det tidligere ikke har vokst planter. -Tilbaketrekking av isbre -Øy som dannes ved vulkanutbrudd Planter og dyr vil etter hvert invadere disse områdene.
Sekundær suksesjon Suksesjon i et område der det allerede er planter, eller i det minste et jordsmonn med frø og røtter.
Pionerfasen Første av fire faser. Denne fasen er preget av arter som er spesielt tilpasset denne fasen. (pionerart) Lav er et eksempel da de kan vokse rett på stein og berg.
Sekundærfasen Lyskrevende arter vil her dominere. Disse artene har sto evne til å spre seg.
Konsolideringsfasen Pionerartene erstattet av andre, mer konkurransedyktige arter. Den mest artsrike fasen.
Klimafasen Utviklingen fører til stabilisering og forblir uforandret i flere generasjoner. Vegetasjonstypen kommer an på klimaet og andre vektsbetingelser. Eks: Næringsinnhold i jordsmonn.
Facilitation Drivende mekanisme som ligger bak suksesjonsprosessen. Tilrettelegging. Sikrer en progressiv og rimelig forutsigbar utvikling. Sitka Alder er en plante med stor overlevelsesevne. Har bakterier i sammenheng med røttene som omdanner nitrogen til protein. Når denne planten dør ligger det til rette for andre planter ved å sørge for økt mengde nitrogen.
Show full summary Hide full summary

Similar

AQA Biology B2 Questions
Bella Statham
An Inspector Calls: Sheila Birling
Rattan Bhorjee
AQA A2 Biology Unit 4: Populations
Charlotte Lloyd
Navegacion
Adriana Forero
La Reproducción en los Seres Humanos
Rebecca Doria
Calentamiento Global,Cambio Climático y Salud
Edwin Ortiz
Mapas mentales con GoConqr
JEAN CARLOS BOLA�OS MENDOZA
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad
DIDÁCTICA
Juan Cruz Alonso
Maths Revision- end of year test
Monica Harris